Hengitys työvälineenä (7 t) | SeAMK

Hengitys työvälineenä (7 t)

Kohderyhmä  Hengityksestä työvälineenä ja oman jaksamisen tukemisesta kiinnostuneet

Psykofyysinen hengitysterapia 

Psykofyysistä hengitysterapiaa on alun perin käytetty hyperventilaatio- tai somaattisin ahdistusoirein oirehtivien potilaiden psykofyysiseen lyhytterapiaan (hengityskoulu). Nykyään menetelmää sovelletaan monenlaisista oireista ja ongelmista kärsivien auttamiseen sekä yksilö- että ryhmäterapioissa. Menetelmä tarjoaa myös keinoja ammattihenkilön omaan jaksamiseen, työuupumuksen välttämiseen ja oman hengitystilan löytämiseen.

Tavoite 

Koulutuspäivä tarjoaa mahdollisuuden tutustua psykofyysiseen hengitysterapiaan sekä teorian tasolla että käytännön harjoituksin. Näin osallistujalle tulee mahdolliseksi yhdistää hengitykseen ja sen säätelyyn liittyvää tietoutta aiempaan teoreettiseen ajatteluunsa. Osallistuja saa myös omakohtaisia elämyksiä hengityksen ja vuorovaikutuksen keskinäisestä suhteesta ja näiden mahdollisista vaikutuksista omaan ja asiakkaiden/oppilaiden hyvinvointiin.

Kouluttaja  Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET

Lisätietoja  Koulutussuunnittelija Terhi Hirsimäki, terhi.hirsimaki(at)seamk.fi, puh. 040 830 0484 ja kouluttaja Minna Martin minna.martin(at)saunalahti.fi

Koulutuksen esite