Sosioemotionaaliset taidot varhaiskasvatuksessa | SeAMK

Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa

30 opintopisteen laajuinen erikoistumiskoulutus antaa välineitä tukea lasten sosioemotionaalista kehitystä ja kehittää pedagogisia käytänteitä ja sisäistä toimintakulttuuria varhaiskasvatuksessa. Saatu osaaminen auttaa tunnistamaan sosioemotionaaliseen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja soveltamaan tukemisen menetelmiä omassa työssään. Koulutuksen tuoma erityisosaaminen tuottaa ennaltaehkäisevän työn keinoja tukea lapsia ja perheitä varhaisessa vaiheessa.

Valintaperusteet

Korkeakoulututkinnon suorittaneet varhaiskasvatuksen alan ammattilaiset. Myös muut vastaavat tiedot ja taidot omaavat varhaiskasvatusikäisten parissa toimivat ammattilaiset tai aiemman opistotasoisen tutkinnon suorittaneet voivat hakeutua koulutukseen. Koulutukseen osallistuminen edellyttää ammatillista kokemusta varhaiskasvatuksesta.

Toteutus

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella. Koulutus koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta sekä etä- ja vertaisryhmätyöskentelystä.

Lähipäivät

Koulutuksen lähipäivät ovat seuraavat:
17.-18.1.2019
15.2.2019
15.3.2019
12.4.2019
17.5.2019
13.9.2019
8.11.2019

Muutokset mahdollisia.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1000 € / osallistuja (ALV 0 %), joka on mahdollista maksaa yhdessä tai kahdessa erässä. Koulutuspaikan vastaanottamisen yhteydessä opiskelija sitoutuu maksamaan hinnan, jonka 1. erä laskutetaan koulutuspaikan vahvistamisen jälkeen ja 2. erä keväällä 2019. Koulutus on saanut OKM:n avustusta.

Hakeutuminen ja koulutuksen tarkemmat tiedot

Hakuaika on päättynyt. Mahdollisia peruutuspaikkoja voit tiedustella Marjo Ahonniskalta sähköpostitse marjo.ahonniska@seamk.fi.

Opiskelijavalinnat ilmoitetaan sähköpostilla hakulomakkeella annettuun sähköpostiosoitteeseen 26.11.2018 mennessä. Valittujen tulee vahvistaa saamansa koulutuspaikka 7.12.2018 klo 15 mennessä, jonka jälkeen ilmoittautuminen koulutukseen on sitova.

Koulutus alkaa tammikuussa 2019 ja päättyy syksyllä 2019.

Lisätiedot

Marja-Liisa Saariaho

Lehtori

sähköposti

Marja-Liisa.Saariaho(a)seamk.fi

puhelin

+358408680118