Bio- ja elintarviketekniikan laboratorio | SeAMK.fi

Bio- ja elintarviketekniikan laboratorio

SeAMKissa käytettävissäsi ovat laadukkaat bio- ja elintarviketekniikan-, kemian-, elintarvikkeiden-, ja biologisten raaka-aineiden prosessien laboratoriotilat. Tilat yhdistettynä monipuoliseen laitekantaan mahdollistavat sinun opiskella biotekniikkaa ja mikrobiologiaa hyvin käytännönläheisesti.

Biotekniikan ja mikrobiologian laboratorio

Biotekniikan ja mikrobiologian laboratoriossa opiskellaan mikrobiologiaa käytännössä. Laboratoriossa on valmiudet erilaisiin mikrobiologisiin määrityksiin, molekyylibiologisiin analyysimenetelmiin sekä mikrobien tuottamiseen fermentoimalla ja pakkaskuivauksella.

 • Biotekniikan ja mikrobiologian laboratorion laitekanta
  • Homogenisaattori
  • Multifermentori – 4 * 1 litraa
   • mikrobien kasvatusolosuhteiden tutkimiseen ja optimointiin pienen mittakaavan laboratoriokasvatuksia
  • Bioreaktori
   • massaspektrometri kaasujen analysointiin.
  • Geelielektroforeesin ajolaite
  • UV-kaappi
  • PCR
  • Mikroskooppi kameralla
  • Autoklaavi
  • Syväjääpakastin (-80° C)
  • Ravistelija
  • Lämpö- ja viljelykaappeja

Kemian laboratorio

Kemian laboratoriossa perehdytään oikeisiin ja turvallisiin työskentelytapoihin. Laboratoriotyöskentely luo edellytykset mielekkääseen oppimiseen, jossa voi autenttisesti nähdä oman työnsä tulokset. Kemian laboratorio on varustettu peruskemian ja analyyttisen kemian laitteistolla.

Elintarvikelaboratorio

Uuden elintarvikkeen kehitys tai tuotantoprosessin suunnittelu alkaa yleensä kohteena olevan tuotteen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksin tuntemisella. Elintarvikelaboratoriosta löytyy käytännön työkaluja tuotteiden valmistamiseen ja ominaisuuksien analysoimiseen.

 • Elintarvikelaboratorion laitekanta
  • Brabenderin mittalaitteet: Viljan tutkimus ja leivontakokeet
   • amylografi
   • farinografi
   • ekstenografi
  • Refraktrometri
  • Aw-mittari
  • Rakenneanalysaattori
  • Värimittari
  • Vaihtolämpökaappi
  • Spiraalitaikinakone 0,5-24 kg taikinalle
  • Laboratoriomyllyt
  • Seulasarja; 2,0 mm, 1,0 mm, 500 µm, 125 µm ja 75 µm
  • Separaattori – maidon separoimiseen
  • Kaavinlämmönvaihdin
  • Kiintoaine-neste-uutto
  • Mehulinja – murskain, entsymointi, puristus, suodatus, pastörointi ja pullotus
  • Rasiapakkauskone

Prosessilaboratorio

Biologisen raaka-aineen käsittelytekniikoiden osaaminen on välttämätön osa bio- ja elintarvikeinsinöörin osaamista. SeAMK:n prosessilaboratoriossa tehdään paljon erilaisia valmistusprosesseja, mutta saamme merkittävää apua myös yhteistyötahoiltamme. Yhteistyökumppanimme Foodwest Oy:ssa ja Koulutuskeskus SEDUn koetehtaat muodostavat keskeisen osan bio- ja elintarviketeknologian tutkimus- ja oppimisolosuhteita.

Lisätietoa Bio-ja elintarviketekniikan laboratorioista

SeAMK placeholder kuva

Jarmo Alarinta

Lehtori

sähköposti

Jarmo.Alarinta(a)seamk.fi

puhelin

+358408302450

(Verkkosivulla on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä videot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa eli ilman tekstitystä ja mahdollista äänivastinetta.)