Ääni työvälineenä (3,15 t)

Kaksi samansisältöistä koulutusta 8. ja 15.5.2019
(8.5. koulutus toteutuu, 15.5. koulutus on peruuntunut)

KOHDERYMÄ
Puhetyöläiset, joilla puhuminen on keskeisessä roolissa työssä

TAVOITE
Koulutuksessa herätellään osallistujan mielenkiintoa ja motivaatiota omaa puheääntä ja sen harjoittamista kohtaan. Koulutus tarjoaa napakan tietoiskun äänestä työvälineenä sekä konkreettisia keinoja oman äänen kehittämiseen ja oikeanlaisen äänentuottotavan ja ilmaisun oppimiseen omassa työssä. Äänenkäyttöön liittyvien ongelmien ja ilmaisuun liittyvien piirteiden tiedostaminen ennaltaehkäisee monia ääniongelmia. Valmennuksesta hyötyy siis koko työyhteisö sekä asiakaskunta.

SISÄLTÖ

Klo 12.00-13.00
Kouluttajan pitämä lyhyt tietoisku aiheista “vuorovaikutusosaaminen osana ammatillista osaamista” ja “ääni työvälineenä”.

Luennolla käsitellään optimaalista äänentuottotapaa, ääniergonomiaa ja erilaisia äänenkäyttöön liittyviä ongelmia, joita esiintyy nimenomaan puheammatissa toimivilla. Samalla käydään avointa keskustelua osallistujien omista ääneen liittyvistä kokemuksista. Tässä hyödynnetään myös osallistujille kuukautta aiemmin lähetetyn alkukartoituslomakkeen tuloksia.

Klo 13.15-14.15

Tehdään yhdessä erilaisia äänenhuoltoon liittyviä käytännön harjoituksia mm. äänenavaus, hengitys- ja artikulointiharjoituksia sekä puheen voimistamiseen ja rytmitykseen liittyviä harjoitteita.

Klo 14.15-15.15
Lyhyt kouluttajan alustus aiheesta “ääni ilmaisun välineenä”.
Mitä puhujan ääni kertoo kuulijalle? Millaisia mielikuvia ihmisääni herättää kuulijassa? Entä millainen merkitys asiakaspalvelijan äänellä ja puheentuottotavalla on asiakaspalvelutilanteessa?
Miten voin omalla äänenkäytölläni vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen?

Aiheita käsitellään avoimen keskustelun myötä hyödyntämällä osallistujien arkielämään ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyviä käytännön esimerkkejä. Lisäksi tehdään erilaisia pariharjoituksia.

Päivän päätteeksi jätetään aikaa kysymyksille ja tehdään koulutuksen yhteenveto.

KOULUTTAJA
Puheviestinnän- ja esiintymisen ammattilainen, FM, Kirsi Lassila, Puheviestintäpalvelu Argume

LISÄTIETOJA
suunnittelija Terhi Hirsimäki, s-posti: terhi.hirsimaki(at)seamk.fi ja p. 040 830 0484

Koulutuksen esite