Alumnitoiminta ja mentorointi | SeAMK

Alumnitoiminta ja mentorointi

Haluatko kuulla entisen opiskelupaikkasi kuulumisia ja verkostoitua entisten opiskelukavereidesi kanssa? Tai kiinnostaisiko sinua kuulla mahdollisuuksista päivittää osaamistasi?

Yhteydenpidon SeAMKin ja sinun välillä ei tarvitse loppua sinä päivänä, kun saat tutkintopaperit käteesi. Valmistuttuasi olet yhä SeAMKilainen. Opiskelujen sijaan sinulle on tarjolla rooli SeAMK Alumnina tai opiskelijan mentorina. Päivitä meille yhteystietosi, jotta et jää paitsi alumniuutisista tai -tapahtumista.

SeAMK Alumnit

SeAMK Alumnit ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulusta valmistuneita ja AMK-tutkinnon tai ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneita. Alumnitoimintaa kehitetään parhaillaan eteenpäin ja uusia jäseniä tuoreine näkökulmineen ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

Liity osaksi SeAMK Alumnit yhteisöä ja tule mukaan vaikuttamaan alumnitoimintaan!

Täyttämällä lomakkeen annat samalla luvan tallentaa yhteystietosi SeAMKin alumnirekisteriin sekä käyttää niitä SeAMKin tiedotus- ja markkinointitarkoituksiin. Lähetämme alumnirekisteriin liittyneille uutiskirjeen noin 2-4 kertaa vuodessa. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Lisätietoja: SeAMK tietosuoja

SeAMK Foorumin tulevat tapahtumat

Lisää tapahtumia

Lisätietoja alumnitoiminnasta

Outi Kemppainen

Viestintä- ja markkinointipäällikkö

sähköposti

Outi.Kemppainen(a)seamk.fi

puhelin

+358408302270

Mervi Lehtola

Kehityspäällikkö, työsuojelupäällikkö

erikoisala: Hyvinvointitieto, peruspalvelut, valta ja vaikuttaminen paikallishallinnossa

sähköposti

mervi.lehtola(a)seamk.fi

puhelin

+358408302365

Mentorointi SeAMKissa

Mentorointi on Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tapa siirtää kokemuksen tuomaa tietoa ja osaamista kokeneelta henkilöltä työuransa tai opintojensa alussa olevalle henkilölle. Mentoroinnin tavoitteena on avoimesti ja luottamuksellisesti välittää tietoa mentorilta mentoroitavana olevalle henkilölle.

Tavoitteena mentorointiohjelmassa on olla mukana opiskelijan matkalla työelämään. Mentorit antavat neuvoja ja ohjeita uralle, verkostoitumiseen sekä urakehitykseen. Erityisesti mentorit voivat välittää käytännön tietoa päivittäisestä työnteosta alalla ja arjessa vastaantulevista työtehtävistä.

SeAMKissa mentorointi tapahtuu pareittain. Mentori ja mentoroitava valitaan heidän tarpeidensa ja toiveidensa mukaan. Parit tapaavat omien aikataulujensa mukaisesti noin 4-8 kertaa vuodessa. Näiden lisäksi mentorointiohjelmaan kuuluu yhteistapaamisia.

SeAMK mentorointiohjelmaan voi hakea ympäri vuoden, mutta parinvalinta tapahtuu syyskuussa. Suosittelemmekin siis hakemaan heti lukuvuoden alussa!

Edellytykset mentoroitavaksi ja mentoriksi

Mentorointiohjelma tarjoaa opiskelijoille mainion mahdollisuuden kysyä mielen päällään olevia kysymyksiä suoraan alansa asiantuntijalta. Opiskelijat ovat kyselleet mentorointiohjelmassa mm. työnhakuun, cv:n kirjoitukseen sekä oman alaa koskeviin mahdollisuuksiin liittyviä kysymyksiä.

Opiskelijat otetaan mukaan ohjelmaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Ohjelma kestää yhden lukuvuoden ajan opiskelijan ja mentorin välillä. Mentorointiohjelma kuuluu vvo-opintoihin ja siitä on mahdollista saada max. 2 opintopistettä. Opiskelijan tulee pitää opintopäiväkirjaa mentorointiohjelman aikana.

Mentorilla edellytetään olevan vähintään kolmen vuoden työkokemus ennen mentoroinnin alkua. Ajallisesti toivomme mentorilla olevan mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti tapaamisiin opiskelijan kanssa. Vuorovaikutuksessa opiskelijan kanssa mentorit voivat sparrata heitä työelämää varten. Vastavuoroisesti mentori saa keskustella alastaan uudesta näkökulmasta ja analysoida omaa osaamistaan.

Otamme mielellämme mentoriksi eri alojen osaajia. Mentorien yksilölliset vahvuudet ja osaamiset mahdollistavat, että voimme muodostaa mahdollisimman sopivat mentorointiparit. Muodostaminen tapahtuu erityisesti opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti.

Lisätietoja mentorointiin liittyen

Ari Saunamäki, Tekniikka
puh. 040 830 2441

Sari Havulehto, Liiketoiminta ja kulttuuri
puh. 040 830 3975

Jussi-Matti Kallio, SeAMK Ruoka
puh. 040 680 7150

Pirkko Mäntykivi, Sosiaali- ja terveysala
puh. 040 830 2253