Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena (6 op) | SeAMK

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena (6 op)

AIKA

 1. jakso ke 21.8. klo 10-17, to 22.8. klo 9-17 ja pe 23.8.klo 8.30-14 (ilmoittautuminen 21.8. klo 9.30)
 2. jakso ke 18.9. klo 10-17, to 19.9. klo 9-17 ja pe 20.9. klo 8.30-14
 3. jakso to 10.10. klo 9-17 ja pe 11.10. klo 8-14
 4. jakso to 7.11. klo 9-17 ja pe 8.11. klo 8-14

Hengityskoulu vuorovaikutustyötä tekeville

Täydennyskoulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville sekä monille terveydenhuollon ammattiryhmille. Menetelmiä voidaan soveltaa yksilö, pari- ja perhetyöhön ja erilaisiin ryhmiin. Koulutus ei sovellu henkilöille, joilla on vaikea, toimintakykyä rajoittava sairaus, aistirajoitteita tai akuutti, vaikea elämänkriisi. Ota yhteyttä mikäli oma osallistumiskyky askarruttaa.

Koulutuksen sovellusalueita ovat mm. :

• Psykoterapia ja traumaterapia
• Fysioterapia ja toimintaterapia
• Opetus- ja ohjaustyö
• Tanssiterapia, kuvataideterapia ja muut luovat terapiat
• Oppimisterapeuttiset menetelmät (Alexander-tekniikka, Feldenkrais ym.)
• Rentoutusmenetelmät, esim. synnytyksen yhteydessä
• Hypnoosi
• Tietoisuustaidot
• Liikunta: Jooga, Pilates, Asahi, Nia ym.
• Urheiluvalmennus ja liikunnanohjaus
• Tanssin ja esiintyvän taiteen opetus
• Laulun ja musiikin opetus

KUVAUS

Psykofyysistä hengitysterapiaa (hengityskoulua) on kehitetty yli 35 vuoden ajan sekä kliinisen potilastyön että ammattihenkilöiden koulutuksen avulla. Hengityskouluun tai menetelmän pohjalta kehitettyyn psykofyysiseen ryhmään tai yksilöterapiaan on osallistunut tuhansia potilaita ympäri Suomen. Jo 410 ammattihenkilöä on osallistunut koulutukseen, joka antaa valmiudet toimia hengityskouluohjaajana ryhmissä tai hengitysohjaajana yksilö, pari – ja perhekontakteissa potilaiden, asiakkaiden tai oppilaiden kanssa.

Koulutuksessa tutkitaan menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää tasapainoisen hengityksen oppimista ja sitä kautta vaikuttaa laajasti ihmisen terveyteen. Hengitys on myös käytännön työväline, jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. Hengitystyö aloitetaan aina itsestä.

Kokemuksellisen oppimisen lisäksi koulutuksessa edellytetään seuraavalla sivulla mainittuun kirjallisuuteen perehtymistä. On myös suositeltavaa hankkia menetelmästä kokemuksellista tietoa, esimerkiksi osallistumalla Hengitys työvälineenä tai Tutustumismatka hengitykseen -koulutuspäivään.

Hengityskoulutuksen sisällössä teoriaa ja harjoittelua

 • ryhmän aloittaminen, oleminen ja tekeminen
 • varhainen vuorovaikutus hengityksen säätelijänä
 • mielikuvien merkitys muutoksessa
 • stressin syntyminen, ylläpysyminen ja vaikutus
 • pelot ja turvallisuus
 • vastarinta muutoksessa
 • uloshengitys muutostyön lähtökohtana
 • sisäänhengityksessä kulminoituvat saamisen ehdot, onko tilaa hengittää: tilakysymys ja hengitys, rajat suojaavana ja läpäisevänä hengityksessä ja ihmissuhteissa
 • ryhmän lopettaminen, kertaus ja päättötyöt

KOULUTTAJAT

Hengityskouluohjaaja ja -kouluttaja, psykologi, psykoterapeutti VET Minna Martin
Hengityskouluohjaaja ja -kouluttaja, kliinisesti erikoistunut hoitaja, ET perhe – ja paripsykoterapeutti Rauni Nissinen

LISÄTIETOJA suunnittelija Terhi Hirsimäki, s.posti; terhi.hirsimaki(at)seamk.fi ja p. 040 830 0484

Koulutus on täynnä.
Voit tiedustella mahdollisia peruutuspaikkoja s-postiosoitteesta: taydennyskoulutus@seamk.fi

Koulutuksen esite