Aikuisneurologisen kuntoutujan terapia – Bobath | SeAMK

Aikuisneurologisen kuntoutujan terapian peruskurssi – Bobath-lähestymistavan mukaan (110 t)

Fysioterapeuteille ja toimintaterapeuteille aikuisneurologisen kuntoutujan terapian peruskurssi Bobath-lähestymistavan mukaan (110 t)

Kurssin pituus lähiopetustunteina on 110 tuntia, yhteensä 17 päivää (6+6+5 päivää). Kurssi sisältää teoriaa, käytäntöä, kuntouttaja demonstraatiota (kouluttaja) ja pareittain tehtäviä terapioita kouluttajan ohjauksessa. Lisäksi jaksojen välille tulee käytännön työhön liittyvä etätehtävä.

Koulutuksen tavoite

Täydennyskoulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille perusvalmiuksia analysoida normaalia toimintaa ja liikkumista, analysoida ja fasilitoida normaalista poikkeavaa toimintaa ja liikkumista sekä ohjata kuntoutujaa uusiin toiminnan ja liikkumisen malleihin.

Kurssin lopussa tavoitteena on
– ymmärtää nykyisen Bobath-konseptin taustalla olevaa teoriaa mm. neurofysiologiasta ja motorisesta oppimisesta. Konseptia kehitetään jatkuvasti uuden tutkimustiedon perusteella.
– lisätä valmiuksia integroida kansainvälisen toimintakyvyn, vamman ja terveyden luokituksen (ICF) periaatteet aikuisneurologisten kuntoutujien toimintahäiriöiden arviointiin ja hoitoon.
– kehittää taitojasi ja käyttää nykyistä Bobath-konseptia henkilöillä, joilla on neurologinen toimintahäiriö.
– kehittää taitojasi liikkumisen havainnoinnissa, analysoinnissa ja fasilitoinnissa.

Täydennyskoulutus antaa osallistujille perusvalmiuksia analysoida normaalia toimintaa ja liikkumista, analysoida ja fasilitoida normaalista poikkeavaa toimintaa ja liikkumista sekä ohjata kuntoutujaa uusiin toiminnan ja liikkumisen malleihin.

Vaatimukset kurssille osallistumiseen

Kurssille osallistuvilla fysioterapeuteilla ja toimintaterapeuteilla on oltava vähintään yhden vuoden työkokemus neurologisten kuntoutujien parissa työskentelystä ja heillä täytyy olla mahdollisuus koko koulutusjakson ajan soveltaa oppimaansa työssään.

Kouluttaja

Tmi Neurotrim, Kirsi Säynevirta, fysioterapeutti YAMK, Bobath-kouluttaja (IBITA), Affolter-terapeutti

Lisätietoja

Suunnittelija Tuula Salo, s-posti tuula.salo(at)seamk.fi ja puh. 040 830 2386 ja kurssin sisältöön liittyen Kirsi Säynevirta s-posti kirsi.saynevirta(at)gmail.com

Haku – YKSI PAIKKA VAPAANA!

Haku koulutukseen viimeistään 15.6.2020 linkistä: https://www.lyyti.in/Bobath2020

Hakeutuminen koulutukseen on sitova 15.6.2020 alkaen.
Hyväksytyille ilmoitetaan koulutukseen pääsystä viikon sisällä. (Osallistujia voi ryhmässä olla max. 12.)

Koulutuksen esite