Sijoitus SeAMKiin on sijoitus maakunnan tulevaisuuteen

Etelä-Pohjanmaan elinkeinoelämän menestys edellyttää korkeakoulujen ja työelämän entistä tiiviimpää yhteistyötä. Yhteisenä tavoitteenamme on varmistaa myönteinen tuleva kehitys ja kilpailukyky sekä tuottaa osaajia maakunnan yrityksiin ja yhteisöihin.

SeAMK toteutti vuoden 2018 aikana valtion vastinrahaan tähtäävän varainkeräyskampanjan, joka suunnattiin sekä yrityksille, yhteisöille että suurelle yleisölle. Kampanja ylitti odotukset ja tuotti 66 lahjoittajan voimin kaikkiaan 1 215 231 euroa, josta suuri kiitos! Yhteistyöllä rakennamme menestyvää ja kilpailukykyistä Etelä-Pohjanmaata sekä varmistamme osaavan työvoiman saatavuutta tulevaisuudessa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulusta on sen 25-vuotisen historian aikana valmistunut yli 15 000 osaajaa. Opiskelijoista 62 prosenttia tulee omasta maakunnastamme, ja samoin valmistuneista yli 60 prosenttia on työllistynyt alueelle. Aluetaloudelle korkeakoululla on ollut suuri vaikutus. SeAMK haluaa edelleen kehittyä ja kehittää toimintaansa yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa.

SeAMKissa on noin 5000 tutkinto-opiskelijaa, 200 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa sekä 350 opetuksen ja TKI-toiminnan parissa työskentelevää. TKI-yhteistyössä kumppaniyrityksiä on vuosittain yli 500. Opinnäytetöitä tehdään noin 800 vuodessa. Harjoittelujaksoja alueen yrityksissä ja muissa yhteisöissä kertyy vuoden aikana noin 3000.


Ammattikorkeakoulut saivat oikeuden kerätä varoja toimintansa tukemiseksi vuoden 2018 aikana. Valtio tukee korkeakouluja vastinrahalla suhteessa niiden vuoden 2018 loppuun keräämään summaan. Valtio siis tukee alueita, jotka panostavat korkeakoulunsa kehittämiseen.

SEAMKIN ALUETALOUDELLINEN VAIKUTTAVUUS+ 3,2 % bkt:een | + 179 M€ talouteen | + 2900 htv työllisyyteen | + 47 M€ verotuloihin

Mihin lahjoitusvarat käytetään

Kampanjalla kerätyt varat käytetään ammattikorkeakoululain 4§:ssä tarkoitettuihin tehtäviin. SeAMKin toimintaan yleisesti osoitetut varat on tarkoitus käyttää esimerkiksi ruokaturvallisuuden ja digitaalisuuden koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.

Lahjoitusvarat ovat mahdollistaneet uuden osaamisen rekrytoimisen maakunnan kannalta keskeisiin painoaloihin. Alkuvuodesta 2019 uusissa tehtävissään aloittavat teollisuuden digitalisaation yliopettaja, ruokaturvallisuuden erityisasiantuntija sekä kansainvälisten tki-hankkeiden asiantuntija. Varoja tullaan käyttämään myös liiketoiminnan digitalisaatio-osaamisen kehittämiseen.

Kiitos kaikille lahjoittajille – jokainen lahjoitus on arvokas!

Etelä-Pohjanmaa on kehittynyt maamme ruoka-aitasta elintarvikealan ja ruokaturvallisuuden edelläkävijäksi sekä tulevaisuuden teknologian huippuosaajaksi. Maakunnaksi, joka tuottaa myös kansainvälisen liiketoiminnan moniottelijoita ja monipuolisia terveyden ja hyvinvoinnin sekä kulttuurin ammattilaisia.

Lataa ja lue lisää SeAMKin kärjistä kampanjaesitteestä.

Kampanja Facebookissa.

Tulevaisuuden tiedosta. Menestymisen taidosta.

 • Lahjoittaminen ja rahankeräyslupa

  Lahjoituksen SeAMKille voi tehdä sähköisellä lomakkeella verkkomaksuna joulukuun 2018 loppuun asti.

  Lahjoituksen voi tehdä myös lahjakirjalla. Täytetty lahjakirja postitetaan SeAMKiin osoitteella: Mervi Lehtola, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, PL 412, 60101 Seinäjoki.

  Yli 850 euron lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia. Lue lisää vero-ohjeista:

   

  Ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tarkoitetulla ammattikorkeakoululla on oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä varojen hankkimiseksi mainitun lain 4 §:ssa tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina 2017-2019 ammattikorkeakoulun pääomittamiseen (24.3.2017/166). Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy käyttää kerätyt varat 4 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin.

  Rahankeräyslupa: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy on saanut Poliisihallituksen Arpajaishallinnolta Rahankeräysluvan 2.2.2018 alkaen RA/2018/117. Lupa on voimassa 2.2.2018–31.12.2019 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerättäviä varoja on tarkoitus käyttää Seinäjoen ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoululain 4 §:n mukaisen toiminnan tukemiseen niin pitkää kuin varoja riittää.

Yhteyshenkilöt lahjoituksiin liittyvissä kysymyksissä

Tapio Varmola

Rehtori

Tapio.Varmola(a)seamk.fi

+358408304100

Elina Varamäki

Vararehtori

Elina.Varamaki(a)seamk.fi

+358408305189

Yhteyshenkilö maksamiseen liittyvissä kysymyksissä

Pilvi Aarnio

Controller

Pilvi.Aarnio(a)seamk.fi

+358406807270