Tutkinto työn ohessa | SeAMK

Tutkinto työn ohessa

Haluaisitko kehittää osaamistasi AMK- tai YAMK-tutkinnon kautta, mutta toivoisit voivasi suorittaa sen työn ohessa? Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on mahdollista yhdistää AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaminen ja työelämä. Yhdistäminen tapahtuu aikuisopintoina monimuoto-opetuksena, jossa tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Monimuotokoulutuksen sisältö

Monimuoto-opetuksen sisältö vastaa päivätoteutuksen sisältöä. Opiskelijalta edellytetään läsnäoloa lähiopetusjaksoilla, mutta muuten opiskelu tapahtuu omatoimisesti verkkotehtävien, itsenäisen opiskelun ja lopputyön merkeissä.

Lähiopetustunnit iltaisin tai viikonloppuisin mahdollistavat opiskelun työn ohessa. Opetusta saatetaan järjestää vaihtoehtoisesti kerran kuussa useampana päivänä peräkkäin. Näin opiskelijan on mahdollista suunnitella tarkemmin, kuinka yhdistää opiskelu osaksi omia aikataulujaan. Iltaisin, viikonloppuisin sekä peräkkäisinä päivinä tapahtuva opetus tarkoittaa, että kauempanakin asuvan on helppo osallistua opetukseen.

Työn ohessa suoritettavat tutkinnot

Työn ohessa tarjottavat tutkinto-ohjelmat vaihtelevat vuosittain. Kaikissa koulutuksissa on omat valintakriteerit sekä mahdolliset valintakokeet ja ennakkotehtävät. Tarkempaa tietoa näistä saat tutkintojen yhteydestä ja osoitteesta opintopolku.fi. Lisätietoa saat myös hakijapalveluistamme.

SeAMKin monimuotokoulutukset

SeAMKissa on tällä hetkellä mahdollista opiskella monimuotototeutuksena seuraavissa tutkintoon tähtäävissä AMK-koulutuksissa:

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot toteutetaan SeAMKissa työn ohessa. Monimuoto-opiskeluna on näin mahdollista opiskella ylempi AMK-tutkinto seuraavissa koulutuksissa: