Tietoa koronavirustilanteen huomioinnista SeAMKissa | SeAMK

Tietoa koronavirustilanteen huomioinnista SeAMKissa

Koronatilanteen kehittymistä seurataan SeAMKissa päivittäin. Turvallisuuden johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti tilannepalaveriin ja on valmiina tarvittaviin toimenpiteisiin turvallisen toiminnan takaamiseksi kaikissa olosuhteissa. Mahdollisista muutoksista viestitään tarpeen vaatiessa. Koronatilanteeseen liittyvä tiedottaminen on keskitetty SeAMKissa turvallisuuden johtoryhmälle.

Perehdy turvallisuusohjeisiimme

SeAMKin opiskelijoita, henkilöstöä sekä sidosryhmiä pyritään suojaamaan tehokkaasti tartunnalta ja mahdollistamaan näin turvallinen opiskelu- ja työympäristö. Sen saavuttamiseksi jokaista SeAMK-yhteisömme jäsentä edellytetään sitoutumaan yhteisiin turvallisuusohjeisiimme:

  • tulemme kampukselle vain täysin terveenä
  • noudatamme turvavälejä
  • käytämme maskeja
  • huolehdimme hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta
  • emme kättele
  • suosittelemme Koronavilkku-sovelluksen lataamista ja käyttöä.

Syksyllä 2021 paluu Frami Kampukselle

SeAMK vahvasti suosittelee opiskelijoitaan ottamaan koronarokotuksen kotipaikkakunnallaan ennen opintojen alkamista.

SeAMKin turvallisuuden johtoryhmä on linjannut, että syksyn 2021 opetus käynnistyy opetussuunnitelmien toteutuksissa mainituin menetelmin. Tämä tarkoittaa paluuta ns. normaaliin opetukseen myös lähiopetuksen suhteen.

Päivätoteutukset toteutetaan pääasiassa lähiopetuksena Frami Kampuksella, samoin monimuotototeutukset niiltä osin kuin ne on suunniteltu lähiopetuksena toteutettaviksi. Muutokset ovat mahdollisia, mikäli pandemiatilanne muuttuu.

Uudet, opintonsa aloittavat opiskelijat

Tarkempi info opintonsa aloittaville löytyy www.seamk.fi/uusiopiskelija -sivulta.

Epidemiatilanteen muuttuessa ohjeistuksia saatetaan joutua muuttamaan nopeasti. Seuraa siis jatkuvasti SeAMKin koronaohjeita osoitteissa intra.seamk.fi ja www.seamk.fi/uusiopiskelija. Perehdy turvallisuusohjeisiimme.

Huolehditaan yhdessä turvallisuudesta

Kampuksella työskenneltäessä ja opiskeltaessa tulee edelleen kiinnittää erityistä huomiota riittäviin turvaväleihin ja tehostettuun käsihygieniaan.  Maskia käytetään aina, kun samassa tilassa on useampia kuin yksi henkilö.Tämä tulee muistaa myös rakennukseen tullessa ja poistuessa, käytävillä, aulatiloissa sekä ravintolassa liikuttaessa. 

Yksityiskohtaisemmat turvallisuusohjeet on luettavissa intrasta (huom. linkki aukeaa SeAMKin opiskelijoille ja henkilöstölle).

 

Muutokset ovat mahdollisia, mikäli tilanne sitä vaatii.

Lisätietoja sähköpostilla korona@seamk.fi

SeAMK Turvallisuuden johtoryhmä