Avoimet ovet yrittäjille - Digital Business Lab | SeAMK

Avoimet ovet yrittäjille - Digital Business Lab

#

Yrittäjä! Tule tutustumaan yhteiskehittämisen palvelukonseptiin.

Digital Business Lab on EAKR-rahoitteinen hanke, jossa kehitetään paikallisten pk-yritysten, SeAMKin opiskelijoiden ja henkilökunnan digitalisaatio-osaamista.

Palvelukonsepti tarjoaa alueen yrityksille ja opiskelijoille avoimen toiminta- ja oppimisympäristön. Palvelukonseptilla pyritään edistämään uuden digitaalisen liiketoiminnan syntymistä yhteiskehittämisen kautta.

Tervetuloa Digital Business Labin avoimiin oviin!
Frami F, luokka 407

Avoimet ovet toteutetaan Non Stop- esittelyn ja tutustumisen periaatteella 24.8. klo 12-17.
Digitaalisen liiketoiminnan yhteiskehittämisprojektin aiheita voivat olla esimerkiksi:

  • Asiakkuuden hallinta
  • Tilaustoimitusketjun kehittäminen sisältäen verkkokaupan
  • Markkinointiprosessin hallinta sisältäen somemarkkinoinnin
  • Hankinnan, tuotannonohjauksen ja varastonhallinnan digitalisointi
  • Projektinhallinta ja työajanseuranta
  • Edellä mainittujen prosessien integroinnista talous- ja henkilöstöhallintoon sekä raportointiin
  • Toiminnanohjausjärjestelmät
  • Tietokantojen perusteet
  • Data-analytiikka ja BI
  • Sähköinen kaupankäynti