Fysioterapeutin suoravastaanotto (15 op) | SeAMK

Fysioterapeutin suoravastaanotto (15 op)

Fysioterapeutin suoravastaanotto –koulutus (15 op) vahvistaa fysioterapeuttien kliinisiä tutkimisen taitoja ja muita akuuttivastaanottoon liittyviä osaamisen alueita tule-asiakkaiden kanssa.

Seinäjoella toteutettava täydennyskoulutus sisältää mm. LL, ft Jouko Heiskasen tule-kuvantamisen perusteet ja kuvien tulkintapäivän 4.6.2020.

Suoravastaanottotoiminta laajenee työterveyshuoltoon vuoden 2020 alusta ja koulutus vastaa myös tähän osaamistarpeeseen.
Muina kouluttajina toimivat TtT, ft, OMT- kouluttaja Markku Paatelma, THM, ft, OMT, fysioterapian lehtori Eira Karvonen, koulutuspäällikkö, koulutuksen tutoropettaja Tarja Svahn, SeAMK, OMT-fysioterapeutti Juha Pannula, fysioterapian lehtori, THM, ft Pia-Maria Haapala, SeAMK, proviisori Leena Ulvinen ja ravitsemusterapeutti Arja Rantala.

Aika
2.6.2020 (aloitus siirtyi alkuperäisestä päivästä 20.3.) – tammikuu 2021

Paikka
SeAMK, Seinäjoki, Kampustalo, Kalevankatu 35

Kohderyhmä
Fysioterapeutin tutkinnon suorittaneet fysioterapeutit, jotka työskentelevät täydennyskoulutuksen aikana perusterveydenhuollossa, oppilaitoksissa, erikoissairaanhoidossa, työterveyshuollossa tai yksityissektorilla tuki- ja liikuntaelinsairauksien parissa. Asiantuntijaopintoihin hakeutuvalta edellytetään vähintään kahden vuoden työkokemusta. Opintojen suorittaminen edellyttää sitä, että opiskelijalla on mahdollisuus soveltaa asiakastyössään koulutuksen aikana opiskeltuja asioita.

Toteutus
Koulutuksessa on 14 lähiopetuspäivää. Opiskelun tukena käytetään ohjatusti moodle -oppimisympäristöä. Koulutus sisältää alkukokeen, ennakkotehtäviä, välitehtäviä, lopputyön sekä osaamisen varmistamisen, joka toteutetaan työnohjauksellisena oppimistapahtumana pienryhmissä. Koulutuksen tarkempi sisältökuvaus lähetetään hyväksytyille.

OPISKELUPAIKKAA VOI TIEDUSTELLA VIELÄ TOUKOKUUN LOPPUUN SAAKKA!

Ilmoittautumislomakkeelle pääset tästä

Koulutuksen esite

Lisätietoja

Tuula Salo

Suunnittelija, täydennyskoulutuspalvelut

sähköposti

Tuula.Salo(a)seamk.fi

puhelin

+358408302386

Tarja Svahn

Koulutuspäällikkö

sähköposti

Tarja.Svahn(a)seamk.fi

puhelin

+358408302296