Asiakkaan haastava käyttäytyminen | SeAMK

Asiakkaan haastava käyttäytyminen - syyt, ennaltaehkäisy ja muokkaaminen (5,5 t)

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille täydennyskoulutusta asiakkaan haastavan käyttäytymisen kohtaamiseen

SISÄLTÖ
– Mitä haastava käyttäytyminen on?
– Miten sitä analysoidaan?
– Mitkä ovat käyttäytymisen syitä?
– Miten haastavaa käyttäytymistä ennaltaehkäistään?
– Miten käyttäytymiseen vaikutetaan?

Käytännön keinoja ja pohdintaa omaan työhön liittyen

KOULUTTAJA
Päivi Norvapalo, ohjaava opettaja, KM, eo, työnohjaaja STOry

LISÄTIETOJA
suunnittelija Terhi Hirsimäki, s-posti terhi.hirsimaki(at)seamk.fi ja p. 040 830 0484

Koulutuksen esite