Asiantuntijat

SeAMKin osaamisen taustalla ovat osaavat asiantuntijat. Tutustu osaan heistä tällä sivulla.
Koko henkilökuntaa on noin 350 ja opiskelijoita lähes 5000.

Asiantuntijat

Tuula Ala-Hakuni

Suunnittelija, kirjastopalvelut

erikoisala: elektroniset aineistot, verkkopalvelut, verkkoviestintä

tuula.ala-hakuni(a)seamk.fi

+358408300404

Sami Alho

Projektipäällikkö

erikoisala: Luovien alojen aluekehitysprojektit, virtuaalitodellisuus

Sami.Alho(a)seamk.fi

+358408304289

Jarno Arkko

Lehtori

erikoisala: auto- ja työkonetekniikka, ajoneuvotekniikan mittaukset

Jarno.Arkko(a)seamk.fi

+358406807139

Jouni Björkman

Lehtori

erikoisala: fysiikka, paloturvallisuustekniikka

Jouni.Bjorkman(a)seamk.fi

+358408302352

Leena Elenius

Informaatikko

erikoisala: Tiedonhankinnan opetus ja ohjaus (kirjastoala, kulttuuriala, sosiaaliala, vanhustyö), kirjaston markkinointi ja viestintä

leena.elenius(a)seamk.fi

+358408304182

Jussi Esala

Yliopettaja

erikoisala: Agroteknologia, maatilayritysten teknologiasuunnittelu

Jussi.Esala(a)seamk.fi

+358408307473

Juhani Haarala

Tuntiopettaja (osa-aikainen)

erikoisala: Visuaalinen viestintä, graafinen suunnittelu, projektimuotoinen opetus, innovaatiotuotannot, 3D osaaminen

Juhani.Haarala(a)seamk.fi

+358408304292

Ari Haasio

Yliopettaja

erikoisala: Tiedonhaku ja -hankinta, sosiaalinen media

Ari.Haasio(a)seamk.fi

+358408302152

Asta Heikkilä

Yliopettaja

erikoisala: Tutkimus- ja kehittämistoiminta, opinnäytetöiden ohjaus, johtaminen, näyttöön perustuva toiminta

Asta.Heikkila(a)seamk.fi

+358408302201

Erja Heikkilä

Lehtori

erikoisala: Kielet, ruotsi ja englanti

Erja.Heikkila(a)seamk.fi

+358408302170

Tapio Hellman

Laboratorioinsinööri

erikoisala: virtuaalitodellisuus

Tapio.Hellman(a)seamk.fi

+358408304157

Arja Hemminki

Lehtori

erikoisala: Perhesosiologia, vanhustyö

Arja.Hemminki(a)seamk.fi

+358408302223

Jorma Imppola

Lehtori

erikoisala: Logistiikka, kestävä kehitys, laadunhallinta ja rahatalous

jorma.imppola(a)seamk.fi

+358443158888

Sanna Joensuu-Salo

Yliopettaja

erikoisala: markkinointi, yritysten kasvu, yrittäjyyskasvatus

Sanna.Joensuu-Salo(a)seamk.fi

+358408680144

Pasi Junell

Yliopettaja

erikoisala: fysiikka, kemia, sähkötekniikka, matematiikka

Pasi.Junell(a)seamk.fi

+358408302212

Paula Juurakko

Tuntiopettaja (osa-aikainen)

erikoisala: Elintarvikehygienia, omavalvonta, ruokapalvelujen tuottaminen, anniskelupassin testaus

Paula.Juurakko(a)seamk.fi

+358408302293

Sanna Jyllilä

Asiantuntija, TKI

erikoisala: Matkailuyrittäjyys, matkailututkimus, Green care

Sanna.Jyllila(a)seamk.fi

+358408300400

Elisa Kannasto

Lehtori

erikoisala: Suomen kieli, yhteisöviestintä, sosiaalinen media

Elisa.Kannasto(a)seamk.fi

+358408300403

Minna Karvonen

Tietopalvelusihteeri

erikoisala: asiakaspalvelu, kirjahankinnat, Theseus-tuki, henkilökunnan julkaisutiedot ja julkaisutiedonkeruu

minna.karvonen(a)seamk.fi

+358408300413

Marja Katajavirta

Asiantuntija, markkinatutkimuspalvelut

erikoisala: Markkinatutkimus, webkyselyt, SPSS

marja.katajavirta(a)seamk.fi

+358408304288

Kati Katajisto

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Kati.Katajisto(a)seamk.fi

+358408304237

Ilpo Kempas

Lehtori

erikoisala: lingvistiikka, romaaniset kielet, tutkimuskirjoittaminen

Ilpo.Kempas(a)seamk.fi

+358408304219

Salla Kettunen

Asiantuntija, TKI

erikoisala: EU projektien toteutus

Salla.Kettunen(a)seamk.fi

+358408680140

Helli Kitinoja

Erityisasiantuntija, osaamisen vienti

Helli.Kitinoja(a)seamk.fi

+358408304101

Tiina Kohtamäki

Lehtori

erikoisala: Luovat ja toiminnalliset menetelmät

Tiina.Kohtamaki(a)seamk.fi

+358408302142

Erkki Kytönen

Yliopettaja

erikoisala: yritysrahoitus, sijoittaminen, yritysverotus

Erkki.Kytonen(a)seamk.fi

+358408300407

Kari Laasasenaho

Projektipäällikkö

erikoisala: Bioenergia, Ympäristötekniikka, Paikkatieto, Biokaasun tuotanto, Bio- ja kiertotalous

Kari.Laasasenaho(a)seamk.fi

+358406807631

Jaana Latvanen

Informaatikko

erikoisala: Tiedonhankinnan opetus ja ohjaus (liiketalous ja yrittäjyys), avoin TKI-toiminta

jaana.latvanen(a)seamk.fi

+358408304203

Anu Latva-Reinikka

Informaatikko

erikoisala: Tiedonhankinnan opetus ja ohjaus (bio- ja elintarviketekniikka, luonnonvara-ala, ravitsemisala, tekniikka)

anu.latva-reinikka(a)seamk.fi

+358408304183

Risto Lauhanen

Erityisasiantuntija, TKI

erikoisala: bioenergia, kiertotalous, tilastotiede, tutkimusmenetelmät

Risto.Lauhanen(a)seamk.fi

+358408304150

Mervi Lehtola

Kehittämissuunnittelija, työsuojelupäällikkö

erikoisala: Hyvinvointitieto, peruspalvelut, valta ja vaikuttaminen paikallishallinnossa

mervi.lehtola(a)seamk.fi

+358408302365

Jarkko Meronen

Suunnittelija, kirjastopalvelut

erikoisala: kirjastojärjestelmät ja verkkopalvelut

Jarkko.Meronen(a)seamk.fi

+358408304250

Helinä Mesiäislehto-Soukka

Lehtori, Kv-yhdyshenkilö

Helina.Mesiaislehto-Soukka(a)seamk.fi

+358408304200

Jorma Mettälä

Lehtori

erikoisala: Tietokoneavusteinen suunnittelu, tietokoneavusteinen valmistus, teollisuustalous, tuotannonohjaus, henkilöstöjohtaminen

Jorma.Mettala(a)seamk.fi

+358408307481

Riikka Muurimäki

Suunnittelija, opetusteknologiat

erikoisala: Verkko-opetus, verkkopedagogiikka, digitalisaatio

Riikka.Muurimaki(a)seamk.fi

+358408302204

Helena Myllymäki

Lehtori

erikoisala: pedagogiikka, verkko-opetus, yritysviestintä, sisäinen viestintä, asiakaspalvelu

helena.myllymaki(a)seamk.fi

+358408302208

Taru Mäki

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

erikoisala: Strategiatyö, tiedon siirto, korkeakoulutus, projektisuunnittelu

Taru.Maki(a)seamk.fi

+358408304105

Soila Huhtaluhta

Projektipäällikkö

erikoisala: Ruokaketju, innovaatiot

Soila.Huhtaluhta(a)seamk.fi

+358408680604

Piia-Pauliina Mäntysaari

Asiantuntija, TKI

erikoisala: Digitaalinen liiketoiminta, Digital Business

Piia-Pauliina.Mantysaari(a)seamk.fi

+358408680808

Kirta Nieminen

Lehtori

erikoisala: Elintarvikehygienia, omavalvonta, tuotekehitys, ruokatuotantoprosessit, kestäväkehitys ammattikeittiössä, tilasuunnittelu, IT-järjestelmät (alan)

Kirta.Nieminen(a)seamk.fi

+358408305081

Tiina Nieminen

Korkeakouluasiamies

erikoisala: Kansainvälinen osaaminen, projektiosaaminen, pk-yritysten digitalisaatio

Tiina.Nieminen(a)seamk.fi

+358408304983

Kaija Nissinen

Yliopettaja

erikoisala: Ravitsemus

Kaija.Nissinen(a)seamk.fi

+358408304207

Aila Orsila

Korkeakoulupastori

erikoisala: Työnohjaaja, Työyhteisövalmentaja

Aila.Orsila(a)seamk.fi

Matti-Pekka Pasto

Lehtori

erikoisala: Elintarvikealan tuotekehitys, liha- ja valmisruokateknologia, pakkaustekniikka

Matti-Pekka.Pasto(a)seamk.fi

+358408680100

Tuija Pitkäkoski

Lehtori

erikoisala: Elämysperusteiset ruokapalvelut ja -tapahtumat, Asiakaskokemus, Palvelukonseptointi, Markkinointiviestintä

Tuija.Pitkakoski(a)seamk.fi

+358408302295

Anu Portti

Projektipäällikkö

erikoisala: Kansainväliset ruoka-alan innovaatioverkostot, Food Business Challenge -kilpailu

Anu.Portti(a)seamk.fi

+358408680890

Tuulia Potka-Soininen

Lehtori

erikoisala: Laskentatoimi, tilintarkastus, vero-oikeus

Tuulia.Potka-Soininen(a)seamk.fi

+358408304205

Elina Huhta

Projektipäällikkö

erikoisala: Elintarvikkeiden brändäys ja vienti, ruokamatkailu

Elina.Huhta(a)seamk.fi

+358408300417

Eija Putula-Hautala

Koulutuspäällikkö

erikoisala: Elintarviketieteet, ravitsemus, opintojen ohjaus

Eija.Putula-Hautala(a)seamk.fi

+358408303953

Seliina Päällysaho

Tutkimuspäällikkö

Seliina.Paallysaho(a)seamk.fi

+358408302199

Saija Råtts

Lehtori

erikoisala: Viestintä

Saija.Ratts(a)seamk.fi

+358406807545

Silja Saarikoski

Informaatikko

erikoisala: tiedonhankinnan opetus ja ohjaus (terveysala), SeAMK julkaisut

silja.saarikoski(a)seamk.fi

+358408304202

Mari Salminen-Tuomaala

Yliopettaja

Mari.Salminen-Tuomaala(a)seamk.fi

+358408304166

Helena Sarvikas

Lehtori

erikoisala: Suomen kieli, viestintä

Helena.Sarvikas(a)seamk.fi

+358408680189

Heli Simon

Lehtori

erikoisala: Saksan kieli

Heli.Simon(a)seamk.fi

+358408304129

Kirsti Sorama

Yliopettaja

erikoisala: Yritysten kasvu, ennakointi, yritystoiminnan strateginen uudistaminen

Kirsti.Sorama(a)seamk.fi

+358408302205

Samuel Suvanto

Lehtori

erikoisala: konetekniikka, teknillinen mekaniikka

Samuel.Suvanto(a)seamk.fi

+358406807601

Jorma Tuomisto

Laboratorioinsinööri

Jorma.Tuomisto(a)seamk.fi

+358408304159

Hannu Tuuri

Lehtori

erikoisala: Markkinatutkimus, tilastotiede, IBM SPSS

Hannu.Tuuri(a)seamk.fi

+358408302346

Elina Varamäki

Vararehtori

Elina.Varamaki(a)seamk.fi

+358408305189

Anmari Viljamaa

Yksikön johtaja

Anmari.Viljamaa(a)seamk.fi

+358408302397

Anne Vuokila

Lehtori

erikoisala: Työelämän englanti, ammattialan englanti, Finnish Language and Culture

Anne.Vuokila(a)seamk.fi

+358408301334

Päivi Vähäsalo

Suunnittelija, opiskelijapalvelut

erikoisala: Opintoasiainhallinnon prosessien ja palveluiden kehittäminen

Paivi.Vahasalo(a)seamk.fi

+358408304185

Hannu Ylinen

Lehtori

erikoisala: Auto- ja työkonetekniikka

Hannu.Ylinen(a)seamk.fi

+358408303952

Juho Yli-Suomu

Laboratorioinsinööri

erikoisala: Kone- ja tuotantotekniikka

Juho.Yli-Suomu(a)seamk.fi

+358408302146

Minna Zechner

Tutkintopäällikkö

erikoisala: Sosiaalipolitiikka, sosiaalipalvelut, laadulliset tutkimusmenetelmät, vertaileva tutkimus, vanhusten hoiva ja maahanmuuttajateemat

Minna.Zechner(a)seamk.fi

+358408680203

Petra Sippola

Lehtori

erikoisala: Yrittäjyys ja yritystoiminta, liiketoiminnan kehittäminen, talousoikeus

Petra.Sippola(a)seamk.fi

+358406807087

Arto Rautajoki

Kehitysjohtaja

erikoisala: Sosiaali- ja terveyspalvelut, sosiaalialan kehittäminen, strategiatyö, projektityö ja kehittäminen

Arto.Rautajoki(a)seamk.fi

+358408302399