Rakennusalalta lahjoitukset SeAMKin varainkeräykseen – Talonrakennusteollisuuden Pohjanmaan Piiri lahjoittaa 10 000 euroa

kategoria: SeAMK Info
alonrakennusteollisuuden Pohjanmaan Piirin aloittava puheenjohtaja Mikael Snellman (YIT), SeAMKin koulutuspäällikkö Marita Viljanmaa, Talonrakennusteollisuus ry:n aluepääliikkö Jari Lehtonen, SeAMK Tekniikka -yksikön vs. johtaja Jukka Pajula ja rehtori Tapio Varmola lahjoituksen allekirjoitustilaisuudessa.
Talonrakennusteollisuuden Pohjanmaan Piirin aloittava puheenjohtaja Mikael Snellman (YIT), SeAMKin koulutuspäällikkö Marita Viljanmaa, Talonrakennusteollisuus ry:n aluepääliikkö Jari Lehtonen, SeAMK Tekniikka -yksikön vs. johtaja Jukka Pajula ja rehtori Tapio Varmola lahjoituksen allekirjoitustilaisuudessa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on tällä viikolla saanut kahdelta rakennusalan yhteisöltä yhteensä 35 000 euron lahjoitukset.

Talonrakennusteollisuuden Pohjanmaan Piiri ry tekee varainkeräykseen 10 000 euron lahjoituksen. Talonrakennusteollisuus ry toimii talonrakennusalan yritysten toimialayhdistyksenä Rakennusteollisuus RT:ssä. Yhdistyksen noin 450 jäsenen joukossa ovat maan suurimmat rakennusyhtiöt sekä valtakunnallisesti kattava joukko pieniä ja keskisuuria talonrakennusurakoitsijoita.

Rakennusmestarien Säätiö sr on päättänyt lahjoittaa SeAMKille 25 000 euroa. Vuonna 1952 perustetun säätiön tarkoituksena on rakennusmestariammattikunnan käytännöllisen, rakennusteknillisen ja -taiteellisen ammattitaidon kehittäminen, avustaminen ja tukeminen.

SeAMK on monipuolinen rakennusalan osaajien kouluttaja. AMK-tasoisien rakennustekniikan insinööri- ja rakennusmestarikoulutuksen lisäksi SeAMKissa voi opiskella insinöörin ylemmän AMK-tutkinnon rakentamisen alalla. Koulutuksen lisäksi SeAMK tarjoaa rakennusteollisuudelle kumppanuuden kehitystyössä sekä erilaisia mittaus- ja testauspalveluita.

Pohjalaiset jäsenyritykset pitävät paikallista koulutusta tärkeänä

Talonrakennusteollisuus ry:n aluepäällikkö Jari Lehtosen mukaan Pohjanmaan jäsenyritykset pitävät tärkeänä, että Pohjanmaalla on rakennusalan ammattikorkeakoulutusta.

”Talonrakentaminen on joka kunnan ja etenkin kasvavan sekä kehittyvän alueen tärkeitä perustoimintoja ja rakennusalalla on liittymäpinta suureen osaan yhteiskunnan eri toimintoja. Siten alan koulutus omalla paikkakunnalla ja siihen liittyvien eri näkökulmien laaja ymmärtäminen luo menestysedellytyksiä. Tulevaisuudessa korostuvat erityisesti älykkään elinympäristön teknologiat”, Lehtonen kertoo ja jatkaa.

”Toivomme lahjoituksen kohdistuvan talonrakentamisen tuotantoon ja digitalisaation uusiin avauksiin, johon SeAMK on varainkeräyksen profiloinut.”

YIT:n aluejohtaja Mikael Snellmanin mukaan SeAMKin monipuolinen rakennusalan koulutus vastaa hyvin työelämän tarpeita ja tukee paikallisen yritystoiminnan osaamispääomaa.

”Käytännönläheinen koulutus ja yritysten kanssa tehtävä yhteistyö luovat hyvät valmiudet tuleville osaajille. Välitöntä tarvetta on eniten työnjohtajista mutta ala on laajasti tärkeä työllistäjä tulevaisuudessakin.”, Snellman toteaa.

SeAMKin rehtori Tapio Varmola kiittää lämpimästi Talonrakennusteollisuuden Pohjanmaan Piiri ry:tä ja Rakennusmestarien Säätiötä lahjoituksista.

”Rakennusalan monipuolinen koulutus on yksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun avainaloista. Arvostamme lahjoituksia suuresti.”

SeAMK saanut syksyn aikana useita lahjoituksia

Valtion vastinrahaan oikeuttavan varainkeräyksen määräaika lähenee vuoden loppuessa. Vastinraha kohdennetaan ammattikorkeakouluille suhteessa niiden vuoden 2018 aikana keräämään yksityiseen pääomaan.

SeAMK on syksyn aikana saanut useita lahjoituksia, jotka ovat suuruudeltaan olleet 1 000 – 20 000 euroa. Kauppatieteellistä tutkimusta tukeva Liikesivistysrahasto on lahjoittanut SeAMKille 20 000 euroa. Lahjoittajina ovat olleet myös useat seudun pk-yritykset.

”Tällä hetkellä keräämämme summa on 1 205 000 euroa. Varainkeräys on sujunut SeAMKin osalta yli odotusten, mistä suuri kiitos kaikille noin 60 lahjoituksen tehneelle yhteisölle ja yksityishenkilölle.  Lahjoitukset ovat vielä mahdollisia, ja lopullisen tilinpäätöksen pääsemme tekemään tammikuun puolella”, SeAMKin vararehtori Elina Varamäki kertoo.

Lisätietoja:

Tapio Varmola
rehtori, toimitusjohtaja
SeAMK

+358408304100
tapio.varmola@seamk.fi