Läheisen tukeminen äkkikuoleman jälkeen (3,5 t)

Koulutusta kaikille ammattiryhmille

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö (mm. ensihoitajat, lääkärit, hoitajat), muut äkillisesti kuolleen ihmisen läheisiä kohtaavat ammattihenkilöstöt mm. palo- ja pelastuslaitoksen henkilöstö, kirkon työntekijät, vapaaehtoisjärjestöt (vapaaehtoistuki ja vertaistuki) sekä psykososiaalista tukea antavat moniammatilliset auttajaryhmät (esim. kriisiryhmät).

Hoitosuositus läheisen tukemiseen

– lisätä tietoa äkillisen kuoleman kokeneiden läheisten selviytymistä edistävästä tukemisesta
– yhtenäistää läheisten tukemista sosiaali- ja terveydenhuollossa, ensilinjan palveluissa sekä yhteiskunnassamme

Suositusta voi hyödyntää soveltuvin osin myös pitkäaikaissairauden myötä kuolleen ihmisen läheisten tukemisessa.

Täydennyskoulutuksessa käsitellään hoitosuositusta, johon on koottu   yhteen paras mahdollinen tutkimusnäyttö ja asiantuntijatieto liittyen   läheisten tukemiseen äkillisen kuoleman jälkeen. Lisäksi koulutuksessa esittäytyy Surevan kohtaaminen –hanke. Mukana koulutuksessa kokemusasiantuntija.

KOULUTTAJA
Anna-Liisa Aho, TtT, dosentti, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

LISÄTIETOJA
suunnittelija Terhi Hirsimäki p. 040 830 0484 ja s-posti terhi.hirsimaki(at)seamk.fi

Koulutuksen esite