Työyhteisön ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen (30 op) -koulutuskokonaisuus | SeAMK

Työyhteisön ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen (30 op) -koulutuskokonaisuus

Työelämän laadun ja tuloksellisuuden samanaikainen kehittäminen edellyttää työyhteisöiltä uudistuvaa ja osallistavaa johtamista sekä työhyvinvoinnin tukemista eri tavoin. Työyhteisön jäsenten osaaminen ja luovuus on saatava käyttöön.

Uudistuva, työntekijää arvostava johtaminen, henkilöstön hyvä työmotivaatio ja työhyvinvointi ovat tuloksellisen toiminnan edellytyksiä.

Koulutukseen osallistuja saa mahdollisuuden johtamisosaamisen vahvistamiselle, tietoa dialogin, uudistumisen ja tuloksellisuuden yhteydestä, mahdollisuuden verkostoitumiseen ja vertaistukeen sekä konkreettisia työkaluja dialogisen johtamisen ja kehittämisen tueksi.

Koulutus johto- ja esimiestehtävissä toimiville

Koulutus soveltuu kaikille toimialoille, esimies- ja johtotehtävissä tai kehittämistehtävissä toimiville sekä niihin aikoville. Eduksi on, mikäli työpaikasta osallistuu useampi työntekijä.

Koulutus voidaan räätälöidä myös organisaation sisäiseksi koulutukseksi, tarvittaessa myös kestoa ja sisältöjä hieman muokkaamalla tilaajan tarpeiden mukaisesti. Koulutuksen toteutuksessa on mukana Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus. Koulutuksen suunnittelua on tukenut Työsuojelurahasto

Sisältöä työyhteisön dialogiseen kehittämiseen

Koulutus rakentuu viidestä moduulista sekä kehittämistehtävästä (6. moduuli), joka pohjautuu koulutukseen osallistuvien työyhteisöjen ajankohtaisiin kehittämistarpeisiin.

Moduulien sisällölliset teemat ovat:

  1. Dialogisuus , dialoginen johtaminen ja dialoginen kehittäminen (4 op)
  2. Työhyvinvointi , työmotivaatio, työkyky, työturvallisuus ja työterveysyhteistyö (4 op)
  3. Osaava , uudistuva, oppiva ja tiimeissä työskentelevä dialoginen organisaatio (4 op)
  4. Työnantajan vastuut, velvoitteet ja oikeudet (mm. ohjaava lainsäädäntö ja asetukset),
    talousosaaminen sekä toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus (4 op)
  5. Toimialojen ajankohtaisiin erityispiirteisiin perehtyminen ko. toimialaa koskevien tuoreiden tutkimusten ja kirjallisuuden kautta. Hankittua tietoa sovelletaan kehittämistehtävässä (4 op)
  6. Kehittämistehtävä, mikä tehdään pääsääntöisesti omassa työpaikassa (jos osallistuja on opiskelun aikana työelämässä). Aihe valitaan yhdessä koulutukseen osallistujan, hänen työnantajansa sekä työyhteisön työntekijöiden ja kehittämistehtävän ohjaajan kanssa käytävien neuvottelujen pohjalta (10 op)

Monimuotoiset oppimismenetelmät

Oppimisessa hyödynnetään dialogisuutta ja reflektiivisyyttä. Oppimismenetelminä käytetään yhteisöllistä ja kokemuksellista oppimista. Monipuoliset opetusmenetelmät ohjaavat uudenlaisiin tapoihin vastata myös työyhteisön kehittämistarpeisiin. Ne luovat ja tukevat yhdessä oppimista osana työyhteisön kehittämistoimintaa. Kirjallisuudesta koottua tietoa analysoidaan ja jaetaan yhdessä. Koulutus kytkeytyy alusta alkaen osallistujien oman työyhteisön kehittämiseen arkityössä.

Koulutuksessa tehtävät kehittämistehtävät palvelevat aidosti oman työyhteisön kehittymistä. Opettajat ohjaavat kehittämistehtäviä. Koulutus on monimuotokoulutusta, joka sisältää verkkotyöskentelyä (Moodle-oppimisalusta), kirjallisuuteen perehtymistä, itsenäisiä tehtäviä ja 14 lähiopetuspäivää.

Aika
Koulutus alkaa 22.-23.4.2020

Muut lähiopetuspäivät:

Vuonna 2020: 14.5., 4.6., 13.8., 17.9., 8.10. ja 26.11.

Vuonna 2021: 7.1., 11.2., 11.3., 15.4. ja 20. – 21.5.

Koulutuspaikka
Seinäjoen ammattikorkeakoulu (Kampusranta 11, Frami F)
kokoustila 7. taivas (6. kerros)

Hinta
3450 € + 828 € (alv 24 %), yhteensä 4278 € (sis. alv. 24 %)

Koulutuksen johtaja
Kasvatustieteen tohtori, fysioterapeutti, yliopettaja (työhyvinvointi) Kaija Loppela

Lisää dialogisesta johtamisesta: www.dinno.fi

Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 28.2.2020 linkistä: https://www.lyyti.fi/reg/dialoginen_20-21 tai puh. 040 830 2371.

Pyydämme mainitsemaan erityisruokavalioista ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutus käynnistyy, mikäli siihen on riittävä määrä ilmoittautuneita.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Tulostettava koulutusesite »

Lisätietoa

Kaija Loppela

Yliopettaja (työhyvinvointi)

sähköposti

Kaija.Loppela(a)seamk.fi

puhelin

+358408303958