Seminaari piirsi tiekarttaa yrityksen menestymiseen: Liiallinen järkeily ja turha työ pois, palvelumuotoilua oikealla asenteella

kategoria: SeAMK Info
Jari Parantainen
Jari Parantainen.

Suosittu bisneskouluttaja, -kirjailija ja -luennoija Jari Parantainen viihdyttää Paremmaksi! -seminaarin yleisöä esityksensä aluksi tuoreella esimerkillä autokaupan väen kanssa käydystä koulutuksesta. Suurennuslasin alla oli vaikeasti tuotteistettava palvelu huollon puolella, jossa auton vika ei ole selvä vaan sitä joudutaan etsimään ennalta määrittelemätön aika.

Parantainen kertoo pitäneensä palvelua tuotteistamiskelpoisena. Hänen ehdottamassaan ideassa huolto tarjoaisi asiakkaalle limusiinikyydin niille päiville ensimmäisen selvityspäivän jälkeen, joina auto seisoo korjaamolla. Medianäkyvyys ja huomio olisi taattu.

Innostumisen sijaan kävi kuten Parantaisen mukaan suomalaisilla tapaa käydä: he alkoivat järkeillä ideaa kuoliaaksi. ”Pääsisihän asiakas taksillakin.” Ja muita järkiperustaisia ratkaisuja.

”Juu, pääsisi varmasti taksilla. Mutta kirjoitettaisiinko seuraavana päivänä Kalevassa, että autohuollon asiakas kävi taksilla kaupassa”, Parantainen kertoo Ouluun sijoittuvasta esimerkistään.

Marjo Kamila
Marjo Kamila.

Parantaisen ja seminaarin toisen asiantuntijan, palvelumuotoiluun erikoistuneen Marjo Kamilan esitykset piirsivät yleisölle keinoja kilpailussa erottautumiseen ja asiakkaan toiveiden täyttämiseen.

Kamilan mukaan palvelumuotoilussa tärkeää on asenne. Palveluhalu, oman toiminnan kriittinen arviointi, viitseliäisyys ja yksityiskohtien huomioiminen johdattavat kohti hyvää asiakaskokemusta.

Järkeilyn vähentämisen lisäksi Parantainen toi valaisivin esimerkein esiin, miksi kysyntää kannattaa selvittää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kun kehittää uutta palvelua. Luennollaan hän piirsi myös tuotteistajan tiekarttaa: mitä luvataan, miten lupaus lunastetaan ja miten paikataan kun epäonnistutaan.

Paremmaksi! -seminaari kokosi yhteen yli 150 kiinnostunutta kuulijaa. Osallistujista yli puolet oli pk-yritysten edustajia tai omaa yritystoimintaa suunnittelevia. Lisäksi mukana opiskelijoita sekä TKI-työtä tekeviä, tutkijoita ja opettajia.

Iltapäivän päättäneille Tiedetreffeille osallistui noin 80 henkeä. Verkostoitumistilaisuudessa kuultiin useita puheenvuoroja iltapalan ääressä rennossa tunnelmassa.

Keskiviikkona järjestetty seminaari oli Silta kaupallistamiseen – ja Tiedetreffit-hankkeiden yhteinen päätösseminaari.

”Erityisen mukavaa oli nähdä, kuinka suuri joukko yrittäjiä oli saapunut paikalle. Tilaisuus mahdollisti henkilökohtaisen verkottumisen asiantuntijoiden sekä yritysten kesken. Tämä on tärkeää esimerkiksi uuden tutkimuslähtöisen tiedon välittämisessä korkeakouluista yrityksille, mutta toisaalta myös toisinpäin eli yritysten tarpeiden tunnistamisessa”, Silta kaupallistamiseen -hankkeen projektipäällikkö, SeAMKin tutkimuspäälliikkö Seliina Päällysaho kertoo.

Seminaari

Auditorio