Sijoita SeAMKiin, sijoita maakunnan tulevaisuuteen | SeAMK

Sijoita SeAMKiin, sijoita maakunnan tulevaisuuteen

Etelä-Pohjanmaan elinkeinoelämän menestys edellyttää korkeakoulujen ja työelämän entistä tiiviimpää yhteistyötä. Yhteisenä tavoitteenamme on varmistaa myönteinen tuleva kehitys ja kilpailukyky sekä tuottaa osaajia maakunnan yrityksiin ja yhteisöihin.

SeAMK toteuttaa varainkeräyskampanjan, joka suunnataan sekä yrityksille, yhteisöille että suurelle yleisölle. Lahjoittamalla olette mukana luomassa menestyvää ja kilpailukykyistä Etelä-Pohjanmaata sekä varmistamassa osaavan työvoiman saatavuutta tulevaisuudessa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulusta on sen 25-vuotisen historian aikana valmistunut 15 000 osaajaa. Opiskelijoista 62 prosenttia tulee omasta maakunnastamme, ja samoin valmistuneista yli 60 prosenttia on työllistynyt alueelle. Aluetaloudelle korkeakoululla on ollut suuri vaikutus. SeAMK haluaa edelleen kehittyä ja kehittää toimintaansa yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa.

SeAMKissa on noin 5000 tutkinto-opiskelijaa, 200 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa sekä 350 opetuksen ja TKI-toiminnan parissa työskentelevää. TKI-yhteistyössä kumppaniyrityksiä on vuosittain yli 500. Opinnäytetöitä tehdään noin 800 vuodessa. Harjoittelujaksoja alueen yrityksissä ja muissa yhteisöissä kertyy vuoden aikana noin 3000.


Ammattikorkeakoulut
ovat saaneet oikeuden kerätä varoja toimintansa tukemiseksi vuoden 2018 aikana. Valtio tukee vastinrahalla korkeakouluja niiden keräyssumman suhteessa. Valtio siis tukee alueita, jotka panostavat korkeakoulunsa kehittämiseen.

SEAMKIN ALUETALOUDELLINEN VAIKUTTAVUUS+ 3,2 % bkt:een | + 179 M€ talouteen | + 2900 htv työllisyyteen | + 47 M€ verotuloihin

Mihin lahjoitusvarat käytetään

Kampanjalla kerätyt varat käytetään ammattikorkeakoululain 4§:ssä tarkoitettuihin tehtäviin. SeAMKin toimintaan yleisesti osoitetut varat on tarkoitus käyttää esimerkiksi ruokaturvallisuuden ja digitaalisuuden koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.

Yli 10 000 euron lahjoituksen voi halutessaan kohdentaa myös liiketalouden tai sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämiseen.

Valtio on varannut ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen 24 miljoonaa euroa ensi vuodelle. Vastinraha kohdennetaan ammattikorkeakouluille suhteessa niiden vuoden 2018 aikana keräämään yksityiseen pääomaan. Valtio siis tukee alueita, jotka panostavat korkeakoulunsa kehittämiseen.

SeAMK haluaa kehittyä yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Sijoittamalla SeAMKiin olet mukana luomassa menestyvää ja osaavaa maakuntaa.

Jokainen lahjoitus on arvokas. Yli 850 euron lahjoituksen voi myös vähentää verotuksessa niin sanottuna lahjoitusvähennyksenä.

Etelä-Pohjanmaa on kehittynyt maamme ruoka-aitasta elintarvikealan ja ruokaturvallisuuden edelläkävijäksi sekä tulevaisuuden teknologian huippuosaajaksi. Maakunnaksi, joka tuottaa myös kansainvälisen liiketoiminnan moniottelijoita ja monipuolisia terveyden ja hyvinvoinnin sekä kulttuurin ammattilaisia.

Lataa ja lue lisää SeAMKin kärjistä kampanjaesitteestä.

Kampanja Facebookissa.

 • Lahjoittaminen ja rahankeräyslupa

  Lahjoituksen SeAMKille voi tehdä sähköisellä lomakkeella verkkomaksuna. Yrityksille ja yksityishenkilöille on oma lomakkeensa:

   

  Lahjoituksen voi tehdä myös lahjakirjalla. Täytetty lahjakirja postitetaan SeAMKiin osoitteella: Mervi Lehtola, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, PL 412, 60101 Seinäjoki.

  Yli 850 euron lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia. Lue lisää vero-ohjeista:

   

  Ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tarkoitetulla ammattikorkeakoululla on oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä varojen hankkimiseksi mainitun lain 4 §:ssa tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina 2017-2019 ammattikorkeakoulun pääomittamiseen (24.3.2017/166). Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy käyttää kerätyt varat 4 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin.

  Rahankeräyslupa: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy on saanut Poliisihallituksen Arpajaishallinnolta Rahankeräysluvan 2.2.2018 alkaen RA/2018/117. Lupa on voimassa 2.2.2018–31.12.2019 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerättäviä varoja on tarkoitus käyttää Seinäjoen ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoululain 4 §:n mukaisen toiminnan tukemiseen niin pitkää kuin varoja riittää.

Yhteyshenkilöt lahjoituksiin liittyvissä kysymyksissä

Tapio Varmola

Rehtori

Tapio.Varmola(a)seamk.fi

+358408304100

Elina Varamäki

Vararehtori

Elina.Varamaki(a)seamk.fi

+358408305189

Yhteyshenkilö maksamiseen liittyvissä kysymyksissä

Pilvi Aarnio

Controller

Pilvi.Aarnio(a)seamk.fi

+358406807270