Ajankäytön hallinta (6,5 t) | SeAMK

Ajankäytön hallinta (6,5 t)

Toimivat välineet oman ajankäytön suunnitteluun ja hallintaan

Koulutus on suunnattu esimiehille, työntekijöille, tiiminvetäjille, itsenäistä työtä tekeville ja muille kiinnostuneille

Täydennyskoulutuksessa käsitellään työotetta, jossa oma ajankäyttö on mahdollista saada hallintaan
– eritellään työnkuvaa, tehtävien tärkeysjärjestystä, tekemättä jättämisen syitä, työn häiriötekijöitä ja niiden poistamista
– käsitellään tavoitteiden asettelua, kalenterisuunnittelua ja saavutusten arviointia
– käsitellään yksityiselämän tavoitteiden merkitystä tasapainoisen työtavan luomisessa
Koulutukseen sisältyy paljon esimerkkejä ja mahdollisuus läsnäolijoiden omien tilanteiden käsittelyyn.

KÄSITELTÄVÄT TEEMAT

Mitä kiire oikein on?
kiire todellisena ristiriitana suoritettavan työmäärän ja käytettävissä olevan ajan välillä
kiire kokemuksena ja itseään ylläpitävänä tunteena
kiirekokemuksen ahdistavuus, tyydyttävyys ja kiireen vaikutus identiteettiin
kiireen hallinta edellyttää asennetta omaan itseen työtä hallitsevana subjektina; onko mahdollista? Milloin kiirettä ei voi hallita?

Nykyisen ajankäytön eritteleminen
mihin aikamme käytännössä menee nyt?
tärkeisiin ja toissijaisiin töihin käytettävä aika
tekemättä/myöhässä tehtyjen työtehtävien kartoittaminen
työn häiriötekijät keskeytyksistä suunnittelemattomuuteen

Ajankäytön suunnittelu
tavoitteena tilanteen hallinta, ei kovempi vauhti
miten seurata itse omaa todellista ajankäyttöään?
viikkokalenterisuunnittelu, kuukausi- ja vuosisuunnittelu käytännössä
työpäivän rytmitys;  ajan varaaminen keskittyneelle työnteolle ja tärkeille työtehtäville
sähköpostin käyttösäännöt
miten vähennämme häiriötekijöitä?
miten ottaa huomion ennakoimattomat tilanteet?
kokousten suunnittelu
esimerkkejä, keskustelua; lomakkeita oman työn seuraamiseen ja suunnitteluun

Oman keskittymisen parantaminen
oman elämän tavoitteiden jäsentäminen helpottaa ajankäytön suunnittelua myös työssä; menetelmä
itsestä huolehtiminen on keskittyneen työnteon ehto
menetelmiä omien tunnereaktioiden ja käytöksen hallintaan
miten selittää työyhteisölle omien toimintatapojen muutosta?

KOULUTTAJA
Pirkko Heiske, FK

LISÄTIETOJA
suunnittelija Tuula Salo p. 040 830 2386 ja s-posti tuula.salo(at)seamk.fi

ILMOITTAUTUMINEN
koulutukseen viimeistään 5.11.2019 taydennyskoulutus@seamk.fi tai p. 040 830 2371 tai 06 415 6087.
EPSHP:n henkilöstön ilmoittautumiset HR-työpöydän kautta.
Pyydämme mainitsemaan erityisruokavalioista ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutuksen esite