Tietoa koronavirustilanteen huomioinnista SeAMKissa | SeAMK

Opetus SeAMKin kampuksella alkaa – perehdy turvallisuusohjeisiin

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa palataan elokuussa takaisin kampukselle. Todennäköistä on, että valtioneuvostolta tulee uusia suosituksia rajoituksille. SeAMKissa toimitaan luonnollisesti suositusten mukaan.

Koronatilanteen kehittymistä seurataan SeAMKissa päivittäin. Turvallisuuden johtoryhmä kokoontuu vähintään viikoittain tilannepalaveriin ja on valmiina tarvittaviin toimenpiteisiin turvallisen toiminnan takaamiseksi kaikissa olosuhteissa. Ryhmä viestii tarpeellisista muutoksista.

Lähiopetus ja valvontaa vaativat tenttitilaisuudet toteutetaan hybridimenetelmällä eli opetusmenetelmiä yhdistelemällä. SeAMKin opiskelijoita, henkilöstöä sekä sidosryhmiä pyritään suojaamaan tehokkaasti tartunnalta ja mahdollistamaan turvallinen opiskelu- ja työympäristö. Sen saavuttamiseksi jokaista SeAMK-yhteisömme jäsentä edellytetään sitoutumaan yhteisiin pelisääntöihimme:

  • kampukselle tulemme vain täysin terveenä
  • huolehdimme hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta
  • noudatamme turvavälejä kaikissa tilanteissa
  • emme kättele
  • erityisissä tilanteissa, joissa turvaväleistä ei pystytä huolehtimaan, SeAMK tarjoaa suojavarusteita.

Sairaana, oireisena eikä koronalle altistuneena ei tulla kam­puk­sel­le

Sairaana tai oireisena ei kampukselle saa tulla.

Oiretapauksissa:

  • Jos sinulla on vakavia oireita, ota yhteyttä Päivystysapuun 116117 tai henkeä uhkaavissa tilanteissa hätäkeskukseen 112.
  • Jos sinulla on hengitystietulehdukseen viittaavia oireita, tee ensin koronavirustaudin oirearvio Omaolo-palvelussa (fi) ja toimi sieltä saamasi ohjeen mukaan.
  • Jos epäilet altistuneesi koronalle, älä myöskään tule kampukselle vaan ole yhteydessä numeroon 116117.

Käsi- ja ys­ki­mis­hy­gie­niaan kiinnitettävä huomiota

Jokainen SeAMK-yhteisön jäsen huolehtii osaltaan hyvästä käsihygieniasta. Huolellinen ja toistuva käsienpesu sekä käsidesin käyttö ovat tärkeä osa SeAMKin arjen rutiineita. Kädet pestään heti kampukselle saavuttaessa tai mikäli se ei ole mahdollista, käytetään käsidesiä. Käsienpesu tai desinfiointi tehdään aina tilasta toiseen siirryttäessä.

Käsidesejä hankitaan eri puolille SeAMKia mutta on hyvä, mikäli opiskelijalla ja henkilöstöllä on myös itsellään pieni käsidesipullo tai -liinat mukana.

Yskimiseen ja aivastamiseen käytetään kertakäyttöistä nenäliinaa, jonka jälkeen se pannaan heti roskikseen. Jos nenäliinaa ei ole, yskitään tai aivastetaan hihaan, muttei käsiin. Lisäksi muistetaan, että sairaana tai oireisena kampukselle ei saa tulla lainkaan.

Riittävät turvavälit kaikessa toi­min­nas­sa

Riittävistä turvaväleistä pidetään kiinni kampuksilla. Suositus riittäväksi turvaväliksi on vähintään yksi metri. Myös käytävillä ja aulatiloissa oleskeltaessa tai jonotettaessa on huolehdittava riittävistä turvaväleistä.

Tauko- ja oleskelutiloissa huomioidaan turvavälit ja oleskelu näissä tiloissa pidetään kaikkiaan minimissä. Tilojen käyttöä on rajoitettu henkilömäärän suhteen. Näihin tiloihin tullaan ja niistä lähdetään käsidesinfioinnin tai käsien pesun kautta.

Tenttitiloissa huomioidaan riittävät turvavälit tenttijöiden välillä. Tenttiin ei saa tulla sairaana tai oireisena.

Siivous ja pintojen pyyh­ki­mi­nen

Siivousta on SeAMKissa jo entisestään tehostettu. Se ei kuitenkaan yksistään riitä pitämään kaikkia pintoja puhtaina SeAMKin arjessa. Yhteinen tehtävämme on tiettyjen pintojen pyyhkiminen ennen käyttöä (esim. yhteiskäyttöiset tietokoneet kampuksella). Tiloissa on saatavilla desinfiointiliinoja pintojen pyyhkimiseksi. Sekä EXAM-tiloissa että kuntosalissa on rajattu yhtä aikaa paikalla olevien henkilöiden määrää.

Palvelut kam­puk­sel­la

Kirjasto (auki elokuussa klo 9-16 ja 31.8. lähtien klo 9-18) ja opiskelijapalvelut sekä EXAM-tenttitilat palvelevat normaalisti kampuksella ja verkossa. Näissä tiloissa asioidessa huolehditaan riittävistä turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta.

Myös kuntosali on avattu, mutta kuntosalin yhtäaikaisten käyttäjien määrää on rajoitettu viiteen (5) henkilöön. Käyttäjien on noudatettava tiloissa olevia hygieniaohjeita.

Opinto-ohjaajat, koulutuspäälliköt, opiskelijapalvelujen henkilöstö, opintopsykologi ja korkeakoulupastori vastaanottavat asiakkaitaan kampuksella huomioiden toiminnassaan SeAMKin turvallisuusohjeistukset. Palvelua on tarjolla myös sähköisesti ja etäyhteyksien

Sodexon ravintolat avaavat toimintansa 17.8. Kampustalolla ja 24.8. Frami F:ssä. Tuolipaikkoja vähennetään ja ruokailuaikoja tullaan porrastamaan. Huom!  Jatkossa Frami F:n Sodexossa sekä Kampustalon lounaslinjastolla maksu on mahdollista vain kortilla tai mobiilimaksuna.

Cafe Tsumppi avautuu 24.8. Kahviossa tehdään kalustejärjestelyjä, asiakaspaikkoja vähennetään ja turvavälit huomioidaan.

Kokoukset

Kokoukset järjestetään toistaiseksi edelleen ensisijaisesti etäyhteyksin. Kokouksia ja tapaamisia voidaan järjestää myös fyysisesti silloin kuin se on tarkoituksenmukaista turvavälejä ja muita turvallisuusohjeita noudattaen. Kokouksiin on mahdollista osallistua aina myös etäyhteyden kautta (esim. Teams).

Ul­ko­maan­mat­kat

Opiskelija- tai henkilökunnan liikkuvuusjaksoja tai muitakaan ulkomaanmatkoja ei toteuteta syyslukukauden aikana.

Opiskelijoita ja henkilökuntaa pyydetään huomioimaan ulkomaille suuntautuvaan yksityismatkailuun liittyvät riskit. Tämä voi edellyttää kahden viikon mittaista karanteenia, jonka aikana kampukselle ei voi tulla. Karanteenin osalta noudatetaan viranomaisten ohjeita.

Opetus

Orientaatiot 24.8. aloittaville alkaville amk-tutkinto-opiskelijoille

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden orientaatiopäivän yhteiset tilaisuudet järjestetään kampuksella. Opiskelijat jaetaan useampaan eri saliin tai luokkaan, jonne striimataan yhteisen osion tilaisuus.

 Opetus

Turvallisuudesta huolehditaan mm. tilojen käyttäjämääriä rajaamalla, opetuksen etäseuraamismahdollisuutta lisäämällä, opetukseen osallistumista vuorottelemalla sekä verkko-opiskelumahdollisuuksia lisäämällä. Kaikkiin luokkiin on kesän aikana hankittu konferenssikaiuttimet (Jabrat) eli osa opiskelijoista voi seurata opetusta etänä. Luokkiin määritetään maksimiopiskelijamäärä eli montako henkilöä tilassa voi olla yhtä aikaa.

Lisätietoa on luettavissa intrasta (linkki aukeaa SeAMKin opiskelijoille ja henkilöstölle)

Muutokset ovat mahdollisia, mikäli tilanne sitä vaatii.

 

Lisätietoja sähköpostilla korona@seamk.fi

SeAMK Turvallisuuden johtoryhmä