SeAMKin verkostot alueella ja kansainvälisesti | SeAMK

Verkostot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on verkostoitunut laajasti, niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. SeAMKin verkostot pitävät sisällään edustajia korkeakouluista, akatemioista, yrityksistä ja kunnista.

SeAMKin verkostot Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortiossa ja yrityselämän kanssa mahdollistavat toimivan vuorovaikutuksen kumppaneiden ja yhteistyötahojen kesken. SeAMK ja verkoston jäsenet toimivat keskenään esimerkiksi hankkeissa, yrityspalveluissa, opinnäytetöissä ja täydennyskoulutuksen merkeissä. Verkostojen myötä voidaan mm. kehittää alueellista vaikuttavuutta sekä osaamista ja korkeakoulutusta.

Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortio

SeAMKin työelämäkumppanuudet ja yhteismuodot jakautuvat painoalojen mukaan. SeAMKin painoaloja ovat kestävät ruokaratkaisut, älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät, hyvinvointipalvelut ja elämystuotanto sekä yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen.

SeAMKin strategisia korkeakoulukumppaneita ovat Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortiossa toimivat yliopistot. Monipuolista yhteistyötä yliopistojen ja SeAMKin välillä tehdään koulutuksessa ja tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminnassa (TKI) painoaloittain.

Yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortiossa
SeAMK Elintarvike ja maatalous Helsingin yliopisto (HY) ja Turun yliopisto (TuY)
SeAMK Tekniikka Tampereen Teknillinen yliopisto (TTY)
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Vaasan yliopisto (VY) ja Sibelius akatemia (Siba)
SeAMK Sosiaali- ja terveysala Tampereen yliopisto (TaY)

Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa on muodostettu strateginen kumppanuussuhde. Yhteistyön tavoitteena on muodostaa yhdessä kattava koulutustarjonta alueelle, tehostaa keskinäistä työnjakoa sekä tiivistää yhteistyötä tukipalveluissa.

Keskeinen kumppani on myös Seinäjoen kaupunki, jonka kanssa yhteistyötä tehdään alueen strategisten linjausten ja toimintojen kehittämisessä.

Työelämäkumppanuudet

Keskeiset työelämäkumppanuudet löytyvät ammattikorkeakoulun painoaloilta. Työelämäkumppaneita on Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuudesta, teknologiateollisuudesta, tapahtumatuotannosta sekä sosiaali- ja terveysalan palveluyksiköistä. Yhteistyötä tehdään kaikilla ammattikorkeakoulun tehtäväalueilla.

SeAMKin tehtäväalat:

  • Koulutuksen eri muotojen suunnittelu, kehittäminen, toteutus ja arviointi
  • Tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä innovaatiotoiminta
  • Alueen kehittäminen, osaavan työvoiman tuottaminen alueen tarpeisiin.

Kestävät ruokaratkaisut

Kestävät ruokaratkaisut on yksi SeAMKin neljästä painoalasta. Kestävien ruokaratkaisujen tiimoilta verkosto on luotu yhdessä korkeakoulujen sekä yritysten kanssa. Helsingin yliopisto on mukana koulutuksen kehittämishankkeissa Vihreä väylä ja Metka. Muita tutkimushankkeita Helsingin yliopiston kanssa ovat esimerkiksi Energia-akatemia, kilpailukykyä maidontuotantoon sekä maataloussektoria ja lämpöyrittäjyyttä tukevat kotimaisen energian paikallishankkeet.

Tutkimusyhteistyötä yritysten kanssa tehdään useissa hankkeissa. Valio/Maitojaloste, MTT, PETLA, ProAgria ja TTS mahdollistavat vuorostaan tutkimushankkeiden, kuten kilpailukykyä maidontuotantoon ja yhteistyöllä kilpailukykyä maidontuotantoon, toteuttamisen. Frami Oy ja Agco / Valtra Oy toteuttavat SeAMKin kanssa tutkimushankkeita traktoreiden käytettävyyden kehittämiseksi. Hankkeet ovat nimeltään Agro -living lab ja E -Living lab.

Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät

Älykkäissä ja energiatehokkaissa järjestelmissä SeAMKin verkostossa on merkittävä joukko eteläpohjalaisia teknologiateollisuuden yrityksiä. Verkostossa ovat yrityksistä mukana mm. Mäkelä Alu Oy, Maaseudun Kone Oy, Finn-Power Oy, Pellonpaja Oy, Hydroll Oy ja Veljekset Ala-Talkkari Oy.

Yritykset ovat tehneet SeAMKin kanssa vuosien varrella yhteistyötä monin eri tavoin. Verkoston avulla on voitu kehittää opetusta, tehdä TKI-hankeyhteistyötä, kouluttaa yrityksen henkilökuntaa sekä tuottaa erilaisia mittaus- ja testauspalveluita SeAMKin laboratorioissa. Opiskelijat ovat myös hyötyneet yhteistyöstä saamalla tilaisuuden tehdä projektipajahankkeita sekä opinnäytetöitä yritysten kanssa.

Korkeakouluyhteistyö älykkäissä ja energiatehokkaissa järjestelmissä

Korkeakouluyhteistyössä mukana
Tampereen teknillinen yliopisto – yhteistyönä DI-koulutus ja ylempi AMK-tutkintokoulutus, TKI-hankeyhteistyö sekä laboratorioyhteistyö
Teknologian tutkimuskeskus VTT – CE hyväksyntätestaukset SeAMKin laboratorioissa. Testataan esim. rakennusten julkisivuja sekä parveke- ja terassilaseja.

Hyvinvointipalvelut ja elämystuotanto

Verkostoja toteutetaan hyvinvointipalvelujen ja elämystuotannon osalta alueellisesti sekä ympäri Suomen. SeAMKin toisena painoalana oleva hyvinvointipalvelut ja elämystuotanto, toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla yhdessä sairaanhoitopiirin, yritysten sekä kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Sosiaali- ja terveysalan yksityiset ja järjestöjen toimijat Etelä-Pohjanmaan alueella mahdollistavat harjoittelu-, TKI-hanke- ja opinnäyteyhteistyön ohella myös mahdollisuuden osallistua kokemuskouluttajayhteistyöhön.

Korkeakouluyhteistyö hyvinvointipalveluissa ja elämystuotannossa

Korkeakouluyhteistyössä mukana
Tampereen yliopisto – Osallisuus hoitotieteen professuurista ja TKI-hankeyhteistyötä
Sibelius akatemia – tutkimus-, hanke- ja opetusyhteistyötä tapahtuma- ja palvelujentuottamisen osalta
Tampereen ammattikorkeakoulu – Tutkintoon johtava koulutusyhteistyötä ja täydennyskoulutusta
Aalto yliopisto – käyttäjätutkimus- ja opetusyhteistyötä
Vaasan ammattikorkeakoulu / Muova – opetus- ja harjoittelija yhteistyötä

Yhteistyötahot ja -tavat hyvinvointipalveluissa ja elämystuotannossa

Hyvinvointipalveluissa ja elämystuotannossa mukana
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri – harjoittelu- ja opinnäyteyhteistyö, TKI-hankeyhteistyö sekä täydennyskoulutus.
Eteläpohjalaiset yritykset – tutkimus- ja kehittämisyhteistyö, tuotanto- ja tuotekehitysyhteistyö, harjoittelija- ja opinnäyteyhteistyö ja asiantuntijavaihto. Mukana ovat Ilkka Oyj, Rytmikorjaamo Oy, Lakea Oy, Junet Oy ja Lennol Oy
Etelä-Pohjanmaan kuntien ja kuntayhtymät sekä Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONetBOTNIA – harjoittelut, TKI-hankkeet ja opinnäytetyöt
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntamuseot sekä museotoimi – tutkimus- ja projektiyhteistyö, palvelutoiminta sekä harjoittelija- ja opinnäyteyhteistyöt
Kirjastot – tutkimus- ja kehittämisyhteistyö, tapahtuma- ja sisältöyhteistyö, asiantuntijavaihto sekä harjoittelija- ja opinnäyteyhteistyö

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaamisen painoalan puitteissa on voitu luoda verkosto, johon kuuluu merkittäviä yrityksiä ja korkeakouluja lähialueelta. Yritykset ovat kaikki tärkeitä tekijöitä tutkimus- ja kehittämisyhteistyössä esimerkiksi asiantuntijavaihdon merkeissä. Verkosto kattaa myös oppimisympäristö-, harjoittelija- ja opinnäyteyhteistyön.

Seudullisia elinkeinoyhtiöitä ja yhteistyökumppaneita SeAMKin kanssa ovat Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari sekä Uusyrityskeskus Neuvoa-antava. Yhtiöiden ja kumppaneiden kanssa toteutetaan hanke- ja tutkimusyhteistyötä sekä alueellista vaikuttavuutta. Vaasan yliopisto vuorostaan on ollut kumppanina tutkimus-, hanke- ja opetusyhteistyössä yrittäjyyden sekä liiketoimintaosaamisen alueella.

Yritysyhteistyö yrittäjyydessä ja liiketoimintaosaamisessa

Yhteistyössä yrittäjyydessä ja liiketoimintaosaamisessa
FinnPower Oyj Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
Myynninmaailma Oy Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki
Nordea Kotijoukkue
Solutum Oy Legistum Oy
Semio Oy Frami Oy

Strategiset kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Keskeisten työelämäkumppaneiden kanssa toteutetaan toimenpiteitä ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymiseksi ja harjoittelupaikkojen löytämiseksi ulkomaisille vaihto-opiskelijoille.

SeAMKilla on strategisia kansainvälisiä yhteistyökorkeakouluja, joiden kanssa on esimerkiksi monipuolista alat ylittävää pitkäjänteistä yhteistyötä. Tällaista pitkäjänteisyyttä ilmentävät mm. pysyvä kaksoistutkintoyhteistyö, pitkäaikainen TKI-yhteistyö korkeakoulun ja alueen painopistealoilla, opiskelija- ja opettajaliikkuvuus sekä kansainvälisten koulutusohjelmien kehittäminen. Keskeiset strategiset yhteistyökumppanit ovat Aschaffenburg UAS ja Rosenheim UAS Saksassa sekä Chiba University Japanissa.

SeAMK kuuluu myös useihin ala- tai koulutusohjelmakohtaisiin tai SeAMK-tasoisiin kumppanuusverkostoihin. Lisätietoa SeAMKin kansainvälisistä verkostoista ja ulkomaisista yhteistyökorkeakouluista voit lukea oheisten linkkien kautta.