SeAMK Maakuntakorkeakoulu hakee korkeakouluasiamiestä Suupohjaan | SeAMK.fi

SeAMK Maakuntakorkeakoulu hakee korkeakouluasiamiestä Suupohjaan

SeAMK rekrytoi -logo.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on monialainen korkeakoulu, jossa opiskelee 5000 opiskelijaa ja työskentelee lähes 400 henkilöä. SeAMK on alueen yritysten ja organisaatioiden aktiivinen kehittäjä.

SeAMK Maakuntakorkeakoulu on Seinäjoen ammattikorkeakoulun maakunnallista toimintaa. Maakuntakorkeakoulu toimii Järviseudulla, Kauhavalla, Kurikassa, Kuusiokunnissa ja Suupohjassa. Maakuntakorkeakoulu tarjoaa koulutuksia ja palveluja erityisesti yritysten ja elinkeinoelämän kehittämiseen.

SeAMK Maakuntakorkeakoulu hakee osaajaa Suupohjan alueelle vakituiseen tehtävään 24.1.2022 alkaen

Korkeakouluasiamies

Korkeakouluasiamiehen tehtävään kuuluu mm.

  • Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa
  • Koulutus- ja TKI-tarpeiden tunnistaminen sekä niihin vastaavien palvelujen rakentaminen
  • Opiskelijarekrytointi (harjoittelut, opinnäytetyöt jne.)
  • SeAMKin palveluista tiedottaminen
  • Osallistuminen hanketyöhön ja maksulliseen palvelutoimintaan.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Hakijalle on eduksi alueen yritysten ja elinkeinotoiminnan tunteminen, korkeakoulutoiminnan tunteminen, työkokemus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sekä hyvät verkostoitumis- ja vuorovaikutustaidot.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät AVAINTES:n mukaisesti ja eläke-edut KuEL:n perusteella. Tehtävän täytössä noudatetaan koeaikaa. Tehtävän sijoituspaikka on Kauhajoki.

Hakemukset sähköisellä lomakkeella perjantaina 10.12.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa kehityspäällikkö Mervi Lehtola, puh. 040 830 2365.

Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle