Tutustu SeAMKin asiantuntijoihin eri aloilta | SeAMK

Asiantuntijat

SeAMKin osaamisen taustalla ovat osaavat asiantuntijat. Tutustu osaan heistä tällä sivulla.
SeAMK on noin 5000 hengen korkeakouluyhteisö. Henkilökuntaa on noin 350 ja opiskelijoita 4700.

Asiantuntijat

Tuula Ala-Hakuni

Suunnittelija, kirjastopalvelut

erikoisala: elektroniset aineistot, verkkopalvelut, verkkoviestintä

sähköposti

tuula.ala-hakuni(a)seamk.fi

puhelin

+358408300404

Jarno Arkko

Lehtori

erikoisala: auto- ja työkonetekniikka, ajoneuvotekniikan mittaukset

sähköposti

Jarno.Arkko(a)seamk.fi

puhelin

+358406807139

Jouni Björkman

Lehtori

erikoisala: fysiikka, paloturvallisuustekniikka

sähköposti

Jouni.Bjorkman(a)seamk.fi

puhelin

+358408302352

Leena Elenius

Informaatikko

erikoisala: Tiedonhankinnan opetus ja ohjaus (kirjastoala, kulttuuriala, sosiaaliala, vanhustyö), kirjaston markkinointi ja viestintä

sähköposti

leena.elenius(a)seamk.fi

puhelin

+358408304182

Juhani Haarala

Lehtori

erikoisala: Visuaalinen viestintä, graafinen suunnittelu, projektimuotoinen opetus, innovaatiotuotannot, 3D osaaminen

sähköposti

Juhani.Haarala(a)seamk.fi

puhelin

+358408304292

Ari Haasio

Yliopettaja

erikoisala: Tiedonhaku ja -hankinta, sosiaalinen media

sähköposti

Ari.Haasio(a)seamk.fi

puhelin

+358408302152

Erja Heikkilä

Lehtori

erikoisala: Kielet, ruotsi ja englanti

sähköposti

Erja.Heikkila(a)seamk.fi

puhelin

+358408302170

Tapio Hellman

Laboratorioinsinööri

erikoisala: virtuaalitodellisuus

sähköposti

Tapio.Hellman(a)seamk.fi

puhelin

+358408304157

Arja Hemminki

Lehtori

erikoisala: Perhesosiologia, vanhustyö

sähköposti

Arja.Hemminki(a)seamk.fi

puhelin

+358408302223

Jorma Imppola

Lehtori

erikoisala: Logistiikka, kestävä kehitys, laadunhallinta ja rahatalous

sähköposti

jorma.imppola(a)seamk.fi

puhelin

+358443158888

Sanna Joensuu-Salo

Tutkijayliopettaja

erikoisala: markkinointi, yritysten kasvu, yrittäjyyskasvatus

sähköposti

Sanna.Joensuu-Salo(a)seamk.fi

puhelin

+358408680144

Pasi Junell

Yliopettaja

erikoisala: fysiikka, kemia, sähkötekniikka, matematiikka

sähköposti

Pasi.Junell(a)seamk.fi

puhelin

+358408302212

Paula Juurakko

Lehtori

erikoisala: Elintarvikehygienia, omavalvonta, ruokapalvelujen tuottaminen, anniskelupassin testaus

sähköposti

Paula.Juurakko(a)seamk.fi

puhelin

+358408302293

Sanna Jyllilä

Asiantuntija, tki

erikoisala: Matkailuyrittäjyys, matkailututkimus, Green care

sähköposti

Sanna.Jyllila(a)seamk.fi

puhelin

+358408300400

Elisa Kannosto

Elisa Kannasto

Lehtori

erikoisala: Sosiaalinen media, yhteisöviestintä, esiintymistaito, henkilöbrändit

sähköposti

Elisa.Kannasto(a)seamk.fi

puhelin

+358408300403

Minna Karvonen

Tietopalvelusihteeri

erikoisala: asiakaspalvelu, kirjahankinnat, Theseus-tuki, henkilökunnan julkaisutiedot ja julkaisutiedonkeruu

sähköposti

minna.karvonen(a)seamk.fi

puhelin

+358408300413

Marja Katajavirta

Asiantuntija, markkinatutkimuspalvelut

erikoisala: tutkimus, SPSS, nettikyselyt, Webropol, CRM, julkaisujen taitto (InDesign)

sähköposti

marja.katajavirta(a)seamk.fi

puhelin

+358408304288

Ilpo Kempas

Lehtori

erikoisala: lingvistiikka, romaaniset kielet, tutkimuskirjoittaminen

sähköposti

Ilpo.Kempas(a)seamk.fi

puhelin

+358408304219

Salla Kettunen

Salla Kettunen

Asiantuntija, tki

erikoisala: EU projektien toteutus

sähköposti

Salla.Kettunen(a)seamk.fi

puhelin

+358408680140

Helli Kitinoja

Helli Kitinoja

Erityisasiantuntija, osaamisen vienti

sähköposti

Helli.Kitinoja(a)seamk.fi

puhelin

+358408304101

Tiina Kohtamäki

Lehtori

erikoisala: Luovat ja toiminnalliset menetelmät

sähköposti

Tiina.Kohtamaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408302142

Erkki Kytönen

Tuntiopettaja (sivutoiminen)

erikoisala: yritysrahoitus, sijoittaminen, yritysverotus

sähköposti

Erkki.Kytonen(a)seamk.fi

puhelin

+358408300407

Silmälasipäinen kalju mies seisoo hieman sivuttain.

Kari Laasasenaho

Erityisasiantuntija

erikoisala: Kiertotalous, ilmastokestävä ruokaketju, uusiutuva energia, ympäristötekniikka, hiilenkierto, turvemaat, biokaasu

sähköposti

Kari.Laasasenaho(a)seamk.fi

puhelin

+358406807631

Jaana Latvanen

Kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö

erikoisala: Tiedonhankinnan opetus ja ohjaus (liiketalous ja yrittäjyys), avoin TKI-toiminta

sähköposti

jaana.latvanen(a)seamk.fi

puhelin

+358408304203

Anu Latva-Reinikka

Informaatikko

erikoisala: Tiedonhankinnan opetus ja ohjaus (bio- ja elintarviketekniikka, luonnonvara-ala, ravitsemisala, tekniikka)

sähköposti

anu.latva-reinikka(a)seamk.fi

puhelin

+358408304183

Risto Lauhanen

Erityisasiantuntija, tki

erikoisala: bioenergia, kiertotalous, tilastotiede, tutkimusmenetelmät

sähköposti

Risto.Lauhanen(a)seamk.fi

puhelin

+358408304150

Mervi Lehtola

Kehityspäällikkö, työsuojelupäällikkö

erikoisala: Hyvinvointitieto, peruspalvelut, valta ja vaikuttaminen paikallishallinnossa

sähköposti

mervi.lehtola(a)seamk.fi

puhelin

+358408302365

Kaija Loppela

Kasvatustieteen tohtori, fysioterapeutti, työhyvinvoinnin yliopettaja

erikoisala: Työhyvinvointi, työhyvinvoinnin johtaminen, strateginen henkilöstövoimavarojen ja osaamisen johtaminen, työyhteisön kehittäminen ja uudistuminen, vuorovaikutuksen ja dialogisuuden kehittäminen, dialoginen johtaminen ja kehittäminen, oppiva organisaatio

sähköposti

Kaija.Loppela(a)seamk.fi

puhelin

+358408303958

Jarkko Meronen

Suunnittelija, kirjastopalvelut

erikoisala: kirjastojärjestelmät ja verkkopalvelut

sähköposti

Jarkko.Meronen(a)seamk.fi

puhelin

+358408304250

Jorma Mettälä

Lehtori

erikoisala: Tietokoneavusteinen suunnittelu, tietokoneavusteinen valmistus, teollisuustalous, tuotannonohjaus, henkilöstöjohtaminen

sähköposti

Jorma.Mettala(a)seamk.fi

puhelin

+358408307481

Riikka Muurimäki

Riikka Muurimäki

Suunnittelija, opetusteknologiat

erikoisala: Verkko-opetus, verkkopedagogiikka, digitalisaatio

sähköposti

Riikka.Muurimaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408302204

Helena Myllymäki

Lehtori

erikoisala: pedagogiikka, verkko-opetus, yritysviestintä, sisäinen viestintä, asiakaspalvelu

sähköposti

helena.myllymaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408302208

Taru Mäki

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

erikoisala: Strategiatyö, tiedon siirto, korkeakoulutus, projektisuunnittelu

sähköposti

Taru.Maki(a)seamk.fi

puhelin

+358408304105

Soila Huhtaluhta

Projektipäällikkö

erikoisala: Ruokaketju, innovaatiot

sähköposti

Soila.Huhtaluhta(a)seamk.fi

puhelin

+358408680604

Piia-Pauliina Mäntysaari

Asiantuntija, tki

erikoisala: Digitaalinen liiketoiminta, Digital Business

sähköposti

Piia-Pauliina.Mantysaari(a)seamk.fi

puhelin

+358408680808

Kirta Nieminen

Lehtori

erikoisala: Elintarvikehygienia, omavalvonta, tuotekehitys, ruokatuotantoprosessit, kestäväkehitys ammattikeittiössä, tilasuunnittelu, IT-järjestelmät (alan)

sähköposti

Kirta.Nieminen(a)seamk.fi

puhelin

+358408305081

Tiina Nieminen

Tiina Hietala

Korkeakouluasiamies

erikoisala: Kansainvälinen osaaminen, projektiosaaminen, pk-yritysten digitalisaatio

sähköposti

Tiina.Hietala(a)seamk.fi

puhelin

+358408304983

Yliopettaja Kaija Nissinen SeAMKista

Kaija Nissinen

Yliopettaja

erikoisala: Ravitsemus

sähköposti

Kaija.Nissinen(a)seamk.fi

puhelin

+358408304207

Aila Jaakkola

Korkeakoulupastori

erikoisala: Työnohjaaja, Työyhteisövalmentaja

sähköposti

Aila.Orsila(a)seamk.fi

Matti-Pekka Pasto

Lehtori

erikoisala: Elintarvikealan tuotekehitys, liha- ja valmisruokateknologia, pakkaustekniikka

sähköposti

Matti-Pekka.Pasto(a)seamk.fi

puhelin

+358408680100

Tuulia Potka-Soininen

Lehtori

erikoisala: Laskentatoimi, tilintarkastus, vero-oikeus

sähköposti

Tuulia.Potka-Soininen(a)seamk.fi

puhelin

+358408304205

Elina Huhta

Elina Huhta

Projektipäällikkö

erikoisala: Elintarvikkeiden brändäys ja vienti, ruokamatkailu

sähköposti

Elina.Huhta(a)seamk.fi

puhelin

+358408300417

Eija Putula-Hautala

Koulutuspäällikkö

erikoisala: Elintarviketieteet, ravitsemus, opintojen ohjaus

sähköposti

Eija.Putula-Hautala(a)seamk.fi

puhelin

+358408303953

Tumma, silmälasipäinen nainen seisoo käsi lanteillaan.

Seliina Päällysaho

Tutkimuspäällikkö

sähköposti

Seliina.Paallysaho(a)seamk.fi

puhelin

+358408302199

Saija Råtts

Saija Råtts

Lehtori

erikoisala: Viestintä

sähköposti

Saija.Ratts(a)seamk.fi

puhelin

+358406807545

Silja Saarikoski

Informaatikko

erikoisala: tiedonhankinnan opetus ja ohjaus (terveysala), SeAMK julkaisut

sähköposti

silja.saarikoski(a)seamk.fi

puhelin

+358408304202

Mari Salminen-Tuomaala

Yliopettaja

sähköposti

Mari.Salminen-Tuomaala(a)seamk.fi

puhelin

+358408304166

Helena Sarvikas

Lehtori

erikoisala: Suomen kieli, viestintä

sähköposti

Helena.Sarvikas(a)seamk.fi

puhelin

+358408680189

Heli Simon

Lehtori

erikoisala: Saksan kieli

sähköposti

Heli.Simon(a)seamk.fi

puhelin

+358408304129

Samuel Suvanto

Lehtori

erikoisala: konetekniikka, teknillinen mekaniikka

sähköposti

Samuel.Suvanto(a)seamk.fi

puhelin

+358406807601

Jorma Tuomisto

Laboratorioinsinööri

sähköposti

Jorma.Tuomisto(a)seamk.fi

puhelin

+358408304159

Hannu Tuuri

Lehtori

erikoisala: Markkinatutkimus, tilastotiede, IBM SPSS

sähköposti

Hannu.Tuuri(a)seamk.fi

puhelin

+358408302346

Elina Varamäki

Vararehtori

sähköposti

Elina.Varamaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408305189

Anmari Viljamaa

Yliopettaja

sähköposti

Anmari.Viljamaa(a)seamk.fi

puhelin

+358408302397

Anne Vuokila

Lehtori

erikoisala: Työelämän englanti, ammattialan englanti, Finnish Language and Culture

sähköposti

Anne.Vuokila(a)seamk.fi

puhelin

+358408301334

Päivi Vähäsalo

Päivi Vähäsalo

Suunnittelija, opiskelijapalvelut

erikoisala: Opintoasiainhallinnon prosessien ja palveluiden kehittäminen

sähköposti

Paivi.Vahasalo(a)seamk.fi

puhelin

+358408304185

Hannu Ylinen

Lehtori

erikoisala: Auto- ja työkonetekniikka

sähköposti

Hannu.Ylinen(a)seamk.fi

puhelin

+358408303952

Juho Yli-Suomu

Laboratorioinsinööri

erikoisala: Kone- ja tuotantotekniikka

sähköposti

Juho.Yli-Suomu(a)seamk.fi

puhelin

+358408302146

Petra Sippola

Lehtori

erikoisala: Yrittäjyys ja yritystoiminta, liiketoiminnan kehittäminen, talousoikeus

sähköposti

Petra.Sippola(a)seamk.fi

puhelin

+358406807087

Arto Rautajoki

Kehitysjohtaja

erikoisala: Sosiaali- ja terveyspalvelut, sosiaalialan kehittäminen, strategiatyö, projektityö ja kehittäminen

sähköposti

Arto.Rautajoki(a)seamk.fi

puhelin

+358408300366