Rakennustekniikan laboratorio | SeAMK

Rakennustekniikan laboratorio

Rakennustekniikan laboratoriomme on ihanteellinen ympäristö kehittää, soveltaa, testata ja tutkia. Näitä neljää asiaan toteutetaan asiantuntevien ja innokkaiden tulevien osaajien saadessa käsiinsä modernit tilat ja laitteet. Lopputuloksensa syntyy lujaa rakentamista ja uusia ideoita rakennusalalle.

Laboratorio nykyisille ja tuleville ammattilaisille

Rakennustekniikan laitteet eivät ole meillä SeAMKissa vain koristeina, vaan ne ovat luotu opiskelijoidemme ja elinkeinoelämän käyttöön. Rakennusmestari- ja rakennusinsinööriopiskelijat tekevät laboratoriossa harjoitus- ja laboratoriotöitä sekä opinnäytetöitään. Samalla opiskelijat saavat tutustua laitteistoon, joita he tulevat käyttämään myös työelämän rakennusurakoissa.

Rakennetekniset kuormituskokeet täysimittakaavaisille rakenteille, aineenkoetukset eri materiaaleille, betonijulkisivujen kuntotutkimukset, julkisivuelementtien sekä ikkunoiden ja ovien tiiviystestaukset ja jälkikaiunmittaukset ovat esimerkkejä kaikesta siitä, mitä on toteutettavissa SeAMKin rakennustekniikan laboratoriossa.

Moni yritys on hyödyntänyt palveluitamme ja laboratoriotilojamme, kehittäessään henkilökuntaansa ja toimintatapojaan. Kauttamme on saatu apua esimerkiksi työntekijöiden osaamisen kehittämiseen teoria- ja käytännöntasolla. Yritysyhteistyö on vastavuoroista, sillä yritykset tuovat mukanaan omaa tietämystään työelämästä ja työelämän toimintatavoista.

Rakennustekniikan laitteisto

Modernit tilamme Frami Kampuksella pitävät sisällään ajantasaiset laitteistot. Laboratoriossamme onnistuvat, niin kuormitukset, aineenkoetukset, tiiviystestaukset, rakeisuudenmääritykset ja äänien mittaukset. Voit tutustua tarkemmin rakennustekniikan laboratoriomme laitteistoon oheisten kuvien ja tekstien kautta.

Rakennetekniset kuormitukset
Pituudet 15 metriin, leveydet 2,6 metriin ja korkeus lattiasta 1,8 metriin.
Tunkit 2*400 kN ja 1*150 kN

Aineenkoetukset eri materiaaleille
puristus, veto, taivutus

Virallisen betonilaboratorion testauspalvelut
puristuslujuudet, vesitiiviydet, tiheydet

Betonipintojen päällystettävyysmittaukset
kosteusmittaukset, pintavetolujuudet ja lämpökaapelien tai putkien paikannukset lämpökuvauksin ennen porauksia vahinkojen välttämiseksi.

Julkisivuelementtien sekä ikkunoiden ja ovien tiiviystestaukset
tuulenpaine ja sade

Maa- ja soranäytteiden rakeisuudenmääritykset

Rakennusten lämpökuvaukset korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi tai työn vastaanottotarkastuksiin

Jälkikaiuntamittaukset

Äänieristysmittaukset huoneistojen välillä (ilma- ja askelääni)

Lisätietoa rakennustekniikan laboratoriosta

Jorma Tuomisto

Laboratorioinsinööri

sähköposti

Jorma.Tuomisto(a)seamk.fi

puhelin

+358408304159

Veli Autio

Laboratorioinsinööri

sähköposti

Veli.Autio(a)seamk.fi

puhelin

+358408304162