Ohjelmistosuunnittelu | SeAMK

Ohjelmistosuunnittelu

Kouluttaudu ohjelmistosuunnittelijaksi (60 op)

Eteläpohjalaiset yritykset tarvitsevat ohjelmistoalan osaajia. Ohjelmistosuunnittelun koulutus vastaa tähän kysyntään. Koulutuksessa voit valita kahdesta suuntautumisvaihtoehdosta: teollinen internet tai data-analytiikka. Koulutuksen sisältö on suunniteltu yhteistyössä yritysten kanssa.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti automaatio-, kone- ja tietotekniikan insinööreille (AMK tai yliopisto) sekä IT-tradenomeille. Voit hakeutua koulutukseen myös muulla korkeakoulututkinnolla tai toisen asteen koulutuksella eli ammattikoulu- tai lukiotaustalla.

Mikäli olet työtön, tiedustele jo hakuvaiheessa TE-toimistostasi mahdollisuutta opiskella työttömyysedun turvin.

Opinnot on suunniteltu siten, että ne tuottavat 5 opintopistettä kuukaudessa ja ovat täten tulkittavissa päätoimiseksi opiskeluksi. Opinnoissa voit suorittaa myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintoja, joita voi sisällyttää mahdollisiin tuleviin YAMK-opintoihin.

Koulutuksen toteutus

Monimuoto-opetuksena toteutettavan koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Lähiopetus pidetään torstai- ja perjantai-iltaisin sekä joinakin lauantaipäivinä. Koulutus kestää 1 – 1,5 vuotta, riippuen suuntautumisvaihtoehdosta. Koulutus alkaa elokuussa 2019.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu kaikille yhteisistä opinnoista ja valinnaisista opinnoista, joissa opiskelija voi suuntautua data-analytiikan tai teollisen internetin opintoihin.

Jos opiskelija jo hallitsee ohjelmoinnin perusteet, voi koulutuksessa keskittyä syventäviin opintoihin. Tällöin on mahdollista suorittaa molemmat suuntautumisvaihtoehdot.

Koulutus ei johda tutkintoon, mutta sen suoritukset voidaan lukea hyväksi tulevissa soveltuvissa korkeakoulututkinnoissa.

kaavio ohjelmistosuunnittelukoulutuksen sisällöstä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

ILMOITTAUTUMINEN ON PÄÄTTYNYT!

Hakuaika on 5.4. – 29.4.2019. Hakemukseen liitetään kopiot ilmoitetusta tutkinnosta sekä työkokemuksesta, joka on merkityksellistä koulutukseen hakeutumisen kannalta.

Opiskelupaikkoja on yhteensä 30. Opiskelijavalinnassa huomioidaan koulutustaustan lisäksi aikaisempi työkokemus sekä hakijan motivaatio ja mahdollisuus hyödyntää koulutuksesta saatavaa osaamista työuralla. Opiskelijaksi valitun, jolla ei ole suoritettua korkeakoulututkintoa, tulee osoittaa kyvykkyytensä opintoihin suorittamalla orientoivat opinnot ennen opintojen aloittamista.

Hakulomakkeen perusteella tehdään esikarsinta, jonka perusteella hakijat kutsutaan haastatteluun. Soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat valinnassa etusijalla.

Kutsu haastatteluun lähetetään hakuajan päättymisen jälkeen hakulomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Haastattelut pidetään 13.-24.5.2019 välisenä aikana. Haastattelussa arvioidaan hakijan motivaatiota ja mahdollisuutta hyödyntää koulutuksesta saatavaa osaamista työurallaan.

Tieto koulutukseen hyväksymisestä lähetetään hakulomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen haastattelujen jälkeen. Valinnat ilmoitetaan viimeistään 7.6.2019. Hyväksytyn opiskelijan tulee vahvistaa koulutuspaikka 14.6.2019 mennessä.

Koulutus on maksuton. Koulutuksen järjestää Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa.

Lisätietoja koulutuksesta

Petteri Mäkelä

Yliopettaja

Petteri.Makela(a)seamk.fi

+358408302351

Tilaa täydennyskoulutuksen uutiskirje

Ehdota täydennyskoulutusta