Lapsen edunvalvonta lastensuojelu- ja rikosprosessissa (5 op)

Kohderyhmä:   Koulutukseen hakijoilta edellytetään kokemusta ja osaamista lasten kanssa työskentelystä sekä lastensuojeluprosessin tuntemisesta.

Koulutuksen jälkeen:
Tunnet lasten edunvalvonnan taustat, periaatteet ja ohjaavat säädökset.
Tiedostat edunvalvonnan tehtävät lastensuojelu- ja rikosprosessissa.
Osaat soveltaa ja käyttää oppimaasi edunvalvojan tehtävässä, sekä pystyt jäsentämään näiden kahden prosessin eroavaisuudet.

Koulutuksen esite