SeAMK mukana 1,5 miljoonan euron kehittämishankkeessa sote-alan organisaatioille | SeAMK

SeAMK mukana 1,5 miljoonan euron kehittämishankkeessa sote-alan organisaatioille

kategoria: Yrityksille

Valtakunnallinen kehittämishanke SoteDialogit muutoksessa – johtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus on alkanut tammikuussa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on sosiaali- ja terveysministeriön ESR-rahoitteisen hankkeen osatoteuttaja. Kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1 580 000 euroa, ja sen päätoteuttajana toimii Tampereen yliopisto. SeAMKin osuus on noin 320 000 euroa.

Kehittämishankkeen kohteena ovat vanhuspalvelujen ja lastensuojelun palveluja tuottavat sote-organisaatiot ja niiden henkilöstö eri ammattiryhmissä, johtamis- ja esimiestehtävissä sekä vastuualueilla.

SoteDialogit-kehittämistyöllä vahvistetaan sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön edellyttämää osaamista sekä osaamisen ja uudistumisen johtamista. Hankkeen tavoitteena on turvata tarvittava osaaminen, korkea työn laatu, asiakaslähtöisyys ja -turvallisuus, työntekijöiden työhyvinvointi ja työkyky sekä organisaatioiden ja ammattilaisten uudistuminen.

”Kehittämistapa hankkeessa on tutkimusavusteinen, yhteistoiminnallinen ja dialoginen. Sen avulla lisätään moniammatillisessa ja verkostoituneessa työssä tarvittavia dialogisia ja reflektiivisiä eri tahojen ja toimijoiden kohtaamisia”, SeAMKin vastuuhenkilönä ja valtakunnallisen hankkeen vanhustyön kehittämisryhmän koordinaattorina toimiva yliopettaja Kaija Loppela kertoo.

Hanke on SeAMKille kolmas peräkkäinen rahoituksen saanut valtakunnallinen hanke Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan erityistavoitteesta: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. SoteDialogit-hanke toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Lapissa, Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Uudellamaalla.

Lisätiedot:

Kaija Loppela
KT, ft, yliopettaja (työhyvinvointi)
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

kaija.loppela@seamk.fi
+358 40 830 3958