Sosiaali- ja terveysalan kehittäjän erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi koulutusmuoto. Ne on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja tarkoitettu työelämässä jo toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Opinnot voidaan suorittaa työn ohessa ja hyväksi lukea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa opinnoissa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutusta on toteutettu Seinäjoen ammattikorkeakoulun lisäksi Karelia ammattikorkeakoulussa, Lahden ammattikorkeakoulussa, Laurea ammattikorkeakoulussa ja Savonia ammattikorkeakoulussa syksystä 2017 lähtien.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, muun soveltavan korkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille henkilöille.

Sisältö ja toteutus

Seuraava koulutus on suunnitteilla, tarkempi haku- ja toteutusaika ilmoitetaan tälle sivulle. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä (30 op). Koulutukseen sisältyy 10 lähiopetuspäivää SeAMKissa Seinäjoella.

Esimerkki opintojaksoista:

Syyslukukausi
• Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op
• Käyttäjälähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op

Kevät lukukausi
• Digitalisaatio ja ePalvelut 5 op
• Palveluiden laatu ja vaikuttavuuden arviointi 5 op
• Sosiaali- ja terveystalousosaaminen 5 op
• Kehittämisosaaminen 5 op

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus.

Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus perustuu valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston opetussuunnitelmaan.

Osallistumismaksu

• Koulutuksen hinta on 1800 euroa. ALV 0 %.
• Koulutus on mahdollista maksaa sovitusti useammassa erässä.
• Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistumisen perumisesta tai perumisen tekemättä jättämisestä peritään 50 % osallistumismaksusta. Sairaustapauksissa (lääkärintodistus) ei tehdä perintää.

Hakeutuminen ja valinta koulutukseen

• Hakuaika on keväisin tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan tällä sivulla.
• Opiskelijavalintapäätöksistä ilmoitetaan sähköpostitse. Opiskelupaikkoja on 20.

Lisätietoja

Sinikka Volanto

Lehtori

Sinikka.Volanto(a)seamk.fi

+358408302179