Energiatehokkuutta paremmaksi tuorepuunpoltolla -seminaari

Tuohi –hankkeen päätösseminaari 20.4.2018 klo 12.15; Frami F-talo, SeAMK auditorio F110

Vaasan yliopisto/Energiainstituutti (VEI) ja Helsingin yliopisto (HY) sekä SeAMK ovat käynnistäneet yhteistyössä energiayhtiöiden, laitevalmistajien ja metsänomistajien kanssa TUOHI –tutkimus- ja kehityshankkeen.

Hankkeessa tutkittiin tuorepuun polttoa 10 MW lämpölaitoksessa niin logistiikan, polttoprosessin kuin savukaasujen puhdistuksessa tapahtuvan lämmön talteenotonkin kannalta. Nykyinen, puun kuivumiseen ja pitkään varastointiin perustuva logistiikka on liian hidas, jotta puussa olevia kaasuuntuvia komponentteja voitaisiin käyttää hyödyksi puunpoltossa. Varastoinnin aikana puut myös lahoavat kasoissa, joten ne menettävät suuren osan lämpöarvostaan. Uusi savukaasujen puhdistusteknologia mahdollistaa höyryn sisältämän energian maksimihyötykäytön. Ratkaisuja voidaan nopeasti hyödyntää keskisuurissa lämpö- ja CHP laitoksissa. Hankkeen on rahoittanut Euroopan maaseudun maatalousrahasto, yritykset ja metsänhoitoyhdistykset.

Puu palaa -seminaarin ohjelma:

Seminaarin puheenjohtajana toimii Tuohi –hankkeen
koordinaattori, DI Alpo Kitinoja Levón –instituutista.

12.15 Seminaarin avaus
Tutkimusjohtaja, FT Erkki Hiltunen, Vaasan yliopisto

12.25-12.55 Logistiikan tehokkuus tuorepuunpoltossa
FM Kari Laasasenaho, SeAMK, SeAMK

13.00-13.30 Kannattaa kuivata savukaasuja, ei rankakasoja
Tutkija, DI Tapio Syrjälä, Vaasan yliopisto

13.30-14.00 Kahvi

14.00-14.30 Puun palaminen ja uuteaineet
Yliopistolehtori, FT Raimo Timonen, Helsingin yliopisto

14.30-15.00 Tuorepuun poltto kaukolämpölaitoksella
Kauhavan kaukolämpölaitoksen hallituksen puheenjohtaja Jaakko Niemistö

15.00-15.30 Loppuyhteenveto ja keskustelu
Erkki Hiltunen, Alpo Kitinoja

Lisätietoa:
Alpo Kitinoja, 045 864 3933; alpo.kitinoja@uva.fi
Raimo Timonen, 040 725 2145 tai 029 415 0282; raimo.timonen@helsinki.fi
Risto Lauhanen, 040 830 4150; risto.lauhanen@seamk.fi