Haasta sisäinen myyjäsi! Insinööristä myynti-insinööriksi (2 op) | SeAMK

Haasta sisäinen myyjäsi! Insinööristä myynti-insinööriksi (2 op)

KOULUTUKSEN TAVOITTEENA on käytännönläheisesti ja esimerkkien avulla luoda pohjaa tuloksekkaalle, asiakaslähtöiselle myyntityölle, antaa konkreettisia työkaluja omaan ja yrityksen myyntityöhön sekä mahdollistaa uusien oivallusten syntyminen.

KOULUTUS ON SUUNNATTU ensisijaisesti myyntityötä tekeville tai myyntityöhön aikoville insinööreille toimialasta riippumatta. Koulutus on valmennusta ja siihen voivat osallistua myös muut myynnin parissa työskentelevät. Yritysten ja toimialojen monipuolisuus rikastuttaa koulutuspäivien sisältöä.

AIKA:
1.11.2018  klo 10-17, 5.11.2018  klo 10-17, 15.11.2018  klo 10-17, 29.11.2018 klo 10-17

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Päivä 1
Ammattitaitoinen myyntityö – myyntityön strategia
Myyntiprosessi
Myynnin keinot – myynnin merkitys yrityksen liiketoiminnassa

Päivä 2
Tarinan voima
Myynti osana yrityksen strategiaa
Myynnin vuorovaikutus yrityksen muihin toimintoihin
Markkinointi ja viestintä myynnin työkaluna

Päivä 3
Vinkit myyntityöhön
Myyntimallit
Tuotteistaminen

Päivä 4
Asiakaspalvelu – myyntimahdollisuuksien maksimointi
Jälkimarkkinointi myynnin tehostajana – asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen
Minun karaktäärini?

Jälkipallottelu:
Valmentaja vierailee yrityksissä tai pitää henkilökohtaisen keskustelun koulutukseen osallistujan kanssa.

KOULUTTAJAT
Jere-Miikka Myllymäki, yrittäjä, valmentaja ja liikejohdon konsultti
Sanna Joensuu-Salo, markkinoinnin yliopettaja, SeAMK
Piia-Pauliina Mäntysaari, digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija, SeAMK

LISÄTIETOJA  Koulutussuunnittelija Anna Rauha p. 040 868 0205, anna.rauha(at)seamk.fi

ILMOITTAUTUMINEN  19.10.2018 mennessä osoitteessa https://www.lyyti.in/myynti-insinooriksi

Koulutuksen esite