SeAMKissa siirrytään etäopetukseen keskiviikosta 18.3.2020 lähtien | SeAMK

SeAMKissa siirrytään etäopetukseen keskiviikosta 18.3.2020 lähtien

15.3.2020

SeAMKissa siirrytään etäopetukseen keskiviikosta 18.3.2020 lähtien.

SeAMK pyrkii varmistamaan opiskelijoidensa opintojen etenemisen ja valmistumisen mahdollisimman tehokkaasti koronaviruksen leviämisestä huolimatta. Vastuullisena korkeakouluna tähtäämme toimenpiteillämme myös laadukkaan opetuksen säilyttämiseen ja ennaltaehkäisemään viruksen leviämisen.

Lähipäivien aikatauluja

Aiemman ilmoituksen mukaisesti SeAMKissa on maanantaina 16.3. normaali työ- ja opetuspäivä. Tiistain 17.3. opetus on kokonaisuudessaan peruttu etäopetukseen valmistautumisen vuoksi. Etäopetukseen siirrytään keskiviikkona 18.3. alkaen ja sitä toteutetaan 31.5.2020 asti.

Laboratorio-, simulaatio- ym. pienryhmäharjoituksia voidaan tämänhetkisten tietojen mukaan jatkaa enintään 10 hengen ryhmissä.  Opettajat informoivat opiskelijoita näistä tarkemmin myöhemmin.

Opintojen ohjaus ja opinnäytetöiden ohjaus siirtyy pääosin etäyhteyksien varaan. Yli 10 hengen tenttitilaisuuksia ei järjestetä. Exam-tenttitila toimii normaalisti.

Kampusta ei suljeta

Ainakaan toistaiseksi Frami Kampusta ei suljeta, ellei valtioneuvosto päätä toisin. Henkilöstön toivotaan mahdollisuuksien mukaan tekevän etätyötä, mutta työskentely kampuksella on myös mahdollista. Opettajat voivat halutessaan ohjata verkko-opetusta myös omasta työhuoneestaan tai luokkahuoneesta käsin.

Etäopetuksen tuki

Opetuksen digipedagogista tukea lisätään. Tiistaina 17.3. kello 8.00 julkaistaan etäopetukseen liittyviä koulutusohjeita Jelpparin sivujen yhteyteen.  Kaikki digipedatuelle osoitetut tukipyynnöt (myös välineitä koskevat) ohjataan tässä vaiheessa Jelppariin.

Lisäksi henkilökunnalle järjestetään yhteisiä etäopetuksen toteuttamiseen liittyviä koulutuksia seuraavasti:

  • maanantai kello 14.00 Frami, F128
  • tiistai kello 10.00 Kampustalo, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.
  • tiistai kello 14.00 Kampustalo, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Non-stop-käyttökoulutusta verkon kautta ns. livetukena järjestetään henkilökunnalle seuraavasti:

  • maanantai 16.3.2020 kello 16.00-20.00
  • tiistaina 17.3.2020 klo 8.00-18.00

 

Henkilökunnan mobiilidata sekä työsuhde- että työpuhelimien osalta on muutettu rajattomiksi datapaketeiksi.  Etäopetusta tarvittavaa välineistöä (mm. headset-mikrofonit) on tilattu lisää.

Opiskelijoiden avuksi aktivoidaan digitutoreina toimivia opiskelijoita.

SeAMKin tilaisuudet

SeAMK peruuttaa kaikki yli 10 hengen tilaisuudet ja pyrkii järjestämään ne etänä. Valintakokeiden järjestämisen osalta odotetaan valtakunnallista linjausta.

Matkustaminen

SeAMKin henkilöstön ja opiskelijoiden kaikki ulkomaanmatkat 31.5.2020 saakka on peruttu. Tällä hetkellä ulkomailla olevien vaihto-opiskelijoiden kutsumista Suomeen takaisin harkitaan.

SeAMK ei suosittele myöskään vapaa-ajan matkustamista ulkomaille. Ulkomailta saapuvan työntekijän tai opiskelijan tulee joka tapauksessa jäädä 14 vuorokauden ajaksi etätöihin tai opiskelemaan etänä.  Myös matkustamista kotimaassa on tarpeen välttää ja suosia mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä. Työ- ja opiskelumatkojen perumiseen liittyvistä kustannusten korvaamisesta on linjattu 5.3. ja 13.3., ja olemassa oleva linjaus löytyy intrasta.

 

 Ohjeistuksiin voi tulla muutoksia, joten seuraa SeAMKin tiedostusta verkkosivuilla.

SeAMKin varautumista koronapandemiaan johtaa SeAMKin turvallisuuden johtoryhmä. Ryhmä päättää kaikista tilanteen edellyttämistä linjauksista, ohjeista ja muista toimenpiteistä sekä kaikesta korona-asioihin liittyvästä tiedottamisesta SeAMKissa.

Tarvittaessa ryhmä voi määrätä muita SeAMKin työntekijöitä huolehtimaan käytännön toimenpiteistä: esimerkiksi kansainvälisen liikkuvuuden palvelujen tiimi on tarvittaessa  yhteydessä yksittäisiin vaihdossa oleviin opiskelijoihin ja vastaa heidän kysymyksiinsä.

Viimeisin koronavirukseen liittyvä SeAMK-tieto löytyy aina päivitettynä tältä sivulta.