Tietoa koronavirustilanteen huomioinnista SeAMKissa | SeAMK

Tietoa koronavirustilanteen huomioinnista SeAMKissa

Turvallisuuden johtoryhmä seuraa koronatilanteen kehittymistä ja on valmiina tarvittaviin toimenpiteisiin turvallisen toiminnan takaamiseksi kaikissa olosuhteissa. Mahdollisista muutoksista viestitään tarpeen vaatiessa. Koronatilanteeseen liittyvä tiedottaminen on keskitetty SeAMKissa turvallisuuden johtoryhmälle.

Perehdy turvallisuusohjeisiimme

SeAMKin opiskelijoita, henkilöstöä sekä sidosryhmiä pyritään suojaamaan tehokkaasti tartunnalta ja mahdollistamaan näin turvallinen opiskelu- ja työympäristö. Sen saavuttamiseksi jokaista SeAMK-yhteisömme jäsentä edellytetään sitoutumaan yhteisiin turvallisuusohjeisiimme:

  • tulemme kampukselle vain täysin terveenä
  • noudatamme turvavälejä
  • huolehdimme hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta
  • emme kättele
  • suosittelemme kasvomaskin käyttöä kampuksella.

SeAMK vahvasti suosittelee opiskelijoitaan ottamaan koronarokotuksen kotipaikkakunnallaan.

Syksyllä 2021 palattiin Frami Kampukselle

Syksyn 2021 opetus käynnistyi opetussuunnitelmien toteutuksissa mainituin menetelmin. Tämä tarkoitti paluuta ns. normaaliin opetukseen myös lähiopetuksen suhteen.

Päivätoteutukset toteutetaan pääasiassa lähiopetuksena Frami Kampuksella, samoin monimuotototeutukset niiltä osin kuin ne on suunniteltu lähiopetuksena toteutettaviksi. Muutokset ovat mahdollisia, mikäli pandemiatilanne muuttuu.

Uudet, opintonsa aloittavat opiskelijat

Tarkempi info opintonsa aloittaville löytyy www.seamk.fi/uusiopiskelija -sivulta.

Epidemiatilanteen muuttuessa ohjeistuksia saatetaan joutua muuttamaan nopeasti. Seuraa siis jatkuvasti SeAMKin koronaohjeita osoitteissa intra.seamk.fi ja www.seamk.fi/uusiopiskelija. Perehdy turvallisuusohjeisiimme.

Huolehditaan yhdessä turvallisuudesta

Maskia suositellaan käytettäväksi koko kampusalueella.Tämä on hyvä huomioida rakennukseen tullessa ja poistuessa, käytävillä, aulatiloissa sekäravintolassa liikuttaessa. Kampuksella työskenneltäessä ja opiskeltaessa tulee edelleen kiinnittää erityistä huomiota riittäviin turvaväleihin ja tehostettuun käsihygieniaan. 

Yksityiskohtaisemmat turvallisuusohjeet on luettavissa intrasta (huom. linkki aukeaa SeAMKin opiskelijoille ja henkilöstölle).

 

Muutokset ovat mahdollisia, mikäli tilanne sitä vaatii.

Lisätietoja sähköpostilla korona@seamk.fi

SeAMK Turvallisuuden johtoryhmä