SeAMK käynnistää sairaanhoitajakoulutuksen Alavudella – haettavana syksyn 2020 yhteishaussa | SeAMK

SeAMK käynnistää sairaanhoitajakoulutuksen Alavudella – haettavana syksyn 2020 yhteishaussa

kategoria: Hakijalle
Kliinisen asiantuntijuuden opinnoissa käydään läpi akuuttien tilanteiden hoitoa

Seinäjoen ammattikorkeakoulu käynnistää sairaanhoitajakoulutuksen Alavudella. Monimuotototeutuksena tarjottavan koulutuksen hakuaika on korkeakoulujen syksyn yhteishaussa 2.9.–16.9.2020. Koulutus alkaa tammikuussa 2021 Alavus Fasadissa, ja siihen valitaan 30 opiskelijaa.

Koulutus on osa SeAMKin Maakuntakorkeakoulun ja eteläpohjalaisten kuntien yhteistyötä. SeAMK on vuosien mittaan järjestänyt seutukuntien työvoimatarpeisin pohjautuvia tutkintokoulutuksia myös omien kampustensa ulkopuolella. Sairaanhoitajien tutkintokoulutusta on aiemmin järjestetty Kauhajoella, Ähtärissä ja Alajärvellä.

Kuusiokuntien alueella on tunnistettu tarve uusille sairaanhoitajille. Nyt tarjottava koulutus on mahdollisuus jo hoitoalalla työskenteleville, mutta myös alan vaihtoa suunnitteleville.

Kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki toteaa, että sairaanhoitajakoulutus on erittäin tervetullut Alavudelle.

”Terveydenhuollossa on työpaikkoja tarjolla, ja on hienoa, että täällä voidaan opiskella ammattiin. Pidämme koulutusta arvossa. Alavus muun muassa tarjoaa harjoittelupaikkoihin tuleville korkeakouluopiskelijoille tarvittaessa asunnon”, Heinämäki kertoo.

Aiemmat kokemukset vastaavista maakunnassa toteutetuista koulutuksista ovat osoittaneet, että lähellä opiskelijoiden omaa elinympäristöä tapahtuva koulutus mahdollistaa työn, perheen ja opintojen joustavan yhdistämisen. Kotiseudullaan tutkinnon suorittaneet myös usein jäävät töihin samalle alueelle.

Toimitusjohtaja Tero Järvinen Kuusiolinna Terveys Oy:stä toteaa, että Kuusiolinna Terveydessä ollaan erittäin tyytyväisiä siitä, että tällainen koulutus käynnistyy alueellamme.

”Kuusiolinnassa on mahdollista suorittaa eri harjoittelujaksoja monipuolisesti ja samalla tutustua meihin myös työnantajana. Työvoiman tarve tulevaisuudessa kasvaa ja sairaanhoitajilla on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä Kuusiolinnaan”, Järvinen sanoo.

Tietoa koulutuksesta, opiskelusta ja hakemisesta

Koulutuksen toteuttamisesta vastaa SeAMK Sosiaali- ja terveysala.

Opiskelupäiviä kertyy sairaanhoitaja, amk-monimuotototeutuksessa yleensä noin kaksi päivää viikossa eli noin kahdeksan lähiopetuspäivää kuukaudessa. Opinnoissa on osia, joissa tarvitaan esimerkiksi Seinäjoella sijaitsevia työharjoittelu- ja simulaatioluokkia. Opiskelijan on siis varauduttava myös matkustamiseen.

Työharjoitteluja erilaisissa toimintaympäristöissä on (sisällöllisesti) seuraavan  lukuvuosisuunnitelman mukaisesti (ks. tarkempi kuvaus opinto-oppaasta https://www.seamk.fi/all-studies/sairaanhoitaja-amk/):

  • Ensimmäisen lukukautena opiskelupäivien lisäksi kahden viikon harjoittelu jossain kolmannen sektorin paikassa.
  • Toisena lukukautena on kliinisten perustaitojen harjoittelu 5 viikkoa
  • Kolmantena lukukautena sisätautien tai kirurgian harjoittelu 8 viikkoa
  • Neljäntenä geriatrinen / mielenterveysharjoittelut 5 + 5 viikkoa = 10 viikkoa
  • Viidentenä sekä kuudentena lukukautena lasten ja vastaan- / akuutti- / poli- / harjoittelut 5 + 5 viikkoa = 10 viikkoa
  • Viimeisenä seitsemäntenä lukukautena opiskelijat tekevät 9 viikon harjoittelun.

Sairaanhoitaja, amk – opintoja on keskimäärin 30 op / lukukausi eli noin 60 opintopistettä vuodessa. Koulutuksen kesto on 3,5 vuotta ja 210 opintopistettä.

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku on 2.-16.9.2020. Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi (nettihaku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.00). Hakukohteiden valintaperusteet löytyvät toukokuun lopulla Opintopolusta. SeAMKissa haettavana olevat kohteet löytyvät hakusanoilla “SeAMK syksy 2020”.

Lisätietoja:

Marja-Kristiina Vaahtera
SeAMK Sosiaali- ja terveysala, koulutuspäällikkö
p. 040 830 2132
kristiina.vaahtera@seamk.fi

Terhi Ojaniemi
SeAMK Maakuntakorkeakoulu/Kuusiokunnat, korkeakouluasiamies
p. 040 680 7530
terhi.ojaniemi@seamk.fi

Liisa Heinämäki
Alavuden kaupunki, kaupunginjohtaja
p. 050 409 0830
liisa.heinamaki@alavus.fi

Tero Järvinen

Kuusiolinna Terveys Oy, toimitusjohtaja

  1. 040 653 3359

tero.jarvinen@pihlajalinna.fi