Kinetic Control (alaraaja) 16 t | SeAMK

Kinetic Control (alaraaja) 16 t

KOHDERYMÄ
Fysioterapeutit, osteopaatit ja kaikki aiheesta kiinnostuneet

SISÄLTÖ 

Level 3: advanced movement options
Managing Movements: Impairments of the Lower LegA

Kinetic Control: Education in Movement

Yhden ja kahden jalan tukivaiheen toiminnalliset näkökohdat

 • Kiihtyvyys ja hidastuvuus
 • Painopisteen siirtyminen
 • Fasciat energian varastointipaikkana
 • Sagittaalitason liikkeeseen vaikuttavat tekijät
 • Aksiaalitason liikkeeseen vaikuttavat tekijät (rotaatio kompensaatio)
 • Midtarsaalinivelen ja mediaalisen pitkittäisen holvin kontrolli
 • Kuormituksen jakaantumisen ja absorboitumisen toiminnalliset adaptaatiot
 • Plantaarifascian, tibialis anteriorin, tibialis posteriorin ja jalan intrinsic lihasten toiminta
 • Kävelyn aikaiset toiminnanhäiriöt
 • Sagittaalitason liikerajoitukset (“sagittal blockage”)

Ryhti/asento

 • Staattinen alaraajan asento
 • Dynaaminen alaraajan asento

Rakenteellinen vs toiminnalliset häiriöt ja testaus

 • Toiminnallinen alaraajan asento/linjaus (minikyykkytestaus )
 • Rakenteellisten muutosten testaus
 • Anteversio & Retroversio vs toiminnallinen lonkan rotaatio
 • Genu varum & valgus, tibian varus ja tibian torsio vs toiminnallinen tibian rotaatio

Rakenteellinen vs toiminnallinen pes planus, pes cavus
Rakenteellinen hallux rigidus vs toiminnallinen hallux limitus

Polven liikekontrollihäiriöt

 • Tibian rotaatiodysfunktiot
 • Testit: Periaatteet – Liikesuunnan kontrolli, koko liikeradan kontrolli ja hallittu liikkuvuus
 • Harjoittelu (pinnalliset stabiloivat ja mobilisoivat lihakset)

– vastus medialis oblique, popliteus
– rectus femoris, tensor fascia latae, superior gluteus maksimus, biceps femoris

 • Patello-femoraaliset stabiliteetti dysfunktiot
 • Mediaalinen – lateraalinen epätasapaino
 • Tibian ulkorotaatio

Nilkan & jalan liikekontrollihäiriöt

 • Ylemmän nilkkanivelen dorsifleksio
 • Subtalaarinivelen ja midtarsaalinivelen pronaatio
 • Subtalaarinivelen ja midtarsaalinivelen inversio
 • MT I plantaarifleksio
 • Testit: Periaatteet – Liikesuunnan kontrolli, koko liikeradan kontrolli ja hallittu liikkuvuus
 • Harjoittelu (pinnalliset stabiloivat ja mobilisoivat lihakset)

– tibialis anterior, tibialis posterior, peroneus brevis, soleus, abductor hallucis brevis
– flexor hallucis longus, flexor digitorum longus, extensor hallucis longus, extensor digitorum longus, gastrocnemius, peroneus longus

KOULUTTAJA
Kari Niemi, fysioterapeutti, OMT, KCAT 

LISÄTIETOJA
Koulutussuunnittelija Terhi Hirsimäki, terhi.hirsimaki(at)seamk.fi, puh. 040 8300484

Koulutuksen esite