Kinetic Control (14,5 t) | SeAMK

Kinetic Control (14,5 t)

 OPPIMISEN JA KURSSIN TAVOITTEET

OPPILAS:

  • Kykenee selittämään syvien lokaalien stabiloivien lihasten merkityksen normaalissa toiminnassa
  • Kykenee erottamaan syvät lokaalit stabiloivat ja pinnalliset stabiloivat lihakset toisistaan niiden anatomisten ja neurofysiologisten erojen perusteella
  • Kykenee selittämään ja ymmärtämään neurofysiologiset syyt syvien lokaalien stabiloivien lihasten osalta kivussa ja toiminnanhäiriössä
  • Pystyy erottamaan mikä ero on käyttämättömyydestä johtuvalla atrofialla tai segmentaalisen poikkipinta-alan pienemisellä kivusta johtuen
  • Osaa suunnitella harjoitteet joko segmentaalisen poikkipinta-alan tai multisegmentaalisen atrofian korjaantumiseksi
  • Ymmärtää perusteet miksi ja miten syviä lokaaleja stabiloivia lihaksia harjoitetaan niskan, olkapään, lonkan ja alaselän alueilla
  • On tietoinen monista kliinisistä harjoittamistavoista palauttaakseen syvien lokaalien stabiloivien lihasten aktivoituminen
  • Ymmärtää milloin ja miten priorisoida harjoitteet syviin lokaaleihin stabiloiviin lihaksiin ottamalla huomioon potilaan omat tavoitteet ja prioriteetit

Kinetic Control: Education in Movement

© Movement Performance Solutions 1995-2017– all rights reserved 4

Koulutuksen esite