Sosiaali- ja terveysalan kehittäjän erikoistumiskoulutus | SeAMK

Sosiaali- ja terveysalan kehittäjän erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja tarkoitettu työelämässä jo toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Opinnot voidaan suorittaa työn ohessa ja hyväksi lukea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa opinnoissa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutusta on toteutettu Seinäjoen ammattikorkeakoulun lisäksi Karelia ammattikorkeakoulussa, Lahden ammattikorkeakoulussa, Laurea ammattikorkeakoulussa ja Savonia ammattikorkeakoulussa syksystä 2017 lähtien.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, muun soveltavan korkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille henkilöille.

Sisältö ja toteutus

Seuraava koulutus toteutetaan 2020-2021. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä (30 op). Koulutukseen sisältyy 10 lähiopetuspäivää ja yksi seminaaripäivä SeAMKissa Seinäjoella.

Opintojaksot

Syyslukukausi 2020

 • Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op

Kevätlukukausi 2021

 • Käyttäjälähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op
 • Digitalisaatio ja ePalvelut 5 op
 • Palveluiden laatu ja vaikuttavuuden arviointi 5 op

Syyslukukausi 2021

 • Sosiaali- ja terveystalousosaaminen 5 op
 • Kehittämisosaaminen 5 op

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus.

Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus perustuu valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston opetussuunnitelmaan.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1500 euroa. ALV 0 %, joka on mahdollista maksaa yhdessä tai kolmessa erässä. Koulutuspaikan vastaanottamisen yhteydessä opiskelija sitoutuu maksamaan hinnan, jonka 1. erä laskutetaan lokakuussa 2020 ja 2. erä tammikuussa 2021 ja 3. erä maaliskuussa 2021.

Hakeutuminen ja valinta koulutukseen

 • Hakuaika on 1.4.2020-31.8.2020
 • Koulutukseen valittavalta edellytetään
  1) sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai muuta soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai opistoasteen tutkintoa ja
  2) sosiaali- ja terveysalan työkokemusta
 • Hakemukseen tulee liittää
  1) kopio suoritetun korkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon tutkintotodistuksesta
  2) kopiot työtodistuksista, jotka ovat merkityksellisiä koulutukseen hakeutumisen kannalta
  3) ansioluettelo/cv
 • Työkokemuspisteet lasketaan lähettämiesi työtodistusten perusteella. Työtodistuksesta tulee ilmetä työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työsopimus ei riitä osoittamaan kertynyttä työkokemusta. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL-vakuutettu.
 • Opiskelijavalintapäätöksistä ilmoitetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Opiskelupaikkoja on 20.

Lisätietoja

Sinikka Volanto

Lehtori

Sinikka.Volanto(a)seamk.fi

+358408302179