SeAMKilla yli puoli miljoonaa Theseus-latausta – näitä ladattiin eniten | SeAMK

SeAMKilla yli puoli miljoonaa Theseus-latausta – näitä ladattiin eniten

kategoria: SeAMK Info
iPad

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä voi  lukea vapaasti Theseus-verkkopalvelussa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä löytyy Theseuksesta vuodesta 2009 lähtien. Theseus sisältää seamkilaisilta myös muita julkaisuja ja henkilökunnan kirjoittamia julkaisuja.

Näin keväällä, valmistumisen kynnyksellä, hyväksytään jälleen suuri määrä opinnäytetöitä. Pölyttymään ne eivät tule jäämään sähköisessäkään arkistossa, näyttävät tilastot julkaisujen latausmääristä.

Vuonna 2017 SeAMKissa julkaistuja opinnäytetöitä ja muita julkaisuja ladattiin yhteensä 575 814 kertaa. Alakohtaisista latausmääristä suurimmat kertyivät International Business -koulutuksen (70 446), sosiaalialan (53 473), liiketalouden (45 430), hoitotyön (41 934) ja rakennustekniikan (38 978) opinnäytetöistä ja julkaisuista.

Yksittäisistä julkaisuista eniten latauksia (27 616) sai jo otsikoltaan kiinnostava, Patrick Owusun ja George Esselin opinnäytetyö Causes of students’ stress, its effects on their academic success, and stress management by students.

Kymmenen ladatuimman kärjestä löytyy liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalan julkaisujen lisäksi mielenkiintoinen nousija nyt jo lakkautetusta rakennuskonservoinnin tutkinto-ohjelmasta. Krista Lintulan opinnäytetyö vuodelta 2013 tarjoaa rakentajille ja remontoijille ohjeita pinkopahvin asentamiseen.

Theseuksen lataustilastoja voit tarkastella ja luoda myös itse täällä.