Ilmajoen opetusmaatila | SeAMK.fi

Ilmajoen opetusmaatila

SeAMKilla on Ilmajoen kampuksella maatila opiskelijoita varten. Siellä opiskelijat pääsevät monipuolisesti hyödyntämään tiloja opetuksessa ja tutkimustoiminnassa. Maatilalta löytyy navetta ja sikala sekä peltoa ja metsää. Tilojen ja taitojen yhdistelmä Ilmajoen maatilalla mahdollistaa ympäristön kehittää käytännön osaamista kohti elintarvike- ja maatalousalan ammattilaisuutta.

Navetta ja sikala oppimisympäristönä

Haluamme vastata koulutuksen ja työelämän vaatimuksiin jo ennakkoon, kehittämällä esimerkiksi navetan tuotantoprosessia tuotannon ja olosuhteiden näkökulmasta. Tilalla on pihattonavetta, jossa on käytössä Alfa Lavalin lypsyasema ja –robotti. Navetan ohella myös sikala kuuluu olennaisena osana Ilmajoen maatilaan. Siipikarjan ja hevosten hoitoon liittyvä käytännön taitojen opiskelu SeAMKissa tapahtuu ulkopuolisilla maatiloilla.

Opinnoissa oppimisympäristöjen vaikutus näkyy opintojen eri vaiheissa. Agrologiopintojen alkuvaiheessa opiskelija tutustuu ja osallistuu töihin navetassa ja sikalassa. Opiskelija perehtyy mm. asemalypsyyn ja tuntee lypsyrobotin toimintaan. Navetta ja sikala tarjoavatkin monipuolisia esimerkkejä ja havaintokohteita tuotannon suunnitteluun opintojen myöhemmässä vaiheessa.

Peltotöitä heti alusta alkaen

Maan roolia ei voi unohtaa maanviljelyssä ja eläinten hoidossa. Tämän vuoksi erilaisten maalajien, maan rakenteen, rikkakasvien ja kasvuvaiheiden tunnistus kuuluu jokaisen opiskelijan ohjelmaan. Traktori ja muut maatilan koneet taas tulevat tutuksi peltoviljelytöissä. Koneet käynnistetään heti ensimmäisestä syksystä alkaen. Toisena kesänä syvennetään aiemmin opittuja taitoja käytännön töiden kautta. Tällöin suoritetaan muutaman viikon mittainen kenttäjakso, joka auttaa myös havainnollistamaan asioita.

Peltoviljely jakaantuu opetusmaatilalla nurmituotantoon, viljantuotantoon (ohra, kaura, vehnä) ja rypsin viljelyyn. Nykyaikaiset koneet ja viljelymenetelmät antavat opiskelijalle tarkan kuvan siitä, millaisia menetelmiä ja työvälineitä hän kohtaa opintojen jälkeen työelämään siirtyessään. Esimerkiksi viljan viljelyssä kalustossa on kyntöön, kevennettyyn muokkaukseen ja suorakylvöön soveltuvat välineet. Tarjolla on myös täsmäviljelylaitteita sekä automaattiohjauksella varustettuja traktoreita.

Metsänhoitoa omalla metsätilalla

Maatilan yhteydessä oleva havupuumetsä odottaa metsänhoidosta kiinnostuneita opiskelijoita. Metsänhoidossa käydään läpi metsän käsittelymenetelmät, ympäristönhoito ja -suojelu. Saamme tukea metsänhoidon koulutukseen myös yhteistyökumppaniltamme. L&T Biowatti Oy Lassila & Tikanoja Oyj –konsernin työkohteet tarjoavat puolestaan puitteet pienpuunkorjuuseen.