Asiantuntijat

SeAMKin osaamisen taustalla ovat osaavat asiantuntijat. Tutustu osaan heistä tällä sivulla.
Koko henkilökuntaa on noin 350 ja opiskelijoita lähes 5000.

Tuula Ala-Hakuni

Suunnittelija, kirjastopalvelut

erikoisala: elektroniset aineistot, verkkopalvelut, verkkoviestintä

tuula.ala-hakuni@seamk.fi

+358 40 830 0404

Jarno Arkko

Laboratorioinsinööri

erikoisala: auto- ja työkonetekniikka, ajoneuvotekniikan mittaukset

Jarno.Arkko@seamk.fi

+358 40 680 7139

Jouni Björkman

Lehtori

erikoisala: fysiikka, paloturvallisuustekniikka

Jouni.Bjorkman@seamk.fi

+358 40 830 2352

Jussi Esala

Yliopettaja

erikoisala: Agroteknologia, maatilayritysten teknologiasuunnittelu

Jussi.Esala@seamk.fi

+358 40 830 7473

Juhani Haarala

Tuntiopettaja (osa-aikainen)

erikoisala: Visuaalinen viestintä, graafinen suunnittelu, projektimuotoinen opetus, innovaatiotuotannot, 3D osaaminen

Juhani.Haarala@seamk.fi

+358 40 830 4292

Ari Haasio

Yliopettaja

erikoisala: Tiedonhaku ja -hankinta, sosiaalinen media

Ari.Haasio@seamk.fi

+358 40 830 2152

Erja Heikkilä

Lehtori

erikoisala: Kielet, ruotsi ja englanti

Erja.Heikkila@seamk.fi

+358 40 830 2170

Tapio Hellman

Laboratorioinsinööri

erikoisala: virtuaalitodellisuus

Tapio.Hellman@seamk.fi

+358 40 830 4157

Arja Hemminki

Lehtori

erikoisala: Perhesosiologia, vanhustyö

Arja.Hemminki@seamk.fi

+358 40 830 2223

Jorma Imppola

Lehtori

erikoisala: Logistiikka, kestävä kehitys, laadunhallinta ja rahatalous

jorma.imppola@seamk.fi

+358 44 315 8888

Paula Isoaho

Informaatikko

erikoisala: tiedonhankinnan opetus ja ohjaus (tekniikka), kirjaston verkkopalvelut

paula.isoaho@seamk.fi

+358 40 830 2356

Sanna Joensuu-Salo

Yliopettaja

erikoisala: markkinointi, tutkimusmenetelmät, yritysten kasvu, yrittäjyyskasvatus

Sanna.Joensuu-Salo@seamk.fi

+358 40 868 0144

Pasi Junell

Yliopettaja

erikoisala: fysiikka, kemia, sähkötekniikka, matematiikka

Pasi.Junell@seamk.fi

+358 40 830 2212

Paula Juurakko

Tuntiopettaja (osa-aikainen)

erikoisala: Elintarvikehygienia, omavalvonta, ruokapalvelujen tuottaminen, anniskelupassin testaus

Paula.Juurakko@seamk.fi

+358 40 830 2293

Elisa Kannasto

Tuntiopettaja (osa-aikainen)

erikoisala: Suomen kieli, yhteisöviestintä, sosiaalinen media

Elisa.Kannasto@seamk.fi

+358 40 830 0403

Minna Karvonen

Tietopalvelusihteeri

erikoisala: Kirjaston asiakaspalvelu, kirjahankinnat, Theseus-tuki, henkilökunnan julkaisutiedot ja julkaisutiedonkeruu

minna.karvonen@seamk.fi

+358 40 830 0413

Marja Katajavirta

Asiantuntija, markkinatutkimuspalvelut

erikoisala: Markkinatutkimus, webkyselyt, SPSS

marja.katajavirta@seamk.fi

+358 40 830 4288

Kati Katajisto

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Kati.Katajisto@seamk.fi

+358 40 830 4237

Ilpo Kempas

Lehtori

erikoisala: lingvistiikka, romaaniset kielet, tutkimuskirjoittaminen

Ilpo.Kempas@seamk.fi

+358 40 830 4219

Salla Kettunen

Asiantuntija, TKI

erikoisala: Hoivayrittäjyys, omistajanvaihdokset, kasvuyrittäjyys, yritysten välinen yhteistyö, sumeat kognitiiviset kartat

Salla.Kettunen@seamk.fi

+358 40 868 0140

Tiina Kohtamäki

Lehtori

erikoisala: Luovat ja toiminnalliset menetelmät

Tiina.Kohtamaki@seamk.fi

+358 40 830 2142

Erkki Kytönen

Yliopettaja

erikoisala: yritysrahoitus, sijoittaminen, yritysverotus

Erkki.Kytonen@seamk.fi

+358 40 830 0407

Kari Laasasenaho

Projektipäällikkö

erikoisala: Bioenergia, Ympäristötekniikka, Paikkatieto, Biokaasun tuotanto, Bio- ja kiertotalous

Kari.Laasasenaho@seamk.fi

+358 40 680 7631

Risto Lauhanen

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

erikoisala: bioenergia, kiertotalous, tilastotiede, tutkimusmenetelmät

Risto.Lauhanen@seamk.fi

+358 40 830 4150

Mervi Lehtola

Kehittämissuunnittelija, työsuojelupäällikkö

erikoisala: Hyvinvointitieto, peruspalvelut, valta ja vaikuttaminen paikallishallinnossa

mervi.lehtola@seamk.fi

+358 40 830 2365

Jarkko Meronen

Suunnittelija, kirjastopalvelut

erikoisala: kirjastojärjestelmät ja verkkopalvelut

Jarkko.Meronen@seamk.fi

+358 40 830 4250

Riikka Muurimäki

Suunnittelija, opetusteknologiat

erikoisala: verkko-opetus, verkkopedagogiikka, digitalisaatio

Riikka.Muurimaki@seamk.fi

+358 40 830 2204

Helena Myllymäki

Lehtori

erikoisala: pedagogiikka, verkko-opetus, yritysviestintä, sisäinen viestintä, asiakaspalvelu

helena.myllymaki@seamk.fi

+358 40 830 2208

Taru Mäki

Kehityspäällikkö

erikoisala: Strategiatyö, tiedon siirto, korkeakoulutus, projektisuunnittelu

Taru.Maki@seamk.fi

+358 40 830 4105

Soila Mäntymaa

Asiantuntija, TKI

erikoisala: Ruokaketju, innovaatiot

Soila.Mantymaa@seamk.fi

+358 40 868 0604

Piia-Pauliina Mäntysaari

Asiantuntija, TKI

erikoisala: Digitaalinen liiketoiminta, Digital Business

Piia-Pauliina.Mantysaari@seamk.fi

+358 40 868 0808

Jorma Nevaranta

Yksikön johtaja

erikoisala: Tuotekehitys, lujuusoppi, värähtelymekaniikka

Jorma.Nevaranta@seamk.fi

+358 40 830 2147

Tiina Nieminen

Korkeakouluasiamies

erikoisala: Kansainvälinen osaaminen, projektiosaaminen, pk-yritysten digitalisaatio

Tiina.Nieminen@seamk.fi

+358 40 830 4983

Kaija Nissinen

Yliopettaja

erikoisala: Ravitsemus

Kaija.Nissinen@seamk.fi

+358 40 830 4207

Aila Orsila

Korkeakoulupastori

erikoisala: Työnohjaaja, Työyhteisövalmentaja

Aila.Orsila@seamk.fi

Heikki Palomäki

Yliopettaja

erikoisala: Digitaalitekniikka, elektroniikan suunnittelu ja ohjelmointi

Heikki.Palomaki@seamk.fi

+358 40 830 7483

Tuulia Potka-Soininen

Lehtori

erikoisala: Laskentatoimi, tilintarkastus, vero-oikeus

Tuulia.Potka-Soininen@seamk.fi

+358 40 830 4205

Saija Råtts

Lehtori

erikoisala: Viestintä

Saija.Ratts@seamk.fi

+358 40 680 7545

Silja Saarikoski

Informaatikko

erikoisala: Tiedonhankinnan opetus ja ohjaus (terveysala), SeAMK julkaisut

silja.saarikoski@seamk.fi

+358 40 830 4202

Mari Salminen-Tuomaala

Lehtori, simulaatiokouluttaja, projektipäällikkö, Kansallisen TKI OSAAJA -valmennuksen moduulivastaava

Mari.Salminen-Tuomaala@seamk.fi

+358 40 830 4166

Helena Sarvikas

Lehtori

erikoisala: Suomen kieli, viestintä

Helena.Sarvikas@seamk.fi

+358 40 868 0189

Heli Simon

Lehtori

erikoisala: Saksan kieli

Heli.Simon@seamk.fi

+358 40 830 4129

Samuel Suvanto

Lehtori

erikoisala: konetekniikka, teknillinen mekaniikka

Samuel.Suvanto@seamk.fi

+358 40 680 7601

Hannu Tuuri

Lehtori

erikoisala: Markkinatutkimus, tilastotiede, IBM SPSS

Hannu.Tuuri@seamk.fi

+358 40 830 2346

Elina Varamäki

Tutkimus- ja innovaatiojohtaja, vararehtori

Elina.Varamaki@seamk.fi

+358 40 830 5189

Anne Vuokila

Lehtori

erikoisala: Työelämän englanti, ammattialan englanti, Finnish Language and Culture

Anne.Vuokila@seamk.fi

+358 40 830 1334

Päivi Vähäsalo

Suunnittelija, opiskelijapalvelut

erikoisala: Opintoasiainhallinnon prosessien ja palveluiden kehittäminen

Paivi.Vahasalo@seamk.fi

+358 40 830 4185

Juho Yli-Suomu

Laboratorioinsinööri

erikoisala: Kone- ja tuotantotekniikka

Juho.Yli-Suomu@seamk.fi

+358 40 830 2146

Minna Zechner

Tutkintopäällikkö

erikoisala: Sosiaalipolitiikka, sosiaalipalvelut, laadulliset tutkimusmenetelmät, vertaileva tutkimus, vanhusten hoiva ja maahanmuuttajateemat

Minna.Zechner@seamk.fi

+358 40 868 0203