SeAMKin englanninkieliset koulutukset kasvattivat vetovoimaansa – hakijamäärä kasvoi kolmanneksella | SeAMK

SeAMKin englanninkieliset koulutukset kasvattivat vetovoimaansa – hakijamäärä kasvoi kolmanneksella

kategoria: Hakijalle
Kansainväliset opiskelijat luennolla.

Seinäjoen ammattikorkeakouluun haki korkeakoulujen yhteishaun ensimmäisessä hakuajassa 1249 hakijaa. Hakijoiden määrä kasvoi noin kolmanneksella viime vuoden ensimmäisen hakuajan tuloksiin verrattuna. Viime vuoden tapaan SeAMKissa haettavana oli kaksi englanninkielistä koulutusta: liiketaloudessa International Business sekä sosiaali- ja terveysalalla Nursing-koulutus.

Molemmat koulutukset kasvattivat vetovoimaansa, ja hakijamäärä nousi kummassakin yli kuudensadan kaikki hakijat huomioiden. Myös ensisijaisten hakijoiden määrä nousi molemmissa koulutuksissa selvästi.

”International Business -ohjelmassa olemme iloisia hakijamäärän merkittävästä kasvusta erityisesti ulkomaisten hakijoiden kohdalla. Kiinnostusta on varmasti lisännyt myös nyt opetustarjontaan tuleva digitaalisen liiketoiminnan kokonaisuus. Tämän uskomme kasvattavan vielä kotimaisten hakijoiden määrää maaliskuun hakukierroksella.”, yliopettaja Päivö Laine SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri -yksiköstä kertoo.

Ensisijaisia hakijoita International Business -koulutukseen oli eniten Bangladeshista, Suomesta, Vietnamista ja Keniasta. Nursing-koulutuksen suurimmat hakijamäärät olivat Keniasta, Nigeriasta, Suomesta ja Nepalista. Valintakokeita järjestetään Suomen lisäksi ulkomailla yhteensä 12 eri maassa yhteistyössä Suomen ammattikorkeakoulujen FINNIPS-verkoston kanssa.

Yhteishaun toinen hakuaika maaliskuussa

SeAMKin englanninkielisiin koulutuksiin on mahdollista hakea myös kevään yhteishaun toisessa hakuajassa 14.3.-28.3.2018, mikä tulee vielä nostamaan hakijamääriä. Viime vuonna SeAMKin englanninkielisiin koulutuksiin haettiin vain ensimmäisen hakuajan aikana. Vastaavasti myös aloituspaikkoja on englanninkielisissä koulutuksissa viime vuotta enemmän: International Business -koulutuksessa 40 ja Nursing-koulutuksessa 25.

Kaikkiaan SeAMKissa on yhteishaun toisen hakuajan aikana haettavana 16 AMK-tutkintoon johtavaa ja kuusi ylempään AMK-tutkintoon johtavaa tutkinto-ohjelmaa.

Lukuvuosimaksut EU-/ETA -alueen ulkopuolisilta kansalaisilta

Suomen korkeakoulujen englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa on peritty vuodesta 2017 alkaen lukuvuosimaksuja EU-/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta. SeAMKin Nursing- ja International Business -koulutuksissa lukuvuosimaksun suuruus on 6 800€/lukuvuosi. Lukuvuosimaksuja ei peritä Suomen kansalaisilta eikä muilta EU-/ETA -maiden kansalaisilta. Lisäksi vapautuksen lukuvuosimaksusta voi saada esim. jatkuvan tai pysyvän oleskeluluvan Suomessa omaava henkilö.

Kaikki SeAMKin lukuvuosimaksuvelvolliset ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat apurahan, jonka suuruus on 50 prosenttia lukuvuosimaksusta. Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen apurahaa voi saada opintojen etenemisen perusteella.