Varhaiskasvatuksen täydentävät opinnot (60 op) | SeAMK

Varhaiskasvatuksen täydentävät opinnot (60 op)

Haluatko täydentää sosionomi (AMK) –tutkintoasi varhaiskasvatuksen opinnoilla? SeAMK järjestää varhaiskasvatuksen 60 op laajuisen täydentävän opintokokonaisuuden 15.5.2019-31.12.2020.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa sosionomi (AMK) –tutkinnon suorittaneen osaamista varhaiskasvatuksen opettajan tehtäväalueilla, erityisesti varhaiskasvatuksen pedagogiikassa. Sinulle muodostuu kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, mikäli olet suorittanut sosionomi (AMK) –tutkinnon ennen täydentävän opintokokonaisuuden suorittamista, ja mikäli suoritat opinnot ennen 31.7.2023.

Koulutukseen hakeudutaan avoimen ammattikorkeakoulun periaatteita noudattaen, joten sosionomikoulutus ei ole ehdoton edellytys opintoihin osallistumiselle. Mikäli sinulla ei ole ennestään sosionomi (AMK) –tutkintoa, tämä opintokokonaisuus ei anna sinulle varhaiskasvatuslain mukaista kelpoisuutta varhaiskasvatuksen opettajaksi. Huomaa myös, että 1.9.2019 jälkeen alkaneet sosionomiopinnot eivät tuota kelpoisuutta varhaiskasvatuksen opettajaksi, vaan työtehtävän nimike on varhaiskasvatuksen sosionomi.

Koulutuskokonaisuus

Koulutuskokonaisuuden laajuus on 60 opintopistettä. Opintokokonaisuus sisältää seuraavat teemat:

Lapsen kasvu ja kehitys

 • Kasvu ja sosialisaatio
 • Lapsen kehitys ja oppiminen

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja oppimisympäristöt

 • Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt
 • Varhaiskasvatuksen pedagogiikka
 • Kommunikaation apuvälineet

Lapsen ja perheen tukeminen

 • Lapsen ja perheen varhainen tuki
 • Perheohjaus

Ryhmän ohjaamisen taidot

 • Pedagogisten ryhmien ohjaaminen
 • Pienryhmätoiminta ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa

Pedagoginen harjoittelu, varhaiskasvatuksen kehittäminen ja oma ammatillinen kehittyminen

 • Sosionomina varhaiskasvatuksessa
 • Harjoittelu: Varhaiskasvatuksen menetelmät (10 viikkoa)
 • Kehittämistehtävä 10 opintopistettä

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena kaksi-kolme kertaa lukukaudessa tapahtuvina lähipäivinä (perjantai, lauantai), lähipäivien väliaikoina suoritettavina itsenäisinä tehtävinä tai tentteinä sekä verkko-opintoina.

Avoimen ammattikorkeakoulun periaatteiden mukaan osaamisen tunnustamista ei käytetä avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa. Mikäli osaamista on kertynyt ennestään, voidaan kuitenkin sopia joustavia ja työelämälähtöisiä korvaavia suoritustapoja, esim. yhtenä opiskelumuotona voidaan toteuttaa opiskelua omalla työpaikalla (työn opinnollistaminen).

Työharjoittelu

Työharjoittelun voit suorittaa itse sopimassasi harjoittelupaikassa tai palkallisessa työpaikassa varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä. Seinäjoen ammattikorkeakoulu ei maksa harjoittelusta ohjauspalkkiota harjoittelupaikalle. Harjoittelussa noudatetaan SORA-lakien periaatteita, ts. terveyden ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että työharjoittelun suorittamiselle ei ole esteitä.

Opintojen aikataulu

Opinnot alkavat yhteisellä tapaamisella 15.5. klo 16.30-19.00 Seinäjoen ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksikön tiloissa (Kampustalo, Kalevankatu 35).

Lähipäivien toteutukselle on varattu seuraavat ajankohdat: 16.-17.8.2019, 25.-26.10.2019, 15.-16.11.2019, 17.-18.1.2020, 24.-25.4.2020, 21.-22.8.2020 ja 23.-24.10.2020.

Hinta

600€ (alv 0%, arvonlisäveroton palvelu), koulutusmaksun voi maksaa kerralla tai kahdessa erässä toukokuussa 2019 ja tammikuussa 2020.

Ilmoittautuminen

Opintoihin otetaan 25-30 opiskelijaa. Opintoihin haetaan avoimen ammattikorkeakoulun periaatteella, jolloin valinnat tapahtuvat ilmoittautumisjärjestyksessä.  Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumisaika on 1.4.-12.4.2019 klo 8.00 alkaen. Hakijalle ilmoitetaan valinnasta 3.5.2019.

Lisätiedot koulutuksesta

SeAMK placeholder kuva

Pirjo Takala

Lehtori

sähköposti

Pirjo.Takala(a)seamk.fi

puhelin

+358408302167