Tietoa koronavirustilanteen huomioinnista SeAMKissa | SeAMK

Tietoa koronavirustilanteen huomioinnista SeAMKissa

Koronatilanteen kehittymistä seurataan SeAMKissa päivittäin. Turvallisuuden johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti tilannepalaveriin ja on valmiina tarvittaviin toimenpiteisiin turvallisen toiminnan takaamiseksi kaikissa olosuhteissa. Mahdollisista muutoksista viestitään tarpeen vaatiessa. Koronatilanteeseen liittyvä tiedottaminen on keskitetty SeAMKissa turvallisuuden johtoryhmälle.

Perehdy turvallisuusohjeisiimme

SeAMKin opiskelijoita, henkilöstöä sekä sidosryhmiä pyritään suojaamaan tehokkaasti tartunnalta ja mahdollistamaan näin turvallinen opiskelu- ja työympäristö. Sen saavuttamiseksi jokaista SeAMK-yhteisömme jäsentä edellytetään sitoutumaan yhteisiin turvallisuusohjeisiimme:

  • tulemme kampukselle vain täysin terveenä
  • noudatamme turvavälejä
  • käytämme maskeja
  • huolehdimme hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta
  • emme kättele
  • suosittelemme Koronavilkku-sovelluksen lataamista ja käyttöä.

Opintojen käynnistyminen tammikuussa 2021

Turvallisuuden johtoryhmä täsmentää tarvittaessa ohjeistuksia turvallisen toiminnan takaamiseksi kaikissa olosuhteissa.

Jatkavat opiskelijat (syksyllä 2020 tai aikaisemmin opintonsa aloittaneet)

Epidemiatilanteen muuttuessa ohjeistuksia saatetaan joutua muuttamaan nopeasti. Seuraa siis jatkuvasti SeAMKin koronaohjeita osoitteessa intra.seamk.fi (sivu aukeaa SeAMKilaisille)

Ellei koronatilanteessa tapahdu olennaisia muutoksia, SeAMKin opetus jatkaville opiskelijoille jatkuu tammikuun alussa pääosin etäopetuksessa.

Etäopetuksena toteutetaan jatkavien opiskelijoiden (syksyllä 2020 tai aikaisemmin opintonsa aloittaneet) kaikki muu paitsi laboratorio-, simulaatio- ja välttämätön pienryhmätyöskentely sekä tentit. Edellä mainittu opetus voidaan toteuttaa kampuksella siten, että samassa tilassa olevien henkilömäärä on kerrallaan enintään 20 henkilöä. Huom! Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 17.12.2020 julkaisema 10 hengen rajoitus ei koske korkeakouluopetusta, mikä on  varmistettu sairaanhoitopiiriltä.

SeAMK tarjoaa maskit edellä mainittuihin opetus- ja tenttitilanteisiin.

Uudet, opintonsa aloittavat opiskelijat

Tarkempi info opintonsa tammikuussa aloittaville löytyy www.seamk.fi/uusiopiskelija -sivulta.

Epidemiatilanteen muuttuessa ohjeistuksia saatetaan joutua muuttamaan nopeasti. Seuraa siis jatkuvasti SeAMKin koronaohjeita osoitteessa intra.seamk.fi ja www.seamk.fi/uusiopiskelija. Perehdy turvallisuusohjeisiimme.

Vaihto-opiskelijoiden vastaanottaminen keskeytetty

Seinäjoen ammattikorkeakoulu keskeyttää vaihto-opiskelijoiden vastaanottamisen ulkomailta koronapandemian vuoksi 27.1.2021 alkaen. Päätöksessä on huomioitu riski koronatilanteen pahentumiseen sekä opiskelijoiden ja yhteisön turvallisuus. Päätös koskee koko kevätlukukautta. Lue uutinen täältä »

Huolehditaan yhdessä turvallisuudesta

Kampuksella työskenneltäessä ja opiskeltaessa tulee edelleen kiinnittää erityistä huomiota riittäviin turvaväleihin ja tehostettuun käsihygieniaan.  Maskia käytetään aina, kun samassa tilassa on useampia kuin yksi henkilö.Tämä tulee muistaa myös rakennukseen tullessa ja poistuessa, käytävillä, aulatiloissa sekä ravintolassa liikuttaessa. 

Yksityiskohtaisemmat turvallisuusohjeet on luettavissa intrasta (huom. linkki aukeaa SeAMKin opiskelijoille ja henkilöstölle).

 

Muutokset ovat mahdollisia, mikäli tilanne sitä vaatii.

Lisätietoja sähköpostilla korona@seamk.fi

SeAMK Turvallisuuden johtoryhmä