Tutustu SeAMKin asiantuntijoihin eri aloilta | SeAMK

Asiantuntijat

SeAMKin osaamisen taustalla ovat osaavat asiantuntijat. Tutustu osaan heistä tällä sivulla.
Koko henkilökuntaa on noin 350 ja opiskelijoita lähes 5000.

Tuula Ala-Hakuni

Suunnittelija, kirjastopalvelut

erikoisala: elektroniset aineistot, verkkopalvelut, verkkoviestintä

tuula.ala-hakuni(a)seamk.fi

+358 40 830 0404

Sami Alho

Projektipäällikkö

erikoisala: Luovien alojen aluekehitysprojektit, virtuaalitodellisuus

Sami.Alho(a)seamk.fi

+358 40 830 4289

Jarno Arkko

Laboratorioinsinööri

erikoisala: auto- ja työkonetekniikka, ajoneuvotekniikan mittaukset

Jarno.Arkko(a)seamk.fi

+358 40 680 7139

Jouni Björkman

Lehtori

erikoisala: fysiikka, paloturvallisuustekniikka

Jouni.Bjorkman(a)seamk.fi

+358 40 830 2352

Leena Elenius

Informaatikko

erikoisala: Tiedonhankinnan opetus ja ohjaus (kirjastoala, kulttuuriala, sosiaaliala, vanhustyö), kirjaston markkinointi ja viestintä

leena.elenius(a)seamk.fi

+358 40 830 4182

Jussi Esala

Yliopettaja

erikoisala: Agroteknologia, maatilayritysten teknologiasuunnittelu

Jussi.Esala(a)seamk.fi

+358 40 830 7473

Juhani Haarala

Tuntiopettaja (osa-aikainen)

erikoisala: Visuaalinen viestintä, graafinen suunnittelu, projektimuotoinen opetus, innovaatiotuotannot, 3D osaaminen

Juhani.Haarala(a)seamk.fi

+358 40 830 4292

Ari Haasio

Yliopettaja

erikoisala: Tiedonhaku ja -hankinta, sosiaalinen media

Ari.Haasio(a)seamk.fi

+358 40 830 2152

Asta Heikkilä

Yliopettaja

erikoisala: Tutkimus- ja kehittämistoiminta, opinnäytetöiden ohjaus, johtaminen, näyttöön perustuva toiminta

Asta.Heikkila(a)seamk.fi

+358 40 830 2201

Erja Heikkilä

Lehtori

erikoisala: Kielet, ruotsi ja englanti

Erja.Heikkila(a)seamk.fi

+358 40 830 2170

Tapio Hellman

Laboratorioinsinööri

erikoisala: virtuaalitodellisuus

Tapio.Hellman(a)seamk.fi

+358 40 830 4157

Arja Hemminki

Lehtori

erikoisala: Perhesosiologia, vanhustyö

Arja.Hemminki(a)seamk.fi

+358 40 830 2223

Jorma Imppola

Lehtori

erikoisala: Logistiikka, kestävä kehitys, laadunhallinta ja rahatalous

jorma.imppola(a)seamk.fi

+358 44 315 8888

Paula Isoaho

Suunnittelija, kirjastopalvelut

erikoisala: tiedonhankinnan opetus ja ohjaus (tekniikka), verkkopalvelut

paula.isoaho(a)seamk.fi

+358 40 830 2356

Sanna Joensuu-Salo

Yliopettaja

erikoisala: markkinointi, tutkimusmenetelmät, yritysten kasvu, yrittäjyyskasvatus

Sanna.Joensuu-Salo(a)seamk.fi

+358 40 868 0144

Pasi Junell

Yliopettaja

erikoisala: fysiikka, kemia, sähkötekniikka, matematiikka

Pasi.Junell(a)seamk.fi

+358 40 830 2212

Paula Juurakko

Tuntiopettaja (osa-aikainen)

erikoisala: Elintarvikehygienia, omavalvonta, ruokapalvelujen tuottaminen, anniskelupassin testaus

Paula.Juurakko(a)seamk.fi

+358 40 830 2293

Sanna Jyllilä

Asiantuntija, TKI

erikoisala: Matkailuyrittäjyys, matkailututkimus, Green care

Sanna.Jyllila(a)seamk.fi

+358 40 830 0400

Elisa Kannasto

Lehtori

erikoisala: Suomen kieli, yhteisöviestintä, sosiaalinen media

Elisa.Kannasto(a)seamk.fi

+358 40 830 0403

Minna Karvonen

Tietopalvelusihteeri

erikoisala: asiakaspalvelu, kirjahankinnat, Theseus-tuki, henkilökunnan julkaisutiedot ja julkaisutiedonkeruu

minna.karvonen(a)seamk.fi

+358 40 830 0413

Marja Katajavirta

Asiantuntija, markkinatutkimuspalvelut

erikoisala: Markkinatutkimus, webkyselyt, SPSS

marja.katajavirta(a)seamk.fi

+358 40 830 4288

Kati Katajisto

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Kati.Katajisto(a)seamk.fi

+358 40 830 4237

Ilpo Kempas

Lehtori

erikoisala: lingvistiikka, romaaniset kielet, tutkimuskirjoittaminen

Ilpo.Kempas(a)seamk.fi

+358 40 830 4219

Salla Kettunen

Asiantuntija, TKI

erikoisala: Hoivayrittäjyys, omistajanvaihdokset, kasvuyrittäjyys, yritysten välinen yhteistyö, sumeat kognitiiviset kartat

Salla.Kettunen(a)seamk.fi

+358 40 868 0140

Helli Kitinoja

Erityisasiantuntija, osaamisen vienti

Helli.Kitinoja(a)seamk.fi

+358 40 830 4101

Tiina Kohtamäki

Lehtori

erikoisala: Luovat ja toiminnalliset menetelmät

Tiina.Kohtamaki(a)seamk.fi

+358 40 830 2142

Erkki Kytönen

Yliopettaja

erikoisala: yritysrahoitus, sijoittaminen, yritysverotus

Erkki.Kytonen(a)seamk.fi

+358 40 830 0407

Kari Laasasenaho

Projektipäällikkö

erikoisala: Bioenergia, Ympäristötekniikka, Paikkatieto, Biokaasun tuotanto, Bio- ja kiertotalous

Kari.Laasasenaho(a)seamk.fi

+358 40 680 7631

Jaana Latvanen

Informaatikko

erikoisala: Tiedonhankinnan opetus ja ohjaus (liiketalous ja yrittäjyys), avoin TKI-toiminta

jaana.latvanen(a)seamk.fi

+358 40 830 4203

Anu Latva-Reinikka

Informaatikko

erikoisala: Tiedonhankinnan opetus ja ohjaus (bio- ja elintarviketekniikka, luonnonvara-ala, ravitsemisala)

anu.latva-reinikka(a)seamk.fi

+358 40 830 4183

Risto Lauhanen

Erityisasiantuntija, TKI

erikoisala: bioenergia, kiertotalous, tilastotiede, tutkimusmenetelmät

Risto.Lauhanen(a)seamk.fi

+358 40 830 4150

Mervi Lehtola

Kehittämissuunnittelija, työsuojelupäällikkö

erikoisala: Hyvinvointitieto, peruspalvelut, valta ja vaikuttaminen paikallishallinnossa

mervi.lehtola(a)seamk.fi

+358 40 830 2365

Jarkko Meronen

Suunnittelija, kirjastopalvelut

erikoisala: kirjastojärjestelmät ja verkkopalvelut

Jarkko.Meronen(a)seamk.fi

+358 40 830 4250

Helinä Mesiäislehto - Soukka

Lehtori, Kv-yhdyshenkilö

Helina.Mesiaislehto-Soukka(a)seamk.fi

+358 40 830 4200

Jorma Mettälä

Lehtori

erikoisala: Tietokoneavusteinen suunnittelu, tietokoneavusteinen valmistus, teollisuustalous, tuotannonohjaus, henkilöstöjohtaminen

Jorma.Mettala(a)seamk.fi

+358 40 830 7481

Riikka Muurimäki

Suunnittelija, opetusteknologiat

erikoisala: Verkko-opetus, verkkopedagogiikka, digitalisaatio

Riikka.Muurimaki(a)seamk.fi

+358 40 830 2204

Helena Myllymäki

Lehtori

erikoisala: pedagogiikka, verkko-opetus, yritysviestintä, sisäinen viestintä, asiakaspalvelu

helena.myllymaki(a)seamk.fi

+358 40 830 2208

Taru Mäki

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

erikoisala: Strategiatyö, tiedon siirto, korkeakoulutus, projektisuunnittelu

Taru.Maki(a)seamk.fi

+358 40 830 4105

Soila Mäntymaa

Asiantuntija, TKI

erikoisala: Ruokaketju, innovaatiot

Soila.Mantymaa(a)seamk.fi

+358 40 868 0604

Piia-Pauliina Mäntysaari

Asiantuntija, TKI

erikoisala: Digitaalinen liiketoiminta, Digital Business

Piia-Pauliina.Mantysaari(a)seamk.fi

+358 40 868 0808

Jorma Nevaranta

Yksikön johtaja

erikoisala: Tuotekehitys, lujuusoppi, värähtelymekaniikka

Jorma.Nevaranta(a)seamk.fi

+358 40 830 2147

Kirta Nieminen

Lehtori

erikoisala: Elintarvikehygienia, omavalvonta, tuotekehitys, ruokatuotantoprosessit, kestäväkehitys ammattikeittiössä, tilasuunnittelu, IT-järjestelmät (alan)

Kirta.Nieminen(a)seamk.fi

+358 40 830 5081

Tiina Nieminen

Korkeakouluasiamies

erikoisala: Kansainvälinen osaaminen, projektiosaaminen, pk-yritysten digitalisaatio

Tiina.Nieminen(a)seamk.fi

+358 40 830 4983

Kaija Nissinen

Yliopettaja

erikoisala: Ravitsemus

Kaija.Nissinen(a)seamk.fi

+358 40 830 4207

Aila Orsila

Korkeakoulupastori

erikoisala: Työnohjaaja, Työyhteisövalmentaja

Aila.Orsila(a)seamk.fi

Heikki Palomäki

Yliopettaja

erikoisala: Digitaalitekniikka, elektroniikan suunnittelu ja ohjelmointi

Heikki.Palomaki(a)seamk.fi

+358 40 830 7483

Matti-Pekka Pasto

Lehtori

erikoisala: Elintarvikealan tuotekehitys, liha- ja valmisruokateknologia, pakkaustekniikka

Matti-Pekka.Pasto(a)seamk.fi

+358 40 868 0100

Tuija Pitkäkoski

Lehtori

erikoisala: Elämysperusteiset ruokapalvelut ja -tapahtumat, Asiakaskokemus, Palvelukonseptointi, Markkinointiviestintä

Tuija.Pitkakoski(a)seamk.fi

+358 40 830 2295

Anu Portti

Projektipäällikkö

Anu.Portti(a)seamk.fi

+358 40 868 0890

Tuulia Potka-Soininen

Lehtori

erikoisala: Laskentatoimi, tilintarkastus, vero-oikeus

Tuulia.Potka-Soininen(a)seamk.fi

+358 40 830 4205

Elina Puska

Asiantuntija, TKI

erikoisala: Koulutusvienti, kansainväliset verkostot, ruokaketju

elina.puska(a)seamk.fi

+358 40 830 0417

Eija Putula-Hautala

Koulutuspäällikkö

erikoisala: Elintarviketieteet, ravitsemus, opintojen ohjaus

Eija.Putula-Hautala(a)seamk.fi

+358 40 830 3953

Seliina Päällysaho

Tutkimuspäällikkö

Seliina.Paallysaho(a)seamk.fi

+358 40 830 2199

Saija Råtts

Lehtori

erikoisala: Viestintä

Saija.Ratts(a)seamk.fi

+358 40 680 7545

Silja Saarikoski

Informaatikko

erikoisala: tiedonhankinnan opetus ja ohjaus (terveysala), SeAMK julkaisut

silja.saarikoski(a)seamk.fi

+358 40 830 4202

Mari Salminen-Tuomaala

Lehtori

Mari.Salminen-Tuomaala(a)seamk.fi

+358 40 830 4166

Helena Sarvikas

Lehtori

erikoisala: Suomen kieli, viestintä

Helena.Sarvikas(a)seamk.fi

+358 40 868 0189

Heli Simon

Lehtori

erikoisala: Saksan kieli

Heli.Simon(a)seamk.fi

+358 40 830 4129

Kirsti Sorama

Yliopettaja

erikoisala: Yritystoiminnan strateginen uudistaminen

Kirsti.Sorama(a)seamk.fi

+358 40 830 2205

Samuel Suvanto

Lehtori

erikoisala: konetekniikka, teknillinen mekaniikka

Samuel.Suvanto(a)seamk.fi

+358 40 680 7601

Jorma Tuomisto

Laboratorioinsinööri

Jorma.Tuomisto(a)seamk.fi

+358 40 830 4159

Hannu Tuuri

Lehtori

erikoisala: Markkinatutkimus, tilastotiede, IBM SPSS

Hannu.Tuuri(a)seamk.fi

+358 40 830 2346

Elina Varamäki

Vararehtori

Elina.Varamaki(a)seamk.fi

+358 40 830 5189

Anmari Viljamaa

Yksikön johtaja

Anmari.Viljamaa(a)seamk.fi

+358 40 830 2397

Anne Vuokila

Lehtori

erikoisala: Työelämän englanti, ammattialan englanti, Finnish Language and Culture

Anne.Vuokila(a)seamk.fi

+358 40 830 1334

Päivi Vähäsalo

Suunnittelija, opiskelijapalvelut

erikoisala: Opintoasiainhallinnon prosessien ja palveluiden kehittäminen

Paivi.Vahasalo(a)seamk.fi

+358 40 830 4185

Hannu Ylinen

Lehtori

erikoisala: Auto- ja työkonetekniikka

Hannu.Ylinen(a)seamk.fi

+358 40 830 3952

Juho Yli-Suomu

Laboratorioinsinööri

erikoisala: Kone- ja tuotantotekniikka

Juho.Yli-Suomu(a)seamk.fi

+358 40 830 2146

Minna Zechner

Tutkintopäällikkö

erikoisala: Sosiaalipolitiikka, sosiaalipalvelut, laadulliset tutkimusmenetelmät, vertaileva tutkimus, vanhusten hoiva ja maahanmuuttajateemat

Minna.Zechner(a)seamk.fi

+358 40 868 0203

Petra Sippola

Lehtori

erikoisala: Yrittäjyys ja yritystoiminta, liiketoiminnan kehittäminen, talousoikeus

Petra.Sippola(a)seamk.fi

+358 40 680 7087

Arto Rautajoki

Kehitysjohtaja

erikoisala: Sosiaali- ja terveyspalvelut, sosiaalialan kehittäminen, strategiatyö, projektityö ja kehittäminen

Arto.Rautajoki(a)seamk.fi

+358 40 830 2399