Läheisen tukeminen äkkikuoleman jälkeen (3,5 t) | SeAMK

Läheisen tukeminen äkkikuoleman jälkeen (3,5 t)

KOHDERYMÄ  Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö (mm. ensihoitajat, lääkärit, hoitajat), muut äkillisesti kuolleen ihmisen läheisiä kohtaavat ammattihenkilöstöt mm. palo- ja   pelastuslaitoksen henkilöstö, kirkon työntekijät,  vapaaehtoisjärjestöt (vapaaehtoistuki ja vertaistuki) sekä  psykososiaalista tukea antavat moniammatilliset auttajaryhmät (esim. kriisiryhmät).

KOULUTUKSEN TAVOITE

  • lisätä tietoa äkillisen kuoleman kokeneiden läheisten selviytymistä edistävästä tukemisesta
  • yhtenäistää läheisten tukemista sosiaali- ja terveydenhuollossa, ensilinjan palveluissa sekä yhteiskunnassamme

SISÄLTÖ  Koulutuksessa käsitellään hoitosuositusta, johon on koottu yhteen paras mahdollinen tutkimusnäyttö ja asiantuntijatieto liittyen läheisten tukemiseen äkillisen kuoleman jälkeen. Suositusta voi hyödyntää soveltuvin osin myös pitkäaikaissairauden myötä kuolleen ihmisen läheisten tukemisessa.

KOULUTTAJA   Anna-Liisa Aho, TtT, dosentti, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

LISÄTIETOJA   suunnittelija Terhi Hirsimäki p. 040 830 0484 ja terhi.hirsimaki(at)seamk.fi

Koulutuksen esite