Sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja oppimisympäristö SeAMK Wellbeing Labs | SeAMK.fi

Sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja oppimisympäristö SeAMK Wellbeing Labs 

SeAMK Wellbeing Labs on SeAMKin sosiaali- ja terveysalojen kehittämis- ja oppimisympäristö. Ympäristö koostuu hyvinvointiteknologiasta, simulaatioista sekä opiskelijatyöstä. 

Yhdessä kehittämistä, tutkimista ja oppimista

SeAMK Wellbeing Labs.
SeAMK Wellbeing Labs tarjoaa sekä SeAMKin opiskelijoille ja henkilöstölle että yrityksille, kunnille, kuntayhtymille, järjestöille ja kuntalaisille (palvelukäyttäjille) alustan, jossa voidaan voidaan kehittää, testata ja pilotoida erilaisia käyttäjälähtöisiä teknologioita, toimintatapoja ja prosessimalleja sekä tukea niiden käyttöönottoa. Kehittämistyö perustuu yhteiskehittämiseen ja toiminta on avointa ja ketterää.

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijamme saavat puolestaan kokemusta käytännön tilanteista simulaatioympäristöissä. Tässä ympäristössä todellisia työelämässä vastaantulevia hoitotilanteita ja hoitoympäristöjä voidaan jäljitellä mahdollisimman todenperäisesti. Potilassimulaattori, tiimityö ja erilaiset harjoitustilanteet valmentavat opiskelijamme arvioimaan, ennakoimaan ja toteuttamaan hoitotyötä potilaslähtöisesti.

Katso palvelusivustoltamme SeAMK Wellbeing Labsin tarjoamat palvelut. Palvelut ovat juuri sinua, yritystäsi ja yhteisöäsi varten. 

Sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja oppimisympäristöSeAMK Wellbeing Labs

Potilassimulaattori apuna harjoituksissa

SeAMK Wellbeing Labsissa on potilassimulaattori, jolle saadaan asetettua lähes samat toiminnot kuin oikealle potilaalle. Oppilaat pääsevät arvioimaan simulaattorin avulla esimerkiksi potilaan hengitystä ja verenkiertoa. Simulaattorissa on mahdollista seurata tilanteen kehittymistä video- ja ääniyhteyden välityksellä sekä tallentaa tehty harjoitus. Seuranta ja tallennus auttavat opiskelijoita ja opettajaa arvioimaan, kuinka harjoituksessa onnistuttiin sekä kuinka toimintaa voitaisiin parantaa.

Potilassimulaattorille saadan ohjelmoitua tietokoneella erilaisia hengitysääniä, rytmihäiriöitä ja silmien liikkeitä.

– Mari Salminen-Tuomaala, lehtori

Simulointi osaamisen kehittäjänä

Opiskelijamme ovat pitäneet simulaatio-opetuksesta ja sen mukanaan tuomasta mahdollisuudesta valmentautua toimimaan reaalimaailmassa suunnitelmallisesti, johdonmukaisesti ja järkevällä tavalla. Harjoitukset ovat osoittaneet, että oppilaidemme osaaminen on parantunut esimerkiksi ongelmanratkaisutaidoissa, kliinisissä ja teknisissä taidoissa sekä vuorovaikutustaidoissa.

Yhtenäisyys ja työelämälähteisyys ovat keskeisiä asioita, joita haluamme SeAMKin oppimisympäristöissä huomioida. Tämä koskee myös simulaatiota, sillä käytännön hoitotaitojen ohella opiskelijamme omaksuu muun muassa johtamista, päätöksentekoa ja tiimityöskentelytaitoja. Lopputuloksena opiskelija saa valmiudet toimia laaja-alaisena asiantuntijana työyhteisössään, jossa potilasturvallisuus, tilanneherkkyys ja ennakointitaidot ovat hänen vahvuuksiaan.

Julkaistuja tutkimuksia simulaatio-oppimisympäristöstä

Olemme koonneet alle esimerkkejä erilaisista tutkimuksista, joita on tehty simulaatio-oppimisympäristön hyödyntämisestä eri puolilla maailmaa.

  • Defloor T, Van Hecke A, Gobert M, Darras E & Grypdonck M. 2006. The clinical nursing competencies and their complexity in Belgian general hospitals. Journal of Advanced Nursing 56, 669–678.
  • Haskvitz L.M. & Koop E.C. 2004. Students struggling in clinical? A new role for the patient simulator. Journal of Nursing Education 43, 181–184.
  • Kneebone R.L. Practice, Rehearsal and Performance. An Approach for Simulation-Based Surgical and Procedure Training. JAMA 23/30, 302(12), 1336–1338.
  • Wagner D, Bear M & Sander J. 2009. Turning Simulation into Reality: Increasing Student Competence and Confidence. Journal of Nursing Education 48(8), 465–467.

Katso 360-kuvat ja -videot simulaatioympäristöstä

(Verkkosivulla on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä videot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa eli ilman tekstitystä ja mahdollista äänivastinetta.)