SeAMKin ja Sedun yhteistyöstä ponnahduslauta jatko-opintoihin | SeAMK

SeAMKin ja Sedun yhteistyöstä ponnahduslauta jatko-opintoihin

kategoria: Hakijalle
Kävelemässä kouluun.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja koulutuskuntayhtymä Sedu tiivistävät yhteistyötään.

Ensi syksystä lähtien Sedun perustutkintoa suorittavalla opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa SeAMKin tarjoamia korkeakouluopintoja (SILTA-opinnot) jo toisen asteen tutkinnon aikana. Opintotarjonta koostuu pääosin SeAMKin tutkinto-ohjelmien perusopinnoista, ja opintotarjonnan laajuus on 15-60 opintopistettä (op) alasta riippuen.

Jos opiskelija toisen asteen tutkinnon suoritettuaan siirtyy SeAMKin tutkinto-opiskelijaksi, hyväksiluetaan hänen suorittamansa korkeakouluopinnot osaksi saman alan tutkintoa. Opinnot voidaan myös sisällyttää Sedun perustutkintoon, jolloin minimoidaan päällekkäisten opintojen suoritus.

Suoritettuaan 60 opintopistettä opiskelija voi hakea SeAMKin tutkinto-opiskelijaksi niin sanotussa erillishaussa, ilman pääsykoetta. Opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi myös yhteishaussa toisen asteen tutkinnon suoritettuaan.

SILTA-opintojen ensimmäinen pilottijakso on jo käynnistynyt. Siinä 18 Sedun lähihoitajaopiskelijaa suorittaa viimeisen opintokevään aikana 15 opintopisteen opintokokonaisuuden SeAMKin sairaanhoitajatutkinnosta.

Syksyllä kokeiluun lisätään sekä liiketalouden että tekniikan alan opintotarjonnat. Merkonomiksi opiskeleville tulee tarjolle laaja 60 opintopisteen kokonaisuus, jonka suorittamalla opiskelijalla on mahdollisuus tutkinto-opiskelijaksi tullessaan siirtyä suoraan toisen vuosikurssin tradenomiopiskelijaksi SeAMKssa.

Tekniikan alan opiskelijoille suunnataan perusopintojen lisäksi matemaattisiin ainaisiin valmentavia opintojaksoja. Agrologiopinnoista tulee tarjolle yksittäisiä opintojaksoja jo tulevana syksynä, mutta itse pilottijakso toteutetaan vasta keväällä 2019.

Lisätietoja:
Tiina Nieminen, projektipäällikkö, tiina.nieminen(at)seamk.fi, 040 830 4983
Asko Ojanperä, projektivastaava Sedu, asko.ojanpera(at)sedu.fi, 040 830 4278

SILTA-opintotarjontaa on suunniteltu osana ESR-rahoitteista Tie tulevaisuuteen -hanketta.