Palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutus 30 op, 2021-2022 | SeAMK

Palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutus 30 op, 2021-2022

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä. Väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä heitä on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän.

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille.

Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteet

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija:

 • hallitsee palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa.
 • toimii palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa.
 • hallitsee asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaa soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä.
 • hallitsee hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaa antaa psykososiaalista tukea.
 • arvioi ja kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen.
 • osallistuu palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön.

Opintojen toteutus

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Oppimistehtävät liittyvät palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Opintojen sisältö ja rakenne

 • Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6 op
 • Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 op
 • Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9 op
 • Asiantuntijuuden kehittäminen 5 op

Tutustu palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelmaan. 

Koulutuksen aikataulu ja ajankohta

Koulutuksen ajankohta on 21.9.2021-31.5.2022

Lähipäivien (12 päivää) ajankohdat

Lähipäivät syksyllä 2021:
21.-22.9.2021
2.-3.11.2021
1.12.2021

Lähipäivät keväällä 2022:
1.-2.2.2022
15.-16.3.2022
26.-27.4.2022
18.5.2022

Erikoistumiskoulutuksen hinta

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen hinta on 1500 € (alv 0 %).

Hakuaika ja valintaperusteet

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Koulutukseen keväällä 2021 valituille on lähetetty valintaan liittyvä sähköposti.

Koulutukseen valittavalta edellytetään:

1) Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK), ensihoitaja (AMK), toimintaterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), geronomi (AMK), sosionomi (AMK) -tutkintoa

TAI

2) vastaavaa aiemmin suoritettua opistoasteen tutkintoa ja riittäviä tietoja ja taitoja opintoja varten sekä motivaatiota palliatiivisen hoidon kehittämiseen.

Lisäksi hakijalla tulee olla sosiaali- ja terveysalan työkokemusta. Erityisesti kokemus palliatiivisesta hoidosta huomioidaan.

 

Koulutukseen on mahdollista hakea myös OT-menettelyn eli osaamisen tunnustamisen kautta (=aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen eli AHOT). Valtakunnallisessa Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon erikoistumiskoulutuksen verkostossa on sovittu, että opiskelija voi hakea laajempaa OT:ta seuraavilla opinnolla:

 • Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon erikoistumisopinnot 30 op (EQF/NQF 6, ammattikorkeakouluopinnot)
 • Palliatiivisen hoidon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 30 op (EQF/NQF 6, ammattikorkeakouluopinnot)

OT-menettelyssä huomioidaan enintään 5 vuotta vanha ammattikorkeakoulussa suoritettu (EQF6-tason) koulutus.”

 

Liitä hakemuslomakkeelle seuraavat liitteet:

 • Kopiot suorittamastasi korkeakoulututkinnosta tai aiemmasta opistoasteen tutkinnosta sekä mahdollisesta palliatiiviseen hoitoon liittyvistä koulutuksista.
 • Kopiot työtodistuksista, jotka ovat merkityksellisiä koulutukseen hakeutumisen kannalta. Erityisesti kokemus palliatiivisesta hoidosta huomioidaan. Huomiothan, että työkokemuspisteet lasketaan lähettämiesi työtodistusten perusteella.
 • Ansioluettelo/cv, josta ilmenee muu koulutuksesi ja työkokemuksesi

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

SeAMK pidättää oikeuden muutoksiin.

Peruutusehdot

Hakuajan jälkeen hakijalle lähetetään tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka annettuun määräaikaan mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova. Opiskelija sitoutuu myös opintojen maksuehtoihin. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, hakemus katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.