Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus 30 op | SeAMK.fi

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksen sisältö

Koulutus on tarkoitettu jo työelämässä toimineille, korkeakoulututkinnon (amk) suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan kliinistä osaamista, asiakaslähtöistä
ohjausta sekä vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä.

Sisältö

 • Sairaanhoitajan kliininen
  osaaminen vastaanottotoiminnassa
  15 op
 • Asiakaslähtöinen ohjaus 8 op
 • Vastaanottotoiminnan
  näyttöön perustuva
  kehittäminen 7 op

ESITE: Sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan erko 30 op 2019-2020 ESITE

OPETUSSUUNNITELMA: Sisältö sairaanhoitajan vastaanottotoimminnan erko 30 op 2019-2020

Ajankohta

10.9.2019-20.5.2020. Lähipäiviä on 12 kpl

Viikko 39
10.9.2019
11.9.2019

Viikko 43
22.10.2019

Viikko 47
19.11.2019

Viikko 50
10.12.2019

Viikko 4
22.1.2020
23.1.2020

Viikko 8
20.2.2020

Viikko 13
26.3.2020
27.3.2020

Viikko 17
23.4.2020

Viikko 21
20.5.2020

Hinta

1500 € (alv 0 %, arvonlisäveroton palvelu), koulutusmaksun voi maksaa kerrallaan tai kahdessa erässä syyskuussa 2019 750 € ja tammikuussa 2020 750 €.

Hakeminen

Hakuaika

Syksyn aloituksen Hakuaika 25.2. – 15.5.2019. Valinnat ilmoitetaan 31.5.2019.

>> Hakulomakkeelle

Valintakriteerit

Opiskelijoiden valinnan perusteet

1) Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK) tai ensihoitaja (AMK) -tutkinto tai
2) vastaava aiemmin suoritettu opistoasteen tutkinto
3) sosiaali- ja terveysalan työkokemus

Em. valintakriteerien täyttyessä hakija voi saada hakemuksen yhteydessä toimitettavien liitteiden perusteella pisteitä seuraavasti:

 • Hakijan oma arvio ja perustelut Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta – erikoistumiskoulutuksessa hankitun osaamisen soveltumisesta ja hyödyntämisestä nykyisessä tai tulevassa työtehtävissä (enintään 5 pistettä)
 • Hakijan oma arvio ja perustelut opiskelun, työelämän ja hakijan muun elämän yhteensovittamisesta ja kyvystä itsenäiseen opiskeluun. (enintään 3 pistettä)
 • Hakijan oma arvio ja kuvaus oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksistaan (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta, tiedon hyödyntäminen jne.) (enintään 2 pistettä)
 • Hakijan työkokemus: alle 1 vuosi = 0 p, 1-2 vuotta = 1 p, yli 2 vuotta = 2 p (enintään 2 pistettä)

Työkokemuksena huomioidaan sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.

Opiskelijavalinnassa voi saada yhteensä enintään 12 pistettä.

Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

Lisätietoja

SeAMK placeholder kuva

Kristiina Store

Koulutuspäällikkö

sähköposti

Kristiina.Store(a)seamk.fi

puhelin

+358408302132