Asiantuntijat

SeAMKin osaamisen taustalla ovat osaavat asiantuntijat. Tutustu osaan heistä tällä sivulla.
Koko henkilökuntaa on noin 350 ja opiskelijoita lähes 5000.

Jarno Arkko

Laboratorioinsinööri

erikoisala: auto- ja työkonetekniikka, ajoneuvotekniikan mittaukset

Jarno.Arkko@seamk.fi

+358 40 680 7139

Jouni Björkman

Lehtori

erikoisala: fysiikka, paloturvallisuustekniikka

Jouni.Bjorkman@seamk.fi

+358 40 830 2352

Ari Haasio

Yliopettaja

erikoisala: Tiedonhaku ja -hankinta, sosiaalinen media

Ari.Haasio@seamk.fi

+358 40 830 2152

Tapio Hellman

Laboratorioinsinööri

erikoisala: virtuaalitodellisuus

Tapio.Hellman@seamk.fi

+358 40 830 4157

Arja Hemminki

Lehtori

erikoisala: Perhesosiologia, vanhustyö

Arja.Hemminki@seamk.fi

+358 40 830 2223

Jorma Imppola

Lehtori

erikoisala: Logistiikka, kestävä kehitys, laadunhallinta ja rahatalous

jorma.imppola@seamk.fi

+358 44 315 8888

Sanna Joensuu-Salo

Yliopettaja

erikoisala: markkinointi, tutkimusmenetelmät, yritysten kasvu, yrittäjyyskasvatus

Sanna.Joensuu-Salo@seamk.fi

+358 40 868 0144

Elisa Kannasto

Tuntiopettaja (osa-aikainen)

erikoisala: Suomen kieli, yhteisöviestintä, sosiaalinen media

Elisa.Kannasto@seamk.fi

+358 40 830 0403

Kati Katajisto

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Kati.Katajisto@seamk.fi

+358 40 830 4237

Ilpo Kempas

Lehtori

erikoisala: lingvistiikka, romaaniset kielet, tutkimuskirjoittaminen

Ilpo.Kempas@seamk.fi

+358 40 830 4219

Erkki Kytönen

Yliopettaja

erikoisala: yritysrahoitus, sijoittaminen, yritysverotus

Erkki.Kytonen@seamk.fi

+358 40 830 0407

Risto Lauhanen

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Risto.Lauhanen@seamk.fi

+358 40 830 4150

Mervi Lehtola

Kehittämissuunnittelija

erikoisala: Hyvinvointitieto, peruspalvelut, valta ja vaikuttaminen paikallishallinnossa

mervi.lehtola@seamk.fi

+358 40 830 2365

Riikka Muurimäki

Suunnittelija, opetusteknologiat

erikoisala: verkko-opetus, verkkopedagogiikka, digitalisaatio

Riikka.Muurimaki@seamk.fi

+358 40 830 2204

Kaija Nissinen

Yliopettaja

erikoisala: Ravitsemus

Kaija.Nissinen@seamk.fi

+358 40 830 4207

Saija Råtts

Lehtori

erikoisala: Viestintä

Saija.Ratts@seamk.fi

+358 40 680 7545

Helena Sarvikas

Lehtori

erikoisala: Suomen kieli, viestintä

Helena.Sarvikas@seamk.fi

+358 40 868 0189

Heli Simon

Lehtori

erikoisala: Saksan kieli

Heli.Simon@seamk.fi

+358 40 830 4129

Hannu Tuuri

Lehtori

erikoisala: Markkinatutkimus, tilastotiede, IBM SPSS

Hannu.Tuuri@seamk.fi

+358 40 830 2346

Elina Varamäki

Tutkimus- ja innovaatiojohtaja, vararehtori

Elina.Varamaki@seamk.fi

+358 40 830 5189

Juho Yli-Suomu

Laboratorioinsinööri

erikoisala: Kone- ja tuotantotekniikka

Juho.Yli-Suomu@seamk.fi

+358 40 830 2146

Minna Zechner

Tutkintopäällikkö

erikoisala: Sosiaalipolitiikka, sosiaalipalvelut, laadulliset tutkimusmenetelmät, vertaileva tutkimus, vanhusten hoiva ja maahanmuuttajateemat

Minna.Zechner@seamk.fi

+358 40 868 0203