Alumnien kahvitilaisuus: Osaamispääomasta kilpailuetu | SeAMK

Alumnien kahvitilaisuus: Osaamispääomasta kilpailuetu

Lokakuun alumnitilaisuus aloitetaan klo 8.30 aamukahvia nauttien ja kuulumsia vaihtaen.

Kello 8.50 Osaamispääomasta kilpailuetu -aihetta valottaa yliopettaja ja YAMK-koulutuspäällikkö Anne-Maria Aho. Osaamispääoman johtamisen ja kehittämisen merkitys yrityksissä ja organisaatioissa korostuu, sillä osaamisesta huolehtiminen on tulevaisuudessa entistä haastavampaa. Osaamisvaatimukset kasvavat ja monipuolistuvat, mikä haastaa sekä yrityksen johdon että työntekijät.
Globaalin toimintaympäristön muutokset luovat myös uusia mahdollisuuksia ja siten osaamisen johtamisella on keskeinen rooli yrityksen strategiassa ja menestymisessä.

Tilaisuuden lopuksi klo 9.30 esittelemme alumneille uutta Kampustaloa.

Alumnitilaisuus pidetään Kampustalolla osoitteessa Kalevankatu 35, Seinäjoki.

Tervetuloa SeAMKin alumnit!