SeAMKilla TKI-yhteistyötä 504 yrityksen kanssa

kategoria: Yrityksille

SeAMKissa oli 84 ulkopuolista rahoitusta saanutta TKI-hanketta vuonna 2016. Kansainvälisten TKI-hankkeiden osuus tästä oli 21 prosenttia (keskiarvo amkeissa 22 %) eli kaikkiaan 18 hanketta.

Erilaisia sidosryhmiä SeAMKin TKI-toiminnassa oli kaikkiaan peräti 748. Yritysten osuus näistä oli 67 prosenttia eli 504 yritystä. Lisäksi sidosryhmissä oli 86 julkisen sektorin ja 59 kolmannen sektorin organisaatiota. Kaikkiaan ammattikorkeakoulut olivat viime vuonna tekemisissä 9 061 yrityksen tai muun yhteistyötahon kanssa TKI-toiminnan puitteissa.

Avoimesti saatavana olevien julkaisujen osuus kaikista OKM:n tiedonkeruussa ilmoitetuista julkaisuista oli SeAMKissa 71 prosenttia (keskiarvo amkeissa 56 %). Avoimuuden lisäämisen tavoitteena on edistää ammattikorkeakoulussa tuotetun tiedon käytettävyyttä ja vaikuttavuutta etenkin pk-sektorilla ja tehostaa ammattikorkeakoulun innovaatioekosysteemin toimivuutta avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden mukaisesti.

Infrat tukevat TKI-toimintaa

Erilaisten TKI-ympäristöjen ja tutkimusinfrojen lukumäärä oli 9 vuonna 2016. Niillä tarkoitetaan kokonaisuuksia, jotka voivat muodostua esimerkiksi tutkimuksen, osaamisen, innovaatiotoiminnan, palvelujen tai fyysisten laitteiden ympärille. TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Esimerkkeinä näistä SeAMKissa ovat mm. AB Seinäjoki, SeAMK Digital Factory ja eHealth.

Tiedot perustuvat Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen ja TKI-johdon verkoston keräämään TKI-toiminnan vaikuttavuus -kartoitukseen. Kysely toteutetaan vuosittain, ja sillä tuodaan esiin ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan ominaispiirteitä, onnistumista ja kehittymistä ja vaikuttavuutta.