Ääni työvälineenä, puheääni | SeAMK

Ääni työvälineenä (3,15 t)

Äänenkäyttökoulutusta puhetyöläisille

Luennolla käsitellään optimaalista äänentuottotapaa, ääniergonomiaa ja erilaisia äänenkäyttöön liittyviä ongelmia, joita esiintyy nimenomaan puheammatissa toimivilla sekä tehdään yhdessä erilaisia äänenhuoltoon liittyviä käytännön harjoituksia. Koulutuksessa pohditaan mm. mitä puhujan ääni kertoo kuulijalle? Entä millainen merkitys asiakaspalvelijan äänellä ja puheentuottotavalla on asiakaspalvelutilanteessa?

SISÄLTÖ
Klo 12.00-13.00
Kouluttajan pitämä lyhyt tietoisku aiheista “’vuorovaikutusosaaminen osana ammatillista osaamista” ja “ääni työvälineenä”.
Luennolla käsitellään optimaalista äänentuottotapaa, ääniergonomiaa ja erilaisia äänenkäyttöön liittyviä ongelmia, joita esiintyy nimenomaan puheammatissa toimivilla. Samalla käydään avointa keskustelua osallistujien omista ääneen liittyvistä kokemuksista. Tässä hyödynnetään myös osallistujille ennakkoon lähetetyn alkukartoituslomakkeen tuloksia.
Klo 13.15-14.15
Tehdään yhdessä erilaisia äänenhuoltoon liittyviä käytännön harjoituksia mm. äänenavaus, hengitys- ja artikulointiharjoituksia sekä puheen voimistamiseen ja rytmitykseen liittyviä harjoitteita.
Klo 14.15-15.15
Lyhyt kouluttajan alustus aiheesta “ääni ilmaisun välineenä”.
Mitä puhujan ääni kertoo kuulijalle? Millaisia mielikuvia ihmisääni herättää kuulijassa? Entä millainen merkitys asiakaspalvelijan äänellä ja puheentuottotavalla on asiakaspalvelutilanteessa? Miten voin omalla äänenkäytölläni vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen?
Aiheita käsitellään avoimen keskustelun myötä hyödyntämällä osallistujien arkielämään ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyviä käytännön esimerkkejä. Lisäksi tehdään erilaisia pariharjoituksia.
Päivän päätteeksi jätetään aikaa kysymyksille ja tehdään koulutuksen yhteenveto.

KOULUTTAJA
Puheviestinnän- ja esiintymisen ammattilainen, FM, Kirsi Lassila, Puheviestintäpalvelu Argume
Kirsi Lassila on suorittanut puheviestinnän- ja äänenkäytön koulutuksen Tampereen yliopistossa ja hän on tuttu radioaalloilta sekä muista juontotehtävistä.

LISÄTIETOJA suunnittelija Terhi Hirsimäki, s-posti: terhi.hirsimaki(at)seamk.fi ja p. 040 830 0484

ILMOITTAUTUMINEN
koulutukseen viimeistään 5.3.2020 taydennyskoulutus@seamk.fi tai p. 040 830 2371 tai 06 415 6087.
EPSHP:n henkilöstön ilmoittautumiset HR-työpöydän kautta.
Pyydämme mainitsemaan erityisruokavalioista ilmoittautumisen yhteydessä.

Tulostettava koulutusesite