SeAMKille toinen Horisontti 2020 -ohjelman hanke – tutkii maahanmuuttajalasten integraatiota

kategoria: SeAMK Info

Maahanmuuttajalasten ja -nuorten integraatiota tutkiva CHILD-UP-hanke on saanut rahoituksen EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittavasta Horisontti 2020 -ohjelmasta. SeAMK on yksi hankkeen kymmenestä kumppanista, joihin kuuluu eurooppalaisia korkeakouluja ja järjestöjä. Kolmivuotisen hankkeen budjetti on noin kolme miljoonaa euroa, josta SeAMKille on 372 000 euroa. Hanketta koordinoi University of Modena and Reggio Emilia Italiasta.

Hankkeessa tutkitaan erityisesti koulun ja esikoulun merkitystä maahanmuuttajalasten ja -nuorten integraatioon, yliopettaja Minna Zechner kertoo.

”Lähtökohtana on myös lasten oma toimijuus: Miten lapset sekä heidän perheensä voivat itse vaikuttaa integraatioon tai kotoutumiseen. Tai ehkä niin, että miten tätä toimijuutta voidaan tukea. Hanke on ensi sijassa tutkimusta, mutta se tuottaa myös välineitä ja resursseja maahanmuuttajien kanssa toimiville. Empiirinen osuus toteutetaan Seinäjoella ja Tampereella”, Zechner tarkentaa.

CHILD-UP (Children Hybrid Integration: Learning Dialogue as a way of Upgrading Policies of Participation) on nyt toinen Horisontti 2020 -hanke SeAMKille. Tammikuussa alkoi maatalouden verkosto- ja innovaatiotoimintaa edistävä NEFERTITI-hanke, jossa Suomesta kumppaniverkostossa on SeAMKin lisäksi ProAgria Etelä-Pohjanmaa.

Horisontti 2020 -ohjelman avulla EU:n tavoitteena on luoda Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja vahvistamalla tieteellistä osaamista, tukemalla uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehitystä ja käyttöönottoa ja etsimällä ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Rahoitus kaudelle 2014 – 2020 on yhteensä lähes 80 miljardia euroa.

Horisontti-rahoitus on erittäin kilpailtua ja vaikeasti saatavaa. Suomen osalta Horisontti 2020 -hakemuksista läpi on keskimäärin mennyt vain 13 prosenttia hakemuksista.

”SeAMKille on erittäin hieno asia, että olemme nyt kahdessa Horisontti-hankkeessa mukana. Näitä arvostetaan korkeakoulumaailmassa erittäin paljon, ne lisäävät entisestään meidän osaamistamme ja rohkaisevat myös jatkossa hakemaan hankkeita. Hyvät kansainväliset verkostot ovat avainasia Horisontti-hankkeiden saamiseksi”, vararehtori Elina Varamäki toteaa.

Lisätietoa:

Minna Zechner
yliopettaja, SeAMK Sosiaali- ja terveysala
+358 40 868 0203
minna.zechner(at)seamk.fi