Hankkeet, konferenssit ja seminaarit | SeAMK

Hankkeet, konferenssit ja seminaarit

Kansainvälisenä toimijana Seinäjoen ammattikorkeakoulu järjestää vuosittain kymmeniä hankkeita, konferensseja ja seminaareja, joissa osallistujat pääsevät keskustelemaan, oppimaan ajankohtaisista kansainvälisistä asioita sekä tekemään yhteistyötä mielenkiintoisten toimijoiden kanssa.

Omien tapahtumien ohella SeAMK lisäksi koordinoi kansainvälisiä hankkeita ja konferensseja. Toimimme myös partnerina eri yhteistyötahoille, ollen mukana mahdollistamassa tilaisuuksien toteuttamisen.

Kokemusta opiskelijoille

Kansainväliset hankkeet, konferenssit ja seminaarit toimivat myös mainiona tilaisuutena opiskelijoillemme kartuttaa kokemusta ja edistää opiskeluaan. Opiskelijat voivat tehdä näihin hankkeisiin liittyen mm. opinnäytetöitään tai suorittaa osan harjoittelustaan ulkomailla. SeAMKin opiskelijat voivat toimia myös tapahtumissa avustajina saaden työstään opintopisteitä sekä työtodistuksen.