Mentorointi | SeAMK

Mentorointi

Yhteydenpidon SeAMKin ja sinun välillä ei tarvitse loppua sinä päivänä, kun saat tutkintopaperit käteesi. Valmistuttuasi olet yhä SeAMKilainen. Opiskelujen sijaan sinulle on esimerkiksi tarjolla rooli opiskelijan mentorina.

Mentorointi SeAMKissa

Mentorointi on Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tapa siirtää kokemuksen tuomaa tietoa ja osaamista kokeneelta henkilöltä työuransa tai opintojensa alussa olevalle henkilölle. Mentoroinnin tavoitteena on avoimesti ja luottamuksellisesti välittää tietoa mentorilta mentoroitavana olevalle henkilölle.

Tavoitteena mentorointiohjelmassa on olla mukana opiskelijan matkalla työelämään. Mentorit antavat neuvoja ja ohjeita uralle, verkostoitumiseen sekä urakehitykseen. Erityisesti mentorit voivat välittää käytännön tietoa päivittäisestä työnteosta alalla ja arjessa vastaantulevista työtehtävistä.

SeAMKissa mentorointi tapahtuu pareittain. Mentori ja mentoroitava valitaan heidän tarpeidensa ja toiveidensa mukaan. Parit tapaavat omien aikataulujensa mukaisesti noin 4-8 kertaa vuodessa. Näiden lisäksi mentorointiohjelmaan kuuluu yhteistapaamisia.

SeAMK mentorointiohjelmaan voi hakea ympäri vuoden, mutta parinvalinta tapahtuu syyskuussa. Suosittelemmekin siis hakemaan heti lukuvuoden alussa!

Edellytykset mentoroitavaksi ja mentoriksi

Mentorointiohjelma tarjoaa opiskelijoille mainion mahdollisuuden kysyä mielen päällään olevia kysymyksiä suoraan alansa asiantuntijalta. Opiskelijat ovat kyselleet mentorointiohjelmassa mm. työnhakuun, cv:n kirjoitukseen sekä oman alaa koskeviin mahdollisuuksiin liittyviä kysymyksiä.

Opiskelijat otetaan mukaan ohjelmaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Ohjelma kestää yhden lukuvuoden ajan opiskelijan ja mentorin välillä. Mentorointiohjelma kuuluu vvo-opintoihin ja siitä on mahdollista saada max. 2 opintopistettä. Opiskelijan tulee pitää opintopäiväkirjaa mentorointiohjelman aikana.

Mentorilla edellytetään olevan vähintään kolmen vuoden työkokemus ennen mentoroinnin alkua. Ajallisesti toivomme mentorilla olevan mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti tapaamisiin opiskelijan kanssa. Vuorovaikutuksessa opiskelijan kanssa mentorit voivat sparrata heitä työelämää varten. Vastavuoroisesti mentori saa keskustella alastaan uudesta näkökulmasta ja analysoida omaa osaamistaan.

Otamme mielellämme mentoriksi eri alojen osaajia. Mentorien yksilölliset vahvuudet ja osaamiset mahdollistavat, että voimme muodostaa mahdollisimman sopivat mentorointiparit. Muodostaminen tapahtuu erityisesti opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti.

Lisätietoja mentorointiin liittyen

SeAMK Tekniikka

Pia-Mari Riihilahti

Lehtori

sähköposti

Pia-Mari.Riihilahti(a)seamk.fi

puhelin

+358408302355

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Sari Havulehto

Suunnittelija, harjoittelijapalvelut

sähköposti

Sari.Havulehto(a)seamk.fi

puhelin

+358408303975

SeAMK Ruoka

Jussi-Matti Kallio

Tuntiopettaja (osa-aikainen)

sähköposti

Jussi-Matti.Kallio(a)seamk.fi

puhelin

+358406807150

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Pirkko Mäntykivi

Lehtori

sähköposti

Pirkko.Mantykivi(a)seamk.fi

puhelin

+358408302253

Kiinnostaisiko sinua myös alumnitoiminta? Lue lisää?