Hyvän elämän edellytykset pitkäaikaishoidossa (3,5 t)

Vanhustyössä ja kotihoidossa toimiville hoitajille ja johtajille täydennyskoulutusta vanhusten hyvän elämän edellytyksistä pitkäaikaishoidossa.

TAVOITE
Koulutus avaa vahvan asiakasnäkökulman kotona ja palvelutaloissa tapahtuvaan pitkäaikaishoitoon ja antaa välineitä hyvinvointia luovan työkulttuurin rakentamiseen. Koulutuksessa käsitellään monipuolisesti arjen keinoja tukea asiakkaiden näkymistä omina persooninaan.

SISÄLTÖ
– käytännön vinkkejä siihen, kuinka vanhat ihmiset voivat elää oman näköistään elämää palvelutalossa, vanhainkodissa tai muussa pitkäaikaishoitoyksikössä asuessaan
– syvennytään hyvän elämän edellytyksiin (autonomia, toimijuus, persoonan tunnustaminen ja osallisuus) asukkaiden haastattelujen ja tutkijan havaintomateriaalin pohjalta
Suurin osa luennolla esitellyistä asioista on helposti sovellettavissa myös kotihoidossa.

KOULUTTAJA
Jari Pirhonen, FT, tutkijatohtori, lähihoitaja, Tampereen yliopisto ja Gerontologian tutkimuskeskus

LISÄTIETOJA
suunnittelija Tuula Salo, s-posti tuula.salo(at)seamk.fi ja p. 040 830 2386

ILMOITTAUTUMINEN
koulutukseen viimeistään 18.9.2019 taydennyskoulutus@seamk.fi tai p. 040 830 2371 tai 06 415 6087.
EPSHP:n henkilöstön ilmoittautumiset HR-työpöydän kautta.
Pyydämme mainitsemaan erityisruokavalioista ilmoittautumisen yhteydessä.

OSALLISTUMINEN ETÄYHTEYKSIN
Koulutukseen on mahdollista osallistua Skypen välityksellä.
Ilmoita halukkuudestasi etäosallistumiseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutuksen esite