Akuutti kriisityö – teoriaa ja käytäntöä | SeAMK

Akuutti kriisityö - teoriaa ja käytännön menetelmiä (3 t tai 14 t)

Koulutus (14 t) antaa valmiudet debriefing-ryhmien ohjaamiseen ja koulutus (3 t) antaa perustiedot kriisityöotteen hyödyllisyydestä terveys- ja sosiaalialan työssä.

AIKA
23. – 24.1.2020 klo 9.00 – 16.00 (14 t)
Yleinen osio 23.1.2020 klo 9.00 – 12.15 (3 t)

Akuutin kriisityön täydennyskoulutusta kriisityötä tekeville ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

SISÄLTÖ
23.1.2020 Aamupäivä klo 9.00 – 12.15 kaikille kiinnostuneille

Osa I KRIISITYÖN KÄSITTEET, ERILAISIA KRIISEJÄ
Kehityskriisit, elämänkriisit, äkilliset/ traumaattiset kriisit ja resilienssi
Kriisityön ero hoitoon/terapiaan
– mitä hyötyä kriisityöotteesta on
– mitä traumatisoitumisesta ja dissosiaatiosta on tärkeä tietää kriisityössä

BIOLOGISET SUOJAUSMEKANISMIT MÄÄRITTÄVÄT REAKTIOT JA KOKEMUKSEN
Sopeutumisprosessin vaiheet ja puolustautumisen toimintalinjat
Kehollisuuden merkitys
…………..

Iltapäivä klo 13 – 16: kriisityöhön osallistuvien ryhmä jatkaa

II KRIISITYÖN LÄHESTYMISTAPOJA ja TOTEUTUS NYKYÄÄN
Mikä säätelee kriisityötä Suomessa – työn suhde kansainvälisiin ohjeistuksiin
Mikä kriisityössä on kehityksen kuluessa muuttunut, mikä kestää
– esimerkkejä lähestymistavoista
– millä kriteereillä lähestymistapoja valitaan

KÄYTÄNNÖN MENETELMIÄ
Lähestymisperiaatteita heti tapahtuneen jälkeen -harjoituksia
Vakauttamisen merkitys kriisityössä
-vireystila ja sietoikkunan käyttö
Kriisi-istunnon (debriefing) perusperiaatteet -harjoituksia

24.1.2020 klo 9 – 16

III KRIISITYÖ KÄYTÄNNÖSSÄ
Kriisi-istunnon joustava soveltaminen -harjoituksia
Miten välttää työn liikaa manualisointia

MITEN KRIISITYÖ KYTKETÄÄN MUUHUN PALVELUJÄRJESTELMÄÄN
Kriisityön vaiheistus
“Traumakalenteri” – kriisistä toipuvan aikakäsitys ja akuutin tuen kesto arkipäivän ja suuronnettomuuksissa

Koulutuksen sisältö on joustavasti muokattavissa paikallisten tarpeiden mukaisesti.

Defusing-tyyppinen (4 t) ryhmätyönohjaus on mahdollista varata syksylle 2020.

KOULUTTAJA
Eija Palosaari, PsT, vaativan erityistason traumapsykoterapeutti, työnohjaaja

LISÄTIETOJA
suunnittelija Tuula Salo s-posti tuula.salo(at)seamk.fi ja p. 040 830 2386

Koulutuksen esite