Kiinnostu hankalasta lapsesta | SeAMK

Kiinnostu hankalasta lapsesta - työkaluja alakoulun arkeen (12 t)

Täydennyskoulutusta opettajille, ohjaajille, koulunkäynnin avustajille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille nepsy-lapsen kohtaamisesta ja ohjaamisesta.

SISÄLTÖ

Neuropsykiatriset oireyhtymät
Tavallisimmat liitännäisdiagnoosit
Miten auttaa lasta arjessa
Arjen työkalut nepsylapsen tukemiseen
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys nepsyjen kanssa työskennellessä
Vuorovaikutuksen merkitys
Positiivinen psykologia
Oma jaksaminen

Perjantai 6.9.2019 klo 12-16
Neuropsykiatriset oireyhtymät
Miten neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin liittyvät tavallisimmatliitännäisdiagnoosit näyttäytyvät lapsen arjessa
Case- ja välitehtävän esittely

Perjantai 4.10.2019 klo 12-16
Välitehtävän purku
Arjen työkalut ”nepsy-lapsen” kanssa työskentelyssä
Ratkaisukeskeisyys/voimavarakeskeisyys ”nepsyjen” kanssa työskentelyssä
Vuorovaikutuksen merkitys
Positiivinen psykologia

Lauantai 16.11.2019 klo 9-15
Kertausta
Oma jaksaminen
Kokemusasiantuntijan puheenvuoro

Koulutukseen liittyy kontaktiopiskelun ohella itsenäistä työskentelyä Moodle-oppimisalustalla. Lisäksi osallistujat laativat lyhyen ennakkotehtävän oman työn haasteista ennen ensimmäistä tapaamiskertaa sekä välitehtävän oman työnsä tukemiseksi.

KOULUTTAJA
Anne Mariapori, toimintaterapeutti, nepsy-valmentaja, psykoterapeutti

LISÄTIETOJA
Tuula Salo, suunnittelija, tuula.salo(at)seamk.fi, puh. 040 8302386
Anna Rauha, suunnittelija, anna.rauha(at)seamk.fi, puh. 040 8680205

ILMOITTAUTUMINEN 23.8.2019 mennessä linkistä https://www.lyyti.in/nepsylapsi

Koulutuksen esite