PRO SOS -hanke: Kelan ja kunnan sosiaalityöhön uusi yhteistoimintamalli | SeAMK

PRO SOS -hanke: Kelan ja kunnan sosiaalityöhön uusi yhteistoimintamalli

kategoria: SeAMK Info
PowerPoint Presentation

Aikuissosiaalityötä kehittävä, Euroopan sosiaalirahaston rahoittama PRO SOS -hanke on julkaissut internetsivuillaan ensimmäisen version Kelan ja Kuntaliiton kanssa kehitetystä Kelan ja kunnan sosiaalityön yhteistoimintamallista.

Mallin taustalla on perustoimeentulotuen siirtyminen kunnilta Kelalle vuoden 2017 alusta. Muutoksessa harkintaan pohjautuva ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki jäivät edelleen osaksi kuntien sosiaalityötä. Perustoimeentulotuen kytkös sosiaalityöhön katkesi, koska Kelassa ei tehdä sosiaalityötä.

Toimeentulotuen ympärillä tapahtunut tehtävien uudelleenjako aiheutti hankaluuksia: Ei vain toimeentulotuen hakemisessa vaan myös siinä, miten asiakkaat ohjautuvat kuntien sosiaalityön asiakkaiksi. Pelkkä toimeentulotuen myöntäminen ei useinkaan riitä vaan moni asiakas tarvitsee myös sosiaalityön tukea. Siksi Kelan ja kuntien välinen yhteistyö on erityisen tärkeää ja se on hakenut muotoaan.

Mallissa huomioidaan asiakkaat, joiden mahdollisuudet ja kyvyt asioida sähköisesti ovat hyvin erilaisia. Siinä esitellään Kelan palveluiden saatavuutta erilaisilla alueilla sekä toimeentulotuen prosessia Kelan sisällä. Mallissa kerrotaan myös mihin asioihin Kelassa kiinnitetään huomiota, kun asiakkaan mahdollista tarvetta sosiaalityölle arvioidaan. Yhteistyön tavoitteena on saada sosiaalityö kohdennettua sitä tarvitseville ja saada aikaan muutoksia, jotka estävät ja vähentävät syrjäytymistä.

Yhteistoimintamalli löytyy sivulta http://www.prosos.fi/

PRO SOS -hanke on Seinäjoen ammattikorkeakoulun koordinoima, valtakunnallinen yhteistyöhanke. Hankkeen tavoitteena on selkeyttää ja vankistaa sosiaalityön asemaa sote-uudistuksessa sekä varmistaa asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö uudistuvassa toimintaympäristössä. ESR-rahoituksen lisäksi hanketta rahoittavat Kuntaliitto sekä osallistuvat 94 kuntaa.

Yhteystiedot:

PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

Hankejohtaja Jutta Paavola, jutta.paavola@seamk.fi, 040 868 0888